BLOC-SUÏCIDI

El blocs neixen, creixen, es reprodueixen i moren. Com tot a la vida. El blocaire o bloguer pot passar per una crisi de sequera, que és la cosa més normal del món, perquè les Muses van de bòlit i, de vegades, no donen a l’abast. Lògic. Començar és fàcil. El que costa és tenir una certa continuïtat, no repetir-se, aconseguir créixer sense entrar en la típica espiral de la decadència. Seguixo molts blocs. N’he vist "morir" uns quants. D’altres sobreviuen amb prou feines, a empentes i rodolons… Alguns han estat capaços de reproduir-se i multiplicar-se sense perdre pas la inspiració, sinó reduplicant-la. El que encara no he vist és un blog que se suïcidi. Estaria la mar de bé. Primer hauria d’avisar. Després, en directe, podria autoliquidar-se de manera original. Jo, ara per ara, no en sento cap necessitat, tot i que no renuncio a exercir aquesta llibertat en el futur… Hi ha massa blocs. I la majoria són dolents, pataters, prescindibles. ¿Per què no se suïciden? Ens farien un favor. ¿Per què aquesta dèria d’escriure quan no tens res a dir? No t’hi sentis obligat, de veritat. Delete you. Elimina’t. Suïcida’t. ¿A què esperes?

in english

 

BLOG-SUICIDE

The blogs are born, they grow, reproduce and die. Like everything to the life. The blogger can pass through a crisis of drought, which is the most normal thing of the world, because the Muses are extremely busy and, sometimes, do not give to the reach. Logician. Starting is easy. The one that is difficult is to have a certain continuity, not to repeat, to achieve to grow without entering in the typical spiral of the decadence. I read many blocks. I have seen "die" a few. Other survive with great dificulty, intermittently… Some have been capable of reproducing and multiplying without losing step the inspiration, but redoubling it. The one that I have not seen yet is a blog  who commits suicide. That’s  should be ok. First it should warn. Afterwards, in direct, it could be selfliquidated in an original way. I, for the time being, do not hear any need, even though I do not renounce to exercising this freedom in the future… There are too many blocks. And a lot are bad, potatoers, dispensable, are the majority. ¿Why they do not commit suicide? They would make us a favor. ¿Why this fancy of writing when you do not have anything to suggest? Do not feel, really, obligatory. Delete you. Eliminate yourself. Commit suicide. ¿In what you wait?

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *