Per què vivere civile?

He escollit aquest nom pel meu bloc perquè penso que a hores d’ara el problema principal que tenim els catalans en la nostra vida en comú és la manca d’intervenció ciutadana en l’esfera pública, en la res publica. Només cal veure els darrers esdeveniments com ara la corrupció que s’instal·la a la societat civil i a la vida política del país o la lamentable trajectòria d’un estatut esmiculat que després de tres anys encara espera la seva legitimitat constitucional, per adonar-nos de la magnitud del problema. Hem tingut respostes institucionals per part de la premsa i de les institucions de la societat civil -si bé han arribat massa tard- però cap resposta ciutadana destacable si entenem per ciutadà tota persona que desitja participar i influir en la vida pública d’un país. En aquest sentit a Catalunya tenim set milions d’individus però no de ciutadans. Per això en aquest bloc vull reivindicar el paradigma cívic de les repúbliques renaixentistes italianes que Quentin Skinner ha definit com a humanisme cívic o teoria neoromana de la llibertat. I ho reivindico per recuperar en la nostra vida pública la categoria primordial de la cultura republicana: el concepte de ciutadania. El vivere civile és una manera de viure dedicada als temes cívics i a l’activitat ciutadana, de compromís amb la comunitat i amb la vida cívica.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *