Accio municipal - Bloc d'en Sergi Baulida

Pels qui els interessa el món municipal (funcionaris, polítics, periodistes, gent d'entitats,...). Idees, opinions i experiències per a la defensa del municipalisme.

Dependència de les finances municipals del sector inmobiliari i la construcció

12 de febrer de 2007
Sense categoria

Tal com deia l’article de El Punt d’aquest diumenge, els ajuntaments depenen excessivament dels ingressos municipals derivats de l’urbanisme i la construcció Com a regidor d’Hisenda de Cassà de la Selva, la meva opinió sobre el tema es aquesta: Sens dubte el pes dels impostos, i per extensió el finançament municipal, relacionats amb l’urbanisme és brutal; fins i

Llegir més