La virtut principal

“La primera virtut d’un governant és conèixer els seus súbdits.”

“Or, béns i masies, molts amics te’n donaran; però qui et vulgui sacrificar la glòria del seu talent, no el trobaràs pas sovint.”

“L’art no cedeix en res a la matèria:no d’altra manera arrodoneix el seu disc la lluna, quan el pleniluni brilla en tota la seva resplendor.”

(Valeri Marcial, Epigrames libre VIII)

Afegeix un comentari