Covid-19: 2020

....formes i maneres per abordar el tractament de l' epidèmia d'ara endavant.

8 de desembre de 2021
2 comentaris

Reducció del 81% de la probabilitat de morir o d’ anar a raure a l’ UCI amb el tractament d’ Hidroxicloroquina + Azitromicina que fan a Marsella.

Publicat a Vilaweb, el 26 de novembre de 2020.

‘INSTITUT D’ INFECTOLOGIA DE MARSELLA, HOSPITAL DE LA TIMONA,  FACULTAT DE MEDICINA, ha publicat el seu estudi retrospectiu sobre el tractament rebut per 3737 pacients, 85,5% dels quals tractats amb l’ associació medicamentosa d’ hidroxicloroquina més azitromicina per més de 3 dies, atesos a l’ Assistènica Pública de Marsella i afectats pel Covid-19 des d’ el principi i en el punt més àlgid de la pandèmia.

De la lectura acurada d’ aquest estudi retrospectiu se’n pot deduïr:

1.- Que amb el tractament d’ Hidroxicloroquina 200 mgrs. cada 8 hores durant 7 dies associat a Azitromicina, 500 mgrs el primer dia i 250 mgrs. els tres dies seguents, durant un mínim de més de tres dies, hi ha :

a) Una disminució del 81% del risc d’ anar a raure a l’ UCI o de morir, respecte del grup control ”altres’.

b) Una reducció del 63% de la probabilitat d’ una hospitalización larga ( igual o superior a 10 dies, respecte del grup control ”altres”.

c) Els que fan el tractament, d’ HCQ + AZ descrit, negativitzen més rapidament la PCR que els del grup control. Concretament, el temps fins a PCR negativa és un 27% més curt en els que prenen el tractament citat.

2.- Altres dades addicionals:  La mortalitat per milió d’ habitants, fins ara a la Provença és d’ uns 178 morts per  milió d’ habitants, 974 morts en total ( La Provença té 5,5 milions d’ habitants, la mortalitat a Marsella és d’ uns 150 morts per milió d’ habitants. La letalitat dels pacients infectats, amb PCR positu, tractats des d’ el principi amb hidroxicloroquina més azitromicina és del 0,45%. ( 19 morts x 4676 pacients tractats a 26 d’ agost del 2020). La mortalitat per milió d’ habitants a Catalunya és més de 10 vegades més gran, més de 12.000 morts a Catalunya, recordem que a la Provença no arriben ni a mil.

Miquel Maresma Matas                                                                                                           Metge. Diplomat per la Facultat de Medicna de Marsella.

PUBLICAT 09-09-2020

ARTICLE ORIGINAL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302817

EN ANGLÉS ORIGINAL DE LA PUBLICACIÓ:

Abstract

Background

In our institute in Marseille, France, we initiated early and massive screening for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Hospitalization and early treatment with hydroxychloroquine and azithromycin (HCQ-AZ) was proposed for the positive cases.

Methods

We retrospectively report the clinical management of 3,737 screened patients, including 3,119 (83.5%) treated with HCQ-AZ (200 mg of oral HCQ, three times daily for ten days and 500 mg of oral AZ on day 1 followed by 250 mg daily for the next four days, respectively) for at least three days and 618 (16.5%) patients treated with other regimen (“others”). Outcomes were death, transfer to the intensive care unit (ICU), ≥10 days of hospitalization and viral shedding.

Results

The patients’ mean age was 45 (sd 17) years, 45% were male, and the case fatality rate was 0.9%. We performed 2,065 low-dose computed tomography (CT) scans highlighting lung lesions in 592 of the 991 (59.7%) patients with minimal clinical symptoms (NEWS score = 0). A discrepancy between spontaneous dyspnoea, hypoxemia and lung lesions was observed. Clinical factors (age, comorbidities, NEWS-2 score), biological factors (lymphocytopenia; eosinopenia; decrease in blood zinc; and increase in D-dimers, lactate dehydrogenase, creatinine phosphokinase, troponin and C-reactive protein) and moderate and severe lesions detected in low-dose CT scans were associated with poor clinical outcome. Treatment with HCQ-AZ was associated with a decreased risk of transfer to ICU or death (Hazard ratio (HR) 0.18 0.11–0.27), decreased risk of hospitalization ≥10 days (odds ratios 95% CI 0.38 0.27–0.54) and shorter duration of viral shedding (time to negative PCR: HR 1.29 1.17–1.42). QTc prolongation (>60 ms) was observed in 25 patients (0.67%) leading to the cessation of treatment in 12 cases including 3 cases with QTc> 500 ms. No cases of torsade de pointe or sudden death were observed.

Conclusion

Although this is a retrospective analysis, results suggest that early diagnosis, early isolation and early treatment of COVID-19 patients, with at least 3 days of HCQ-AZ lead to a significantly better clinical outcome and a faster viral load reduction than other treatments.

===========================================================

EN CATALÀ:

Resum
Antecedents
Al nostre institut de Marsella, França, vam iniciar un cribratge precoç i massiu de la malaltia coronavirus 2019 (COVID-19). Es va proposar hospitalització i tractament precoç amb hidroxicloroquina i azitromicina (HCQ-AZ) per als casos positius.

Mètodes

Informem retrospectivament de la gestió clínica de 3.737 pacients analitzats, inclosos 3.119 (83,5%) tractats amb HCQ-AZ (200 mg de HCQ oral, tres vegades al dia durant deu dies i 500 mg de AZ oral el dia 1 seguits de 250 mg diaris durant els quatre dies següents, respectivament) durant almenys tres dies i 618 (16,5%) pacients tractats amb un altre règim (“altres”). Els resultats van ser la mort, el trasllat a la unitat de cures intensives (UCI), ≥10 dies d’hospitalització i la disminució de la càrrega viral.

Resultats

L’edat mitjana dels pacients era de 45 anys (17 anys), el 45% eren homes i la taxa de mortalitat del cas era del 0,9%. Hem realitzat 2.065 tomografies computaritzades (dosis) de dosis baixes, destacant lesions pulmonars en 592 dels 991 (59,7%) pacients amb símptomes clínics mínims (puntuació NEWS = 0). Es va observar una discrepància entre dispnea espontània, hipoxèmia i lesions pulmonars. Factors clínics (edat, comorbiditats, puntuació NEWS-2), factors biològics (limfocitopènia; eosinopènia; disminució de zinc sanguini; augment de dimers D, lactat deshidrogenasa, creatinina fosfocinasa, troponina i proteïna C-reactiva) i lesions moderades i greus es va detectar un TC amb dosis baixes que es van associar amb un mal resultat clínic. El tractament amb HCQ-AZ es va associar amb una disminució del risc de transferència a la UCI o mort (Ràtio de perill (HR) 0,18 0,11–0,27), disminució del risc d’hospitalització ≥10 dies (proporcions de probabilitat IC 95% IC 0,38 0,27–0,54) i durada menor de la càrrega viral (temps fins a la PCR negativa: HR 1,29 1,17-1,42). La prolongació de la QTc (> 60ms) es va observar en 25 pacients (0,67%) provocant la cessació del tractament en 12 casos, inclosos 3 casos amb QTc> 500ms. No es van observar casos de torsade de pointe o mort sobtada.

Conclusió
Tot i que es tracta d’una anàlisi retrospectiva, els resultats suggereixen que el diagnòstic precoç, l’aïllament precoç i el tractament precoç dels pacients amb COVID-19, amb almenys 3 dies de HCQ-AZ condueixen a un resultat clínic significativament millor i a una reducció de càrrega viral més ràpida que altres tractaments.
ARTICLE ORIGINAL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302817

MES DADES ORIGINALS:

https://www.mediterranee-infection.com/covid-19/

 

 1. Si jo caigués malalt, per sort encara no m’ha passat, sol·licitaria aquest tractament. És clar que els que de veritat hi entenen són els metges.
  Escoltem aquest català que treballa a Marsella. Als catalans, jo el primer, ens costa molt escoltar. Aquest post es repeteix i repeteix a Vilaweb com un SOS desesperat.
  Escoltem-lo.
  Salvador Molins, jubilat. Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC (Berga)

  1. TENIU RAÓ SALVADOR…..ÉS UN CRIT DESESPERAT QUE MOLT POCA GENT ESCOLTA I MENYS LES AUTORITATS SANITÀRIES DE CATALUNYA I ELS NOMBROSOS COMITÉS ASSESSORS.
   a Marsella 170 morts per milió d’ habitants a Catalnya, Principat, 10 vegades més…i encara ens diuen que tenim el millor sistema sanitàri del mon…i no escolten a uns provençals, germans nostres que no estàn ni a 500 Km. de casa nostra.
   Amb aquest tractament la covid-19 podria ser una malaltia banal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!