Amagar la llengua i la identitat catalanes al cinema rodat a casa nostra

Al diari El Punt d’avui, Àngel Quintana publica l’article Una llengua poc comercial, la lectura del qual us recomano vivament.

Entre altres coses, totes de notable interès, escriu: Ara, Manuel Gómez Pereira, a El juego del ahorcado, ens mostra una inventada Gerona, en la qual l’any 1989 pels seus carrers no hi havia cap mena de signe identitari català. Podem admetre, per motius de versemblança, que els protagonistes castellans d’una pel·lícula parlin castellà si són a Girona; el que resulta més curiós és veure com tots els rètols en català han estat maquillats en castellà. Són tan fortes les hipotètiques raons comercials que fan que sigui necessari esborrar completament el català i tots els signes identitaris d’una ficció?

FOTO © Sony El joc del penjat, de Manuel Gómez Pereira

Afegeix un comentari