BLOG DEL BIC (CLR*CDR) 2002

VISQUEM LA INDEPENDÈNCIA: Per assolir-la sols ens calen tres coses: L'Anhel, una estelada i el "PROU" definitiu. CLR*CDR/BIC: Reafirmar el 1r d'octubre, completar la DUI, assegurar el català.

15 de juny de 2021
0 comentaris

Defensem la Llengua per defensar el nostre futur. Ja som 97.801 els censats a la República Catalana Independentnt

“La pusil·lanimitat dels governs aborígens”

27 de maig de 2021

0 comentaris

Els Països Catalans i la “normalització lingüística!

De l’article “normalització lingüística”

(Les paraules de la nació de Ferrran Lupescu)

 

 

El cas dels Països Catalans

Sota el règim postfranquista, als Països Catalans sudalberencs no s’ha aplicat pas cap política de normalització lingüística pròpiament dita: la política que hi ha dut aquest nom ha consistit, de fet, en una mera despenalització del català en alguns supòsits, acompanyada d’una certa promoció social, però amb grans divergències d’ambició i convicció segons comunitats autònomes: més voluntat normalitzadora al Principat, el mínim possible al País Valencià (o cap, sota el PP), i les Illes endemig (a propòsit del cas valencià, Rafael Ramos i Miquel Àngel Pradilla han pogut parlar de contraplanificació lingüística).

Però en tot cas era impracticable una autèntica política de normalització lingüística del català, pel marge de maniobra estructuralment reduït, des del moment que la Constitució espanyola de 1978 confirma l’oficialitat de l’espanyol a tot el territori estatal (art. 3.1), és a dir, ratifica la imposició de l’espanyol als catalans. Automàticament, l’oficialitat lingüística exclusiva (l’única opció democràtica) esdevé inconcebible.

De la mateixa feta, la Constitució postfranquista impedeix no tan sols d’oficialitzar el català en exclusiva (art. 3.1, “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”), sinó també de fer-ho conjuntament a tota la part del domini inclosa en l’Estat espanyol (art. 3.2, “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas”); de passada, no llista quines són, concretament, les “demás lenguas españolas” (ibíd.). Tot plegat facilita maniobres disgregadores (blaverisme, gonellisme, etc.) que, efectivament, no han faltat mai, impulsades per un col·laboracionisme feixistoide amb àmplies complicitats oficials (secessionisme lingüístic). I pel mateix motiu, en vincular la cooficialitat a cada comunitat autònoma separadament, i no pas al conjunt del domini lingüístic (art. 3.2), el català queda no tan sols trossejat administrativament, sinó també desprotegit del tot en aquells territoris subsumits en comunitats autònomes de majoria al·lòfona; és a dir, a la Franja (sota l’Aragó) i al Carxe (sota Múrcia).

A més: en contrast amb la pusil·lanimitat dels governs aborígens, tots els governs espanyols, de qualsevol signe polític, han persistit en la política de promoció i imposició de l’espanyol juntament amb una hostilitat manifesta contra qualsevol avenç social o polític del català, per tímid que fos; i amb agents interns soscavant el prestigi de la catalanitat i provant de forçar reaccions colonialistes entre el CEI hispanòfon. A tall d’exemple, a l’Estat espanyol tenen plena vigència milers de disposicions oficials (entre lleis i reglaments) que imposen l’ús de l’espanyol com a llengua preferent o, més sovint, exclusiva, en tota mena d’àmbits, i en detriment del català i de les altres llengües oprimides; el 2009 un report de la Plataforma per la Llengua en llistà cinc-centes com a mostra, i posteriorment aquesta mateixa organització n’ha constatat l’augment constant, amb setanta de noves el 2014, seixanta-sis més tan sols en la primera meitat del 2018, trenta-quatre el primer trimestre del 2021, i així successivament.

Pel que fa a les comunitats autònomes catalanes (autonomia), els diversos estatuts d’autonomia, almenys, han establert que la llengua pròpia hi és el català (ni que sigui alterant-ne el àglotònim al País Valencià). Però les administracions autonòmiques han distorsionat el concepte mateix de normalització lingüística en redefinir-lo com a impulsió de la igualtat entre català i espanyol, i no com a (re)conquesta de l’hegemonia sociolingüística del català. L’han distorsionat, així mateix, en limitar aqueixa impulsió al mer coneixement passiu, i encara reclòs en àmbits molt concrets i semi simbòlics (ensenyament, aparell político-administratiu de titularitat autonòmica, mitjans de comunicació públics), en comptes de promoure’n l’ús actiu en tota mena d’àmbits socials (dels usos interpersonals al món sociolaboral, dels mitjans de comunicació privats a l’espai català de comunicació) (oficialitat lingüística, epígraf “El cas dels Països Catalans”).

——————–

PS 1: La Regeneració Linguística

PS 2: Defensem la Llengua per defensar el nostre futur. Ja som 97.801 els censats a la República Catalana Independentnt.

PS 3:

https://www.racocatala.cat/opinio/article/51597/la-sopa-dall?fbclid=IwAR3O9Q98oPH962V287zfNuRR0kQMNXS4sR_f6HrYETK6WMgNNb78BoXNdFg

Opinió David Valls

La sopa d’all

A vegades et penses que coneixes el teu país, el lloc on has nascut i viscut gairebé tota la teva vida, però no: quan et penses que ha ho saps tot, t’endús sorpreses. La ignorància inicial acaba sent una bona excusa per a conèixer més.

No fa gaire que soc professor de català de secundària a l’àrea metropolitana de Barcelona, i he topat amb una realitat lingüística que sabia que existia, però que no en sabia gaire els detalls i de fins on arribava la cosa. Vaja, que he descobert la sopa d’all.

La famosa immersió lingüística, diguem-ho ras i curt, ja fa massa anys que no funciona. Ara matisem-ho: potser va funcionar una mica als anys 80 i 90, però ara i sempre realment només funciona en els llocs de Catalunya on el català és llengua viva i majoritària al carrer i, per tant, a les escoles també. És allà on els alumnes no catalanoparlants viuen en un context d’immersió lingüística. L’escola és, només, on se’ls ensenya a llegir i escriure el català i on, teòricament, l’acaben de perfeccionar. Perquè les llengües ‘normals’ s’aprenen a casa o al carrer. Però resulta que hi ha molts llocs de Catalunya on la immersió és impossible perquè falta la matèria primera, que en aquest és el català. Perquè hi ha molts llocs de Catalunya la llengua d’en Llull no es parla ni a casa ni al carrer i ben just a les escoles, que és on com a mínim els alumnes podrien sentir-la . També cal dir que hi ha molts professors que han claudicat d’utilitzar-la com a llengua vehicular, per no comptar aquells que no sé per què, no el parlen –sí!, hi ha professors a l’escola pública que no saben parlar català.

El cas és que a tall d’exemple, em trobo alumnes que em diuen coses com: “profe, quina nota he sacat?”; “tras la finestra”; “com es diu verano en catalán?”; “y persiana?”; “vinc en un rat”; “ho puc volver a fer?”; “em vaig pegar tota la tarda amb la redacció”; “no pasa res”… i en podria fer un llibre. I no, no són alumnes nouvinguts de l’aula d’acollida, són de 3r i de 4t d’ESO (dels 14 als 16 anys), nascuts i estudiats a Catalunya. I passo de puntetes dels que mai he sentit parlar en català, que n’hi ha una bona colla, o d’alguns de ‘despistats’ –deixeu-m’ho dir així– que, per exemple, quan els demano en un exercici que em seleccionin un poema i me’l comentin per escrit, me’n posen a comentar un en castellà. En acabat es queixen perquè els he clavat un zero. Us imagineu a l’assignatura de castellà fer una part d’un treball en català? Resumint, que milers d’alumnes catalans(?) acaben l’ESO sense saber ni gota de català i, per si no en teníem prou, se’ls dona l’equivalent al nivell C.

I és culpa dels alumnes? Bé, no, en general no. La qüestió és que, com he mig dit abans, a molts llocs de Catalunya ens falta català. De fet, en falta a tot el país, sobretot en el sector econòmic i el de l’oci, on la famosa normalització encara no ha arribat després de gairebé 40 anys fent-la. Hi ha grans zones de Catalunya densament poblades on simplement no hi ha català, i si no n’hi ha, no podem fer immersió en aquesta llengua; lògic, oi?. És allò que d’on no n’hi ha no en raja. Així que aquests alumnes, com tothom, neixen on neixen i es troben amb el que es troben, i això no ho poden triar. I cal dir ben fort que els estem enganyant, ja que els diem que en sortir de l’escola seran perfectament bilingües, que ells sí que, al contrari que els seus pares o avis, tindran l’oportunitat de saber català. Però no, estem enganyant pares i alumnes en general i, amb les excepcions que es vulguin, ja que a tot estirar tindran un coneixement molt passiu del català; massa passiu, en alguns casos. No podran competir amb els alumnes que el porten de casa i que, encara que hagi estat per imposició i perquè viuen en un context d’immersió real i constant en castellà, sí que són bilingües de veritat, perquè parlen el castellà sense problemes.

I com a professor i ciutadà, què hi puc dir? Doncs que a vegades sento que això és un desastre! De veritat! Hi ha dies que crec que estic perdent el temps, que no serveix de re fer classes de català, esgargamellant-me a ensenyar què és el complement directe a uns alumnes que, com a adolescents, és normal que no els interessi, però que a més si encara no saben els rudiments de la llengua, serveix de res ensenyar-los què és un atribut?. Això és començar la casa per la teulada. A més, cal dir que aquesta llengua els interessa ben poc, perquè no la necessiten ni els la fem necessitar, i amb prou feines la senten parlar. Veuen la llengua catalana i tota la cultura que l’envolta com una cosa massa llunyana, i es poden permetre el luxe de passar-ne i prescindir-ne, és clar que també els permetem que en puguin passar i en puguin prescindir. No s’han integrat i no es volen integrar perquè tampoc els cal, ni hem fet que els calgués. Ni tan sols saben què vol dir aquest concepte. Són al seu país, o potser nosaltres al seu: l’Espanya d’una llengua i d’una cultura. Pertanyem a cultures diferents, parlem llengües diferents i tenim maneres de fer molt diferents. Tenen la paella pel mànec i ens tenen ben agafats pels pebrots. I no, no podem construir el nostre propi país a base de mentides: la immersió funciona, el català mai no l’havia parlat tanta gent, el procés va bé i ens en sortirem, i mil mentides que acaben sent veritats per alguns. Per anar fer bullint l’olla, per anar passant amb raons, mentre el més calent és a l’aigüera. Amb aquests fonaments ens ensorrem en quatres dies, si és que ja no n’estem.

Fa un temps un director d’una escola pública em va dir que això de posar tots els alumnes barrejats –catalonoparlants i castellanoparlants– havia estat un gran error. En aquell em va semblar una aberració, però potser tenia el seu punt de raó. Perquè de moment l’únic que aconseguim en les grans zones castellanoparlants de Catalunya és que els castellanoparlants no aprenguin el català i que els pocs catalanoparlants que hi ha el desaprenguin. En aquestes zones l’escola dita ‘catalana’ és una gran eina de castellanització dels pocs alumnes que venen amb el català incorporat de casa. Arriben a l’ESO milers d’alumnes que no saben ni un borrall de català? Què passa a primària? És prou clar que a primària no se’ls ensenya la llengua i a l’ESO ja hi hem fet tard. Mentre no ho adobem a primària, si és que és adobable, el que caldria fer és un ensenyament diferenciat, amb temaris diferents, perquè les necessitats són diferents. A un catalanoparlant no cal ensenyar-li a pronunciar “casa” i podem passar directament a l’estructura de la llengua: fonologia, gramàtica i sintaxi. A una persona que no sap el català, primer de tot li hem d’ensenyar la llengua, i no només la llengua, sinó la cultura i tot el que això comporta, i que s’ho faci seu, que se’n senti partícip. Això del complement directe ja ho aprendran a castellà, que tampoc és tan diferent. Per tant, de la mateixa manera que hi ha assignatures optatives i els alumnes se separen uns per a fer filosofia i els altres per a fer química, proposo dues línies diferents als instituts de Catalunya: el grup dels que parlen català i el dels que no el parlen –per bé que l’entenen–, amb temaris diferenciats i adaptats. I, sobretot, que això sigui com a mesura temporal, perquè realment el que cal és assegurar-se que cap alumne nascut aquí surti de la primària sense parlar català de forma activa, i amb una bona fonètica, sintaxi i vocabulari. De fet, tampoc cal que ens inventem res, només hem d’anar a copiar models reeixits, com el de la Bressola –a la Catalunya Nord– on en entorn social molt més advers que el nostre des d’un punt de vista lingüístic, aconsegueixen que, alumnes francòfons majoritàriament, aprenguin el català i el parlin entre ells. Cal, això sí, la implicació i la militància de govern i de professors que s’ho creguin, això del català.

La sopa d’all

RACOCATALA.CAT

La sopa d’all

A vegades et penses que coneixes el teu país, el lloc on has nascut i viscut gairebé tota la teva vida, però no: quan et penses que ha ho saps tot, t’endús sorpreses. La ignorància inicial acaba se…

PS 4: Abans del Pacte de govern:

ÉS DE JUSTÍCIA i es obligació moral que JUNTS inclogui la DUI, la Llengua i el Consell per la República en el PACTE amb Aragonès.

EL PACTE D’INVESTIDURA I PACTE DE GOVERN, LLIGAT I BEN LLIGAT
i NO PAS AMB EL SAC FORADAT.

JUNTS, per la DUI, per la Llengua i pel Consell per la República. 33 vs 32 és de justícia.
No ens fan por les urnes ni el 52%. (De què ens servirà un 52% si és buit?)

El Pacte d’investidura i el pacte per a tota una legislatura no és un vulgar pas burocràtic. És obligació de Junts, sols amb un diputat menys que ER, defensar la DUI, assegurar el futur de la Llengua Catalana amb un gran pacte de país i defensar el Consell per la República de Waterloo. Això és el pacte, una de les operacions més serioses de tota la legislatura, i s’ha de fer bé, ben detallat i amb garanties, no improvisat i sense concretar coses bàsiques dient ja ho farem … perquè quan et necessiten per la investidura tot són promeses i quan ja has donat el teu suport esdevens sols un molest figurant i a la primera de canvi t’arraconen amb aquell “ara no toca” “ara no puc” o “ja ho farem després” i quan els convé et fan el salt i s’emboliquen amb l’oposició més espanyolista. “vull ser el President de tots”, com el Pujol, de tots menys dels meus votants.

ER vol aplegar-ho tot, no en tindrà prou amb aquesta pírrica victòria, aquella batalla virulenta d’ abans del 14-F, caldria veure clarament i exactament de qui i contra qui, continuarà sense repòs fins que ER ho hagi aplegat tot.

Illa, en castellà colonialista, diu que no farà una política d’obstrucció i bloqueig, però pensa i sap que Aragonès no farà política independentista activa, sols referències de fons, tot plegat és la manera Pujolista de quedar bé amb tothom menys amb el compromís per a la Independència, Pujol es va passar 23 anys subvencionant la “Feria de abril” i marginant els independentistes, tot pels de fora menys pels catalans, els catalans muts i a la gàbia. 23 anys de “catch all party” -partit que arreplega tothom no comprometent-se a fons en res- per no fer res substancial, tan sols per assegurar-se les eleccions de la següent legislatura. Sembla que ER ha trobat la pedra filosofal.

Per altra banda el caramel de la renda universal és impossible, d’on sortiran les misses si ni tan sols hi han diners per pagar les vacunes, i es ero i erto? La renda universal només és per extreure els diners de Catalunya i pagar-la fora, ja l’estant pagant a Andalusia, on també les exigències d’hores treballades per a poder cobrar les “peonadas” no fa gaire ja van ser rebaixades. Tot ho paga la geganta de l’espoliació a Catalunya, 16.000 milions d’euros anuals.

La CUP diu que ja ha fet els deures, fer-los ràpids, imprecisos i sense garanties com ER els va fer amb el PSOE, que en veritat han estat a canvi de res, res vol dir ni amnistia, ni indults, ni taula, ni relator, ni inversions atrassades, … fer-los així no costa gaire, quan convé et deixen de banda i enlloc de pactar amb tu ho fan amb qualsevol altre, PSC-PSOE, Vox o el qui sigui que això ja sabem com va. Malgrat tot els partits com ER ho intenten i tenen el seu dret a fer-ho. Una altra cosa és que Junts es deixi enganyar per falses fotografies que també ha de saber explicar, que ens expliqui el perquè no vota a favor de la investidura i si cal no entra en el govern o precipita eleccions, que ens ho expliqui i si ho fa bé, que crec que pot fer-ho bé, ho entendrem. Està clar que ho entendrem!

Junts ha de ser ferma en les seves exigències, Aragonès jugarà fort i no baixarà del ruc, negociarà amb pols ferm per imposar el seu actual criteri i si canvia res seran coses superficials i ho farà fins l’últim instant com els bascos, en aquest cas jugar de catxa és provocar als Junts la por del no pacte.

Els Independentistes volem un govern independentista que es comprometi amb la independència, no volem enganys, no volem fum.

Si no hi ha pacte just i respectuós i ben lligat no hi ha d’haver pacte. És la responsabilitat de Junts, sabem que anar amb el lliri a la mà, finalment sembla que ja ho hem après aquests tres darrers anys, i anar de bona fe no ens porta enlloc.

Així, al final, és veritat o no és veritat que “no ens fan por les urnes”?

Degut a la divisió de fet imposada per ER el 52% enlloc d’ampliar-se ha quedat debilitat, ser molts i no anar vers un objectiu comú no servei per a res.

Tinguem-ho clar, és de justícia, és així, 33 vs 32 vs 9 diputats, el pacte ha d’incloure la DUI, la Llengua Catalana i el Consell per la República, sinó no valdrà per complir el Mandat que vam donar-nos tots! …”TOTS” el 1r d’octubre, ER, Junts i la CUP.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS1:
ÉS DE JUSTÍCIA i es obligació moral que JUNTS inclogui la DUI, la Llengua i el Consell per la República
en el PACTE amb Aragonès.

    

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!