BROTAR

El bloc de Moisès Vizcaino Garrido

23 de juny de 2008
0 comentaris

Crònica del Ple ordinari del 19-6-2008

Advertiment
previ: açò és una crònica particular del Ple, no és l’acta, ni la
reproducció literal del que va ocórrer en este. Respectem totalment les
visions diferents del ple per part dels qui van assistir. Cadascú pot
expressar la seua opinió en
www.acicastello.org o en el lloc que crega convenient.

Es
el segon Ple de la història del nostre poble que està radiant-se en
directe, malgrat la gran quantitat de problemes que, els companys que
estan possibilitant la retransmissió de forma altruista, i l’informàtic
municipal, s’han trobat al llarg del dia de hui.

De
nou estem ací davant de les 13 persones que tenen el futur del nostre
poble en els seus vots. Hui estan tots a excepció de Susana G.
(PSOE-PSPV), que no s’ha explicat si excusa o no la seua absència.

1.- Aprovació de l’acta anterior.

El
portaveu del PP, S. àlvarez, manifesta que hi a un punt que no està
transcrit correctament en un dels acords, en referència a la moció del
nou pont de la circumval·lació. Falta una línia per error de
transcripció. I també diu que respecte de les manifestacions que va fer
l’Alcalde quan es va aprovar la moció, no està correctament inscrit.

Ll. Piqueras (GCiE), planteja una qüestió d’error en una paraula.

S’aprova l’acta per unanimitat.

2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.

L’Alcalde
llig el titular de moltes resolucions d’alcaldia de les que ha de donar
compte al Ple. Teniu més informació si escolteu el Ple per la ràdio
local, i després (en teoria) quan posen l’acta del ple en la web
municipal.

S’interromp
la lectura d’este punt, per problemes en la retransmissió en directe
per la ràdio. De moment pareix que no estiga clar el tema tècnic. Crec
que el ple ja no està en directe.

GCiE:
pregunta pel tema de la resolució 389 dictamen mèdic. L’Alcalde explica
que tot policia local té dret a passar una segona activitat, quan
arriben a certa edat i es nomenen a tres especialistes, que emeten un
dictamen, en aquest cas ha estat favorable a l’agent que ja s’ha
incorporat a la segona activitat.

GCiE:
pregunta sobre la resol. 419: anul·lació de rebuts per sancions
urbanístiques de 15.182 €. L’alcalde (EU) li contesta que el propietari
la recorreguda i l’ha guanyat.

GCiE: Transferència 07/2008, resol. 431, a què correspon? L’alcalde (EU): Són transferències per a pagar les nòmines del mes.

PP: anava a preguntar les mateixes coses.

3.- Ratificació de la Resolució d’Alcaldia d’acceptació de la Delegació per contractar i aportació econòmica corresponent a les obres del PPOS 2008.

El PPOS, vol dir pla provincial d’obres i serveis.

PSOE:
construcció de la pista de tennis, com es fa si existeix un club de
tenis? L’Alcalde (EU) explica que ja fa molt de temps que es va decidir
el projecte de poliesportiu, i no tot el món és soci d’eixe club. 

S’aprova per unanimitat.

4.- Determinació de les dues festes locals no recuperables per a l’any 2009.

 .- 25-8-2009, és dimarts.

.- 13-12-2009, cau diumenge, i es canvia al dilluns 14-12-2008.

 S’aprova per unanimitat.

5.- Adhesió al servei mancomunat de gestió de recollida selectiva dels residus de monomaterial paper-cartró.

 Aprovat per unanimitat.

6.- Mocions de GCiE:

6.1.-
Moció de GCiE a favor de la ubicació de la futura residència dels
majors en el solar de l’antic edifici del CEIP Severí Torres.

Lluís P. llegeix la moció. (document amb pdf)

L’Alcalde
(EU), fa unes matisacions, i vol deixar clar com està el tema del
Centre de Dia, fet i aprovat el projecte en setembre de 2007, per la Conselleria,
que té el solar cedit i concedida la llicència d’obres. Sobre la
corresponent partida pressupostària, voldria que fora matisat perquè la
inversió no correspon a l’Ajuntament, sinó a la Conselleria.

S. àlvarez (PP): creu que el Severí Torres no té la dimensió de 10.000 m2 o 12.000 m2, i no és el més adequat, ja que es podria usar per a altres fins. A explicacions de la Secretària,
i entre risetes, manifesta que el Sr. Rafael Blasco és molt
treballador. Estan en contra de la ubicació, però estan totalment a
favor de la residència.

(En aquest moment vos confirme que el Ple no s’estava  retransmetent en directe per problemes tècnics, i que ara ja continua la retransmissió).

V.
Bravo (PSOE), els pareix una miqueta excessiu hipotecar el futur del
Severí Torres, i no estarien d’acord si la residència es fa en règim de
gestió privada. Explica que en la franja de terreny entre la nova
carretera quan es faça el nou pont i l’antiga carretera.

Ll.
Piqueras (GCiE), explica que també la volen de gestió pública, i
acceptant la matisació d’EU i del PSOE, podem tirar endavant.

Esmena del PP d’una altra ubicació: a favor 5 PP; 6 en contra Eu i GCiE; PSOE s’abstén. Es perd l’esmena.

Es passa a votació la moció:

Vots a favor: 5 EU,  1 PSOE, 1 GCiE

Vots en contra:  5 PP

Abstencions: –

S’aprova la moció.

6.2.-
Moció de GCiE a favor de sol·licitar una xarxa de wifi que permeta
l’accés gratuït a internet de la població castellonera.

Lluís P. llegeix la moció, (Document amb pdf)

EU fa unes consideracions sobre la moció. Any 2004 ja va eixir una programa de la Diputació
sobre noves tecnologies: fer un telecentre (fet a la biblioteca), fer
una connexió entre tots els edificis municipals (no acabat); wifi per a
tot el poble (pendent).  

PP:
no cal la moció, ja està tot demanat. No veuen que tinga sentit esta
moció, ja està tot fet. Per què ens hem de gastar diners si és gratuït.
(jo em pregunte i per què ens hem de gastar 25.000 € en les campanes?,
això sí?).

 GCiE: la realitat és tossuda, i malgrat els programes de la Diputació la realitat de castelló és la que és, i no estan en marxa els programes de la Diputació.

PSOE:  el
seu grup ja va estudiar el tema en una empresa i és una qüestió
complicada i cara, i demanen que la partida pressupost fora d’uns 2.000
€, que fora prudent.

Vots a favor:  5 EU, 1 PSOE, 1 GCiE

Vots en contra: 5 PP

Abstencions: –

S’aprova la moció.

6.3.- Moció de GCiE a favor de sol·licitar la construcció d’una rodona en la intersecció del camí dels rojos amb la CV-560 i connectar-la amb la segona corba del camí de Santa Anna.

Lluís P. llegeix la moció. (document amb pdf)

EU:
explica una secció del PGOU on ja està prevista la proposta, i passa el
document a Lluís, i per coherència sí que votarien a favor de la
proposta, i ja han fet la petició a la Diputació. Ampliació en el tema dels carrils bicis, també cap a la Pobla Llarga, Sant Joanet i Senyera.

PP: no està d’acord en la moció, en coherència amb la moció del ple passat.

PSOE: veuen que això no és incompatible amb la moció del ple passat.

GCiE: accepta els plantejament del PSOE i EU. Anem directament al problema en ixe punt del poble.

Vots a favor: 5 EU, 1 PSOE,  1 GCiE

Vots en contra: 5 PP

Abstencions: –

7.- Aprovació del nou tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns immobles de naturalesa Urbana.

L’alcalde
(EU) explica: la revisió cadastral es va fer en 1993, i cada 10 anys
fan la revisió, i han vingut enguany a fer-la i entrarà en vigor en
2009. Està treballant en preus actuals dels immobles. Passen de
144.700.000 € a 353.811.000 € (uns 209.111.000 € de valor cadastral).

El tipus aplicable ara és el 0’7109 %.

Consens pels 4 partits en la Com.
d’Hisenda, en reduir el tipus per a evitar pujades: 0’6589 %, per una
mitjana ponderada en funció de la representació que té cada grup, ja
que cadascvú va fer una proposta diferent.

 Increment del 5’49 en valors totals.

S’aprova per unanimitat.

8.- Presa de coneixement de la renúncia presentada pel regidor Lluís Manuel Piqueras Quiles al càrrec de regidor.

Per
acord de l’agrupació electoral GCiE LL. Piqueras deixa el seu càrrec, i
manifesta que ha intentat ser lleial i honest en els votants, amb el
seu grup i amb els regidors i regidores i funcionaris. Ha intentat ser
un bon company, des de la discrepància política que no està renyida amb
la cordialitat. Treballarem en allò que ens ha d’ocupar i preocupar a
tots: millorar Castelló. 

9.- Torn obert de paraula: prec i preguntes.

Dels regidors:

GCiE: fer una referència a l’escrit de víctimes del metro de Torrent, per a fer una cte el proper 3 de juliol.

A proposta del PP, que es faça hui un minut de silenci al final del Ple, independentment del que es faça el dia 3.

No hi ha cap intervenció més.

Del públic: em remet a la ràdio local.

Moisès Vizcaino Garrido
Castelló de la Ribera, 20 de juny de 2008.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!