Sí a una millor regulació, no a la policia d’Internet

Al llarg de les darreres setmanes els/les eurodiputats/des hem rebut nombroses peticions per tal que en la votació davui relativa al paquet de telecomunicacions votéssim en un sentit o en un altre determinades esmenes. Per una banda, nombrosos col.lectius dinternautes ens demanaven rebutjar les anomenades esmenes torpede (veure grup específic al Facebook del qual formo part), daltres missatges anaven destinats, precisament, a demanar-nos que sí votéssim a favor de les esmentades esmenes. En positiu cal dir que tot plegat posa de manifest com, cada cop més, hi ha una clara i manifesta consciència que les decisions que es prenen a Brussel.les són importants, i que la feina que fem els diputats i diputades ha de ser molt més fiscalitzada pels mitjans i pels ciutadans/es. Pel què fa al cas específic de la votació, avui, del paquet de Telecomunicacions (i en especial de les esmenes destinades a augmentar els controls sobre la xarxa) voldria dir el següent: (següent)

1. La votació avui, en primera lectura, del Paquet de mesures Telecom, destinat a la reforma del conjunt de normes relatives a les telecomunicacions que daten de 2002, tenia per objectiu avançar cap a una coordinació europea per a lutilització de les freqüències, la creació dun organisme europeu dels reguladors nacionals i enfortir els drets dels/les consumidors/es (veure nota del Parlament Europeu i de Vilaweb).

 

2. El “Paquet Télécom” inclou els informes Trautmann sobre la directiva marc, laccés i lautorització (al qual he votat a favor ja que incorpora una esmena nostra fonamental, la 138); linforme Harbour sobre el servei universal i els drets dels usuaris (el més controvertit, he votat en contra), i linforme Del Castillo sobre lagenda europea de les telecomunicacions (també he votat contra).

 

3. Els vots en les Comissions respectives ja van posar de manifest les línees essencials del paquet que, en tant que Grup Verds/ALE, compartim en alguns aspectes, com per exemple pel que fa a lobjectiu és establir un paisatge europeu plural i diversificat en quant a mitjans i entenem que les ràdiofreqüències han de seguir essent interès públic en mans de les autoritats polítiques i institucionals pertinents.

 

4. Un aspecte clau del paquet de telecomunicacions és ladopció de regles rigoroses en favor de la protecció de les persones consumidores, regles que són del tot necessàries en una Europa cada cop més digital. És important assegurar la portabilitat dels números de telèfon, de contractes més curts i de més drets per a usuàris/es amb discapacitacions. La legislació ha de garantir també la competència lleial entre la xarxa i els operadors del servei.

 

5. Un altre aspecte clau és el dret a la privacitat i la protecció de les dades a lInternet. En aquest sentit, diversos/es parlamentaris/es conservadors i liberals han intentat incorporar per la porta del darrere la qüestió, sempre controvertida, de la propietat intel.lectual. Vull deixar ben explícit aquí el següent raonament: de cap manera considero que calgui subestimar el problema que suposa la descàrrega massiva i il.legal darxius, tanmateix, considero que no és en el marc del Paquet Telecom que cal afrontar la qüestió, i encara menys si fent-ho, com ha estat el cas a la votació davui, suposa posar en perill la protecció de la vida privada dels usuaris.

 

6. El principal problema de la votació davui, però, té a veure amb el fet que no hàgim aconseguit eliminar totes les ambigüitats que clarament obren la porta a laplicació del model francès conegut com la resposta graduada (informe Harbour al qual, insisteixo, he votat en contra). Aquest model, molt sarkozià per altra banda, consisteix a tallar la connexió dun internauta susceptible dhaver efectuat descàrregues il.legals, sense prèvi requeriment judicial.

 

7. Considero legítim que en casos greus i extrems com és ara el de la pornografia infantil o el terrorisme, es puguin emprendre accions policials, prèvia intervenció duna instància judicial, però allò que trobo difícil de justificar és que, tal i com estableix el paquet de mesures aprovat, sinciti els Estats membres a utilitzar les mateixes mesures per a lluitar contra lintercanvi de fitxers (el conegut P2P). Al cap i a la fi es tracta duna qüestió de proporcionalitat.

 

7. Com a nota positiva val a dir que una de les esmenes que he cosignat i que hem presentat a linforme Trautman, la 138, ha estat adoptada. Aquesta esmena, fonamentada en el que entenem que és una veritable preocupació entre la ciutadania europea en relació a que cal més atenció pel que fa a la protecció de les garanties personals en el marc dInternet, estableix el següent: “e bis) en el apartado 4, se añade la letra g bis) siguiente: aplicando el principio de que no cabe imponer restricción alguna a los derechos y libertades de los usuarios finales, en particular de conformidad con el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en materia de libertad de expresión y de información, sin una sentencia previa de las autoridades judiciales, excepto cuando venga dictada por fuerza mayor, por la exigencia de preservación de la integridad y seguridad de las redes, y por disposiciones de Derecho penal impuestas por razón de orden público, seguridad pública o moral pública”.

 

8. Així mateix, valoro molt positivament laposta per una major competència entre aquells operadors que posseixen una xarxa àmplia i aquells que no la posseeixen, la qual cosa hauria de permetre fer baixar els preus de la telefonia, que segueixen sent molt elevats en molts d Estats membres de la UE.

 

9. Lamento, tanmateix, que l’Eurocambra no hagi secundat una de les nostres esmenes en la qual demanàvem garanties de neutralitat de la xarxa. En altres paraules, entenem que de cap manera els operadors no han de poder intervenir en el tràfic excepte que per a preservar la seguretat i l integritat de la xarxa.

 

En conclusió, tal i com han advertit nombroses organitzacions de consumidors, dusuaris dinternet, lEDPS (European Data Protection Supervisor): el paquet Telecom ofereix als Estats membres la possibilitat dinterpretar la Directiva de manera que es pugui posar en risc la protecció de les dades personals i que es transfereixi a les autoritats administratives funcions que, en realitat, corresponen, a les instàncies judicials.

 

Següents etapes en el procés legislatiu:

 

27/11 : Consell adopta lacord polític que serà enviat a juristes i lingüistes

Principi gener 2009 : adopció com a punt A (sense debat) al Consell

12-01-2009 : adopció pel Parlament Europeu en Segona Lectura

Font foto: Agències

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *