16 de juliol de 2013
General
0 comentaris

PER QUÈ VAIG VOTAR CONTRA L’ERO A RTVV

El 18 de juliol de 2012 en un Consell d’Administració lamentable en què el PP va exhibir una petita part de la misèria moral que ha inspirat tot els desproposit de l’ERO a RTVV, després d’escoltar la poca vergonya del director general José López Jaraba i les mediocritats argumentals del president del CA, Miquel Domínguez, un personatge sinistre del pitjor de la colla de Cotino i Rita Barberà, i algunes favades dels mansos que acompanyen als dos primers, vaig explicar els motius per a votar contra l’ERO. Ara rescate l’acta d’aquell Consell d’Administració i faig pública la meua intervenció.
Si finalment l’ERO és declarat nul, denunciaré davant els tribunals el director general i els consellers que aleshores votaren a favor d’aprovar l’ERO més bèstia, cruel i innecessari de la història del País Valencià i del conjunt de les televisions públiques europees.

De l’acta del CA de 18 de juliol de 2012

El conseller Xambó, anuncia el seu vot en contra, entre altres coses perquè creu que ja hi ha una decisió presa i aquest ple és un mer tràmit, de fet el secretari general Juan Prefaci ha convocat ja el comitè d’empresa per a demà al matí. També vol posar de manifest que el director general ha ocultat documents i informació de rellevància al Consell i ha faltat a la veritat en nombroses ocasions i, així, ha negat l’entrega al Consell d’Administració de l’informe de Price Waterhouse amb l’argument que es tractava d’un document intern quan, de fet, és base i suport de l’expedient d’acomiadament col·lectiu que es pretén iniciar. Per un altre costat, el propi informe de Garrigues, adverteix que el pressupost d’ingressos per al 2012 no és realista ja què se situa en les quantitats de 2008, quan és evident l’afonament persistent dels ingressos per publicitat, cosa que hem denunciat de manera sistemàtica, tot i que el director general ha aconseguit enganyar al Consell d’Administració i que s’aprovara el pressupost. Recorda que en Fiscalia i des del mes d’abril s’està estudiant tota la informació relativa als pressupostos pel fet que aquest conseller considera que hi ha hagut intenció deliberada d’enganyar al Consell d’Administració.

Per un altre costat i respecte a l’externalització creu que inclús pot resultar més cara i, per descomptat, afectar definitivament la supervivència de l’audiovisual valencià.

A continuació passa a llegir part de la seua intervenció que lliura a la Secretària per a la seua inclusió textual en l’acta:

El document n. 4, titulat “INFORME TÉCNICO EXPLICATIVO DE LAS CAUSAS ORGANIZATIVAS, PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS”, que a la coberta s’anomena “Modelo organizativo actual y propuesta de modelo objetivo para Radiotelevisió Valenciana” i que subscriu Pricewaterhouse Coopers, constitueix l’argument per a justificar la suposada viabilitat de RTVV en el cas d’aprovar l’ERO, tot i que PwC no accepta cap responsabilitat davant tercers per l’ús que se’n puga fer, alhora que afirma que no ha realitzat cap verificació quant a l’exactitud o veracitat de la informació que li ha facilitat la Direcció de RTVV i, per tant, no n’assumeix cap responsabilitat (doc. 4, p.2).

La suposada viabilitat aplicant l’ERO no queda demostrada en l’informe, el qual proposa uns models productiu, comercial i organitzatiu, tot quantificant per mitjà d’indicadors els recursos humans necessaris per als models que proposen, sense indicar la resta de recursos econòmics que consumiria el conjunt de l’activitat de l’empresa; és a dir, ens trobem davant d’un model d’ACTIVITY BASED COSTING –ABC- incomplet, atès que només recull la despesa de personal.

Encara que PwC indica, amb molta pompa, que “en el capítulo sexto se incluye un anàlisis aproximativo de alto nivel (el subratllat és nostre)  de las implicaciones económicas asociadas a la implantación del nuevo modelo definido por RTVV” la realitat és que l’esmentat capítol només conté una pàgina amb l’evolució 2007-2011 de les despeses de personal i la valoració de la despesa que suposarien les 387 persones que contempla el nou model (17.740.617 euros) i no quantifica la resta de les despeses de funcionament del nou projecte. Per tant, en cap lloc apareix  l’estudi o justificació o garantia, encara que siga només sobre el paper, de la viabilitat econòmica de RTVV, després i tot de la reducció de la despesa de personal. La mateixa consultora es cura en salut quan diu: “Para la adecuada interpretación de estos datos es necesario considerar los costes de  externalización de aquellos servicios técnicos (independientes de los asociados a contenidos) que según el modelo futuro serían prestados por terceras empresas. Estos costes de externalización son significativamente sensibles al grado de agrupación de los servicios incluidos en los contratos (homogeneidad y volumen). Una estimación de dichos costes requeriría una definición previa de lotes (cuántos y cuáles servicios se incluirían) que no ha sido elaborada por RTVV y que no permite por tanto la estimación del citado coste de externalización” (pag.80). Això mateix, contradiu i nega totalment els enunciats que pretén l’informe.

És obvi que la consultora, sense disposar de les dades necessàries, NO PODIA respondre la qüestió bàsica: si es fa l’ERO, l’empresa resta viable? Ací es fa palesa la falsia de qui va encarregar un estudi que NO PODIA contestar al que es demana en una justificació d’ERO, tot sabent i incorrent en una despesa innecessària per a una empresa en fallida. ¿O potser no hi havia falsia i es tractava de simple IGNORÀNCIA, tot creient que la consultora anava a posar en risc el seu prestigi per a sostenir l’impossible que es demana? ¿O les dues coses, falsia i ignorància?  En qualsevol cas, caldria exigir a la persona o persones directives la responsabilitat econòmica personal i/o la declaració d’incapacitat per a gestionar fons públics.

Segons les dades que conté l’informe “Análisis de la situación económica del grupo RTVV a partir de la información financiero-contable”, elaborat pel despatx d’advocats GARRIGUES (DOCUMENT 8.2), i sense qüestionar la bondat de les dades,  veiem:

 

(Mireu la taula que teniu a dalt. Incloem la taula en castellà per recordar que tota la documentació s’ha facilitat exclusivament en castellà, en una empresa que ha de vetllar per l’impuls a la pròpia llengua i cultura).

És a dir, si partim de l’evolució anterior i tot i donant per bo que l’ERO redueix significativament les despeses de personal, cal donar respostes a les incògnites que es deriven de la següent taula:

ESTRUCTURA

DESPESA MILIONS EUROS

2011

SIT. PREVISTA

DESV

PERSONAL

73,8

17,7

-56,1

RESTA DESPESA

115,9

?

 

NOVA EXTERNALITZACIÓ

0,0

?

 

TOTAL

189,7

?

 

?

INCÒGNITES SITUACIÓ PREVISTA

 

Sense una resposta vàlida a les esmentades incògnites no és possible aprovar l’ERO que es proposa. És molt probable que la situació a què s’avoca l’empresa genere encara resultats més negatius que els que ha tingut fins ara, és a dir, no es pot descartar que acabe resultant més car.

Convé destacar que a l’esmentat document 8.2, de GARRIGUES, s’avalen alguns aspectes demostratius de la mala fe de la Direcció General en plantejar els pressupostos al Consell d’Administració amb argúcies i falsedats de les quals ja donàrem compte a la Fiscalia. Així, al punt 4.1. Pressupost 2012, entre altres afirmacions indica: “Los presupuestos de RTVV no incluyen el gasto financiero de la deuda a largo plazo de RTVV ni la subvención atribuida para los intereses de dicha deuda” i “A continuación se presenta la cuenta de Pérdidas y ganancias sobre la base de una aportación del socio de 97 millones €”. I en una nota al peu assenyala el redactor de Garrigues:  A efectos de presupuestos la aportación del socio se contabiliza como ingreso por subvención de explotación, lo cual no es correcto desde el punto de vista contable, motivo por el cual, para no distorsionar la imagen fiel de la cuenta de pérdidas y ganancias presupuestada para 2012, no se ha incluido. (pag.18).

 

Tanmateix, totes aquestes partides SÍ FIGUREN als comptes de resultats que s’usen com a base per a la justificació(?) de l’ERO. És a dir, tot i que s’hi refereix al pressupost de 2012 la pràctica dels anys anteriors és la mateixa i produeix una distorsió de la situació econòmica tot induint a engany el Consell d’Administració en el moment d’aprovar els pressupostos.

 

És per això que ens reservem el dret d’informar la Fiscalia de tots aquests enganys, de com el Director General José López Jaraba ha mentit sistemàticament i conscient als membres del CA quan negava que l’informe PwC contingués dades numèriques sobre el nombre de treballadors que anirien al carrer, un informe que no aporta seguretat en les dades i que és mediocre tècnicament.

 

Per tot açò entenc que no es pot aprovar l’inici del procés per a l’ERO i votaré en contra de la seua aprovació.


Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.