La Inveterada Memòria

El racó d'Ari i Linus Fontrodona

11 de febrer de 2017
0 comentaris

Watching the clouds drift by – Tot mirant passar els núvols…

Versions en Anglès i en Català

Posted by Ari Fontrodona on G+ on 4th Februray 2016, a bit more than a year ago; re-posted on WP, posthumously, by Li Fontrodona -along with some comments (in this same magenta colour Ari’s post is in dark green).

Yesterday, in a volume of my “Complete Peanuts” collection, I found this Sunday pane which made me recall some wonderful summer afternoons spent in the countryside with my brother and a best friend of us, when we were teenagers. We liked to watch the clouds drift by, while lying on the ground, and to describe what we were seeing in them.
I feel a great -and growing – nostalgia of those times, which will never come back, so I post this cartoon here as a loving homage to my companions (one of them already gone -Laia B.-, the other thankfully still close to me).
So, here’s to you, my dear Li ! You surely remember very well who of us used to make this same kind of astonishing descriptions :))

Peanuts 14 Aug 1960
Peanuts – 14th August, 1960- by Charles Schulz


[I must add that I appreciated very much her words to me and the remembrance itself. About the descriptions she mentioned, let me say I was not the only one who saw odd things (like the other Linus there in the strip). Most certainly it was not Ari who played the role of Charlie Brown in real life… One day she said that she was seeing Captain Nemo fighting the Kraken with a Malayan kris and some kind of multi-barrelled laser gun -or a paralysing-ray gun, as she corrected me when I recalled that detail to her-.

Those times will never come back, indeed… Two of those three teens (the two girls) are gone nowadays -I’m the only one left. Since yesterday was the Day of the Dead (All Saints Day in the USA; “Diada de Tots Sants”, here in Catalunya) I spent a long while scrolling down Ari’s page on G+, looking for something special among her old posts , some kind of message… I found this one, and I could only cry when re-reading Ari’s words.
I know that the next time I come out to watch the clouds, whatever the forms they have, I will see her looking at me.

God bless her and care a lot for her!]

If somebody among her few friends here want to entertain themselves a while, I’ve also found the following picture, saved among her archives as “A whole world in the clouds”… and I can see Ariel in it after some magnification of the image. I’ve seen Captain Nemo, the Kraken and many other odd things too…:

A whole world in the clouds
A whole world in the clouds


Versió en Català

Post publicat per Ari Fontrodona a G+ el 4 de febrer de 2016, fa un xic més d’un any; republicat a WP pòstumament per Li Fontrodona -juntament amb alguns comentaris (en aquest mateix color magenta – El post de l’Ari -traduït- és en gris fosc).

Ahir, en un volum de la col·lecció “Complete Peanuts”, vaig trobar aquesta planxa dominical que em va fer recordar algunes meravelloses tardes d’estiu passades a pagès amb el meu germà i una bona amiga nostra, quan érem adolescents. Ens agradava d’ajeure’ns a l’herba a mirar passar els núvols i descriure què hi anàvem veient. Sento un gran enyor -que va creixent- d’aquells temps que mai no tornaran, així que comparteixo aquí aquestes tires en homenatge molt afectuós vers els meus companys (un dels quals, ja traspassat -Laia B.-, l’altre, afortunadament encara prop de mi).

I doncs, això va per tu, estimat Li ! Segur que te’n recordes molt bé de qui de nosaltres acostumava a fer aquesta mena de sorprenents descripcions :))


[Em cal afegir que vaig apreciar moltíssim les paraules que em dedica, i la remembrança mateixa. Quant a les descripcions que menciona, deixeu-me dir que jo no era pas l’únic que veia coses estranyes (com l’altre Linus en la tira còmica). Ben certament que no era l’Ari qui feia el paper de Charlie Brown, en la vida real… Un dia va dir que veia el Capità Nemo lluitant contra el Kraken amb un kris Malai i una espècie de pistola làser de molts canons -o bé una pistola de raigs paralitzadors, tal com ella em va corregir quan li vaig esmentar aquest detall-.

Aquells temps mai no tornaran, ben segur que no… Dos d’aquells tres adolescents (les dues noies) ja se n’han anat -jo sóc l’únic que resto. Atès que ahir era la Diada de Tots Sants (igualment “All Saints Day” als EUA), em vaig estar una estonada fent anar avall la pàgina de l’Ari a G+, tot cercant-hi alguna cosa d’especial entre els seus antics posts, alguna mena de missatge… Hi vaig trobar aquest que mostro, i no em vaig poder aguantar el plor en rellegir-ne les paraules.

Sé que la propera vegada que surti a mirar els núvols, tinguin les formes que tinguin, jo la hi veuré a ella mirant-me a mi.

Déu la beneeixi i en tingui molta cura!]


Per si algun dels seus pocs amics d’aquí vol entretenir-s’hi una estona, també m’he ensopegat la fotografia següent, desada dins els seus arxius com “Tot un món als núvols”… I jo hi puc veure l’Ariel després d’una certa ampliació de la imatge. També hi he vist el Capità Nemo, el Kraken i moltes altres coses estrafolàries…:


 No unauthorised copying or redistribution. All Rights Reserved.

Copyrighted.com Registered & Protected  4Z8S-DOYL-2SZK-TD8U

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!