Pere Meroño

Diari d'un eurocomunista del #PSUC

Defensa i seguretat

Estudi sobre les futures Forces Armades de Catalunya

3 de novembre de 2010

Tenint en compte que una de les missions que ha de complir unes forces armades modernes és la defensa del territori d’un Estat, les característiques del territori a defensar (relleu, clima,…) han de ser un element primordial a l’hora de configurar l’estructura i el tipus d’unitats que han de configurar aquestes forces armades (…) L’article

Llegir més