20.- CONTAMINACIÓ DEL SÒLS

Normativa de protecció

La legislació en aquesta matèria canvia molt sovint per adequar-la a les noves necessitats que van sorgint. Fins i tot ja normativa específica per a residus concrets.

Actualment són referents:

  • La Directiva europea 2008/98/CE sobre els residus.
  • A nivell d’estat per la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats, amb modificacions recollides a la Llei 11/2012 sobre mesures urgents en matèria de medi ambient.
  • A Catalunya està en vigor el Decret Legislatiu 1/2009 Text refós de la llei reguladora dels residus, amb modificacions a la Llei 9/2011 de promoció de l’activitat econòmica.

Els ajuntaments tenen reglaments o ordenances específiques del seu municipi sobre abocaments de residus i la majoria d’ells disposen de procediments per a fer la recollida selectiva de residus i el seu posterior reciclatge.

Pregunta:

Els llocs on s’aboca la brossa precisen d’algun tractament?

Resposta del dimecres anterior:

No. Tota la cria de bestiar produeix fems líquids, però els més rellevants en quantitat i nivell de contaminació, són els produïts per la cria porcina.
Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *