COMPROMÍS-Iniciativa per Llíria

www.compromisperlliria.org

18 de desembre de 2014
0 comentaris

COMPROMÍS PROPOSA CREAR UN SOJ COMARCAL A TRAVÉS DE LA MANCOMUNITAT

Este servei abastaria una població de més de 100 mil habitants i seria assumit pels respectius ajuntaments que s’adheriren al conveni.

Segons els portaveu de compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, el Servei d´Orientació Jurídica (SOJ) es un servei públic i gratuït d´orientació legal als ciutadans que es presta pels Col·legi d´Advocats mitjançant un conveni amb l´administració local o autonòmica.

Pot prestar-se per a una orientació legal general o per temes específics com ara en matèria laboral, estrangeria, desnonaments, hipotecària-bancaria, matrimonial, de menors d´edat, medi ambient, penitenciaria, violència de gènere, reclamacions a l´Administració i sobre ajudes a la dependència entre d´altres.

En l’àmbit de la província de València en l´actualitat existeix un SOJ en els ajuntaments de València i Gandia, en el Punt d´Encontre Familiar de València, d´Orientació a Immigrants en València i Gandia, en el centre penitenciari de Picassent i en el Centre de Menors.

Habitualment es pacta que l´assessorament no incloga les reclamacions contra l´administració que col·labora en el conveni. També es posa com a condició que els advocats que assessoren no poden assumir el judici que es puga derivar del seu assessorament, però si remetre al Servei del Torn d´Ofici per a que li siga assignat altre professional conforme a la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta.

El portaveu de Compromís apunta que, la prestació del servei s´articula mitjançant un conveni entre el Col·legí d´Advocats corresponent l´àmbit de l´administració i del ciutadans que van a rebre l´orientació legal. L´administració aporta una quantitat anual i instal·lacions adequades i el Col·legí d´Advocats organitza el servei i designa als advocats degudament qualificats en la matèria per a que atenguen als ciutadans en torns rotatoris en un horari fixe.

Aquest servei, afegeix Garcia, dona compliment al deure constitucional dels poders públics de garantir l´exercici del drets fonamentals recollits en la nostra Constitució (art. 53.1 C.E), entre els que es troben el dret a la defensa  (24.1 C.E) i a la tutela judicial efectiva  (24.1 C.E) I  el de promoure les condicions per a que la llibertat i la igualtat dels individus siguen reials i efectives, eliminant el obstacles que ho impedeixen o dificulten llur plenitud (art. 9.2 CE)

Es per això, que el Grup Municipal de Compromís ha proposa al Ple de l’ajuntament de Llíria que els representants de l’ajuntament de Llíria en la Mancomunitat, insten a través d’una proposta/moció al Ple de la Mancomunitat del Camp de Túria en la primera sessió que celebre, a iniciar els contactes amb el Il·lustre Col·legi d’Advocats de València per tal de signar un Conveni per a la creació d´un Servei d´Orientació Jurídica general als més de 100 mil ciutadans de la comarca.

COMPROMISO PROPONE CREAR UN SOJ COMARCAL A TRAVÉS DE LA MANCOMUNIDAD

Este servicio daría cobertura a una población de más de 100 mil habitantes y seria asumido por los municipios que se adhiriesen al convenio.

Según el portavoz de Compromís per Llíria, Paco García Latorre, el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) es un servicio público y gratuito de orientación legal a los ciudadanos que se presta por el Colegio de Abogados mediante un convenio con la administración local o autonómica.
Puede prestarse para una orientación legal general o por temas específicos como por ejemplo en materia laboral, extranjería, desahucios, hipotecaria-*bancaria, matrimonial, de menores de edad, medio ambiente, *penitenciaria, violencia de género, reclamaciones a la Administración y sobre ayudas a la dependencia entre otras.
En el ámbito de la provincia de Valencia en la actualidad existe un SOJ en los ayuntamientos de Valencia y Gandía, en el Punto de Encuentro Familiar de Valencia, de Orientación a Inmigrantes en Valencia y Gandía, en el centro penitenciario de Picasent y en el Centro de Menores.
Habitualmente se pacta que el asesoramiento no incluya las reclamaciones contra la administración que colabora en el convenio. También se pone como condición que los abogados que asesoran no pueden asumir el juicio que se pueda derivar de su asesoramiento, pero si remitir al Servicio del Turno de Oficio para que le sea asignado otro profesional conforme a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

El portavoz de Compromís apunta que, la prestación del servicio se articula mediante un convenio entre el Colegio de Abogados correspondiente al ámbito de la administración y de los ciudadanos que van a recibir la orientación legal. La administración aporta una cantidad anual y instalaciones adecuadas y el Colegio de Abogados organiza el servicio y designa a los abogados debidamente cualificados en la materia para que atiendan a los ciudadanos en turnos rotatorios en un horario fijo.
Este servicio, añade García, da cumplimiento al deber de constitucional de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución (arte. 53.1 C.E), entre los que se encuentran el derecho a la defensa (24.1 C.E) y a la tutela judicial efectiva (24.1 C.E) Y el de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas, eliminando el obstáculos que lo impiden o dificultan su plenitud (arte. 9.2 CE).
Es por ello, que el Grupo Municipal de Compromís ha propuesto al Pleno del ayuntamiento de Llíria que los representantes del ayuntamiento de Llíria en la Mancomunidad, instan a través de una propuesta/moción al Pleno de la Mancomunidad del Camp de Turia en la primera sesión que celebre, a iniciar los contactos con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia para firmar un Convenio para la creación de un Servicio de Orientación Jurídica general a los más de 100 mil ciudadanos de la comarca.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!