BROTAR

El bloc de Moisès Vizcaino Garrido

1 de gener de 2009
0 comentaris

Xerrada al Centre Municipal Ocupacional ?El Castellet?

El passat dia 21 de novembre de 2008, junt a la treballadora social Pilar Ruiz, vaig participar  en la xerrada informativa sobre la Llei de dependència i incapacitat, en el C.O.M. “El Castellet”.

Aquest acte públic es va organitzar per la Direcció
de l’esmentat Centre, i anava adreçat als familiars dels usuaris, amb
el doble objectiu d’informar-los sobre els diferents aspectes per a
reclamar els seus drets que es deriven de la Llei 39/2006 de dependència, i d’informar-los sobre aspectes bàsics de la incapacitat jurídica i els tràmits davant dels Jutjats.

La part sobre la incapacitat la vaig exposar en base a l’esquema de l’exposició següent, que es va repartir als assistents:  

1.-  LA INCAPACITAT CIVIL JUDICIAL.  Arts. 199 a 201 Codi civil.

1.1.-
CAPACITAT JURíDICA, implica l’aptitud de totes les persones (amb
capacitat i incapaços) per a ser titulars de drets i obligacions, i
subjectes de relacions jurídiques. Això significa, per exemple, que el
incapaç pot rebre béns d’una herència o ser propietari d’un habitatge,
i tindre l’obligació de pagar l’IBI-urbana.

1.2.-
CAPACITAT D’OBRAR, suposa l’aptitud per exercir els drets i la
possibilitat de realitzar actes jurídics per part dels majors d’edat
que no hagen estat incapacitats (per exemple: suposa poder vendre
l’habitatge, hipotecar-lo, permutar-lo, …). El incapaç o pot fer
aquest actes jurídics.

1.3.- INCAPACITAT, és una situació de fet, provocada per algun tipus de malaltia  o discapacitat física o psíquica. és una institució de dret civil que permet al incapaç (total o parcial) actuar legalment a través dels seus representants legals, o amb la deguda assistència.

2.-  EL PROCEDIMENT JUDICIAL  DE DECLARACIó D’INCAPACITAT: Arts. 202 a 214 Codi civil, i Arts. 748 a 763 de la Llei Enjudiciament Civil.

2.1.-
DECLARACIó PEL JUTGE. La incapacitat només pot ser declarada un Jutge
per mitjà de Sentència. El Jutge competent és el de Primera Instància,
del partit judicial on resideix el incapaç.

2.2.- EL PROCEDIMENT JUDICIAL ES POT INICIAR DE DUES FORMES:  A)
Per sol·licitud adreçada al Ministeri Fiscal. B) Per demanda
interposada per Advocat i procurador (que podran ser designats pel Torn
d’ofici si el sol·licitant té dret a Assistència Jurídica Gratuïta).

2.3.-
LES PROVES: a) documentació d’informes i situació del presumpte
incapaç; b) interrogatori dels parents més pròxims; c) dictamen mèdic
emès pel Metge Forense adscrit als Jutjats; d) examen del presumpte
incapaç pel Jutge.

2.4.- LA SENTèNCIA, pot declarar la incapacitat total (el incapaç no pot tindre cura d’ell mateix, ni pot administrar els ses béns); pot declarar la incapacitat parcial,
quan es considera que pot realitzar determinats actes per ell mateix.
La sentència s’ha d’inscriure davant el Registre Civil.

2.5.- DRETS PERSONALS QUE CONSERVA EL INCAPAç SI LA SENTèNCIA NO LI’LS PRIVA: drets de sufragi; poder atorgar testament notarial; contraure matrimoni; signar un contracte de treball.

2.6.- LA DECLARACIó D’INCAPACITAT NO SUPOSA EL INTERNAMENT.

3.- INSTITUCIONS DE GUARDA I PROTECCIó DEL INCAPAç: Arts.  215 a 313 Codi civil.

3.1.-
PàTRIA POTESTAT: PRORROGADA (es pot acordar pel Jutge si el incapaç és
menor d’edat i conviu amb els seus pares), i REHABILITADA (el incapaç
és major d’edat, solter i viu amb un dels seus progenitors.)

3.2.-
TUTELA: s’acorda aquesta institució quan es declara la incapacitat
total i s’ha extingit la pàtria potestat. El Tutor és el representant
legal de el incapaç,  necessita autorització
judicial per a determinades operacions i ha de fer inventari del
patrimoni, informar anualment i rendir comptes si finalitza la seua
funció.

3.3.-
CURATELA. S’estableix quan la incapacitat és parcial. El curador ha
d’assistir i complementar la capacitat parcial de el incapaç.

3.4.- DEFENSOR JUDICIAL. Actua de forma provisional i transitòria, en situacions que no puguen actuar els progenitors, el tutor  o el curador.

3.5.- LA GUARDA DE
FET. Es dona quan una persona diferent als progenitors, i sense estar
designada pel Jutge, assumeix la protecció de la persona i béns del
menor o d’un presumpte incapaç.

4.- PROTECCIó PATRIMONIAL DEL INCAPAç.

4.1.-
EL TESTAMENT. S’atorga davant de Notari i els pares de el incapaç poden
establir clàusules que emparen a el incapaç en l’esfera personal i en
l’esfera patrimonial.

4.2.-
EL CONTRACTE D’ALIMENTS. Es pacta que una persona preste al incapaç els
aliments, necessitats de residència, manutenció i assistència personal,
a canvi de la propietat de determinants béns i drets.

4.3.- LA LLEI 41/2003, de 18 de novembre, DE PATRIMONI PROTEGIT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

5.- ALTRES DADES D’INTERèS GENERAL.

5.1.- FISCALIA D’ALZIRA: tel. 96 241 67 54 fax 96 240 20 73.

5.2.- COL·LEGI D’ADVOCATS D’ALZIRA – TORN GRATUïT D’OFICI: tel. 96 240 11 81; dilluns pel matí.

5.3.-
COL·LEGI D’ADVOCATS DE VALèNCIA: Servei d’Orientació Jurídica, Avda.
Saler, 14 – 46013 – València, tel. 96 316 20 91, soj@icav.es

5.4.- FISCALIA DE VALèNCIA: (Secretaria General) tel. 96 192 91 35 fax: 9619 29435.- Ciutat de València.

5.5.- FONTS INFORMATIVES:

– www.fundaciontutelardelarioja.org “Guía pràctica de la incapacidad judicial y otras actuaciones en beneficio de las personas discapacitadas”.

Ed. Fundación Tutelar de la Rioja. http://www.fundaciontutelardelarioja.org/publicaciones.htm

          Base de dades legislativa: www.vlex.com

Moisès Vizcaino Garrido
Advocat
Castelló de la Ribera, desembre de 2008

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!