Parròquies, pobles i municipis aneuencs.- De 25 a un.- D’indis de pagès a indis de ciutat.

Parròquies i municipis de la Vall d’Àneu.
Pobles, parròquies  i municipis aneuencs.  El 1842 eren 25. La Guingeta era una part de Jou, abaix al riu, a la carretera, on hi tenien bordes. Jou va ser  per la carretera l’únic dels municipis que tenia dues parròquies.


Han fet córrer que  els quatre municipis es fusionaran en un.  Motius ?    El país d’Àneu.- De fet els naturals  i aveïnats dels pobles de la vall d’Àneu  son  anuencs  i no  esterriencs, etc etc.
De 25 a un.- D’indis de pagès a indis de ciutat.   La crisi i el canvi dels 50 ( del 55 ).         

Municipis actuals                   Municipis 1857-1971          Parròquies  / Municipis 1842


ESTERRI D’ÀNEU
               ESTERRI D’ÀNEU              Esterri d’Àneu 

    ( 1 ) 

 

ALT ÀNEU                            ISIL           ( 3 )                      Isil, Alós, Àrreu

Creació per fusió 1970            

          ( 8 )                                SON                                      Son

 

                                                SORPE           ( 3 )                  Sorpe, Borèn, I sabarre

     

                                               VALÈNCIA D’ÀNEU          València d’Àneu.

 

                       

LA GUINGUETA D’ÀNEU            JOU    (  4 )             Dorbe, Berrós Sobirà,

Nova creació per fusió 1971                                         Berrós Jussà, i  Jou ,

             ( 13 )                                                                          inclosa la Guingueta.

                                              

                                                     UNARRE.  ( 6 )             Cerbi, Gabàs,         
                                            (
Districte d’ Unarre )            Unarre,  Burgo,

                                                                                             Llaborre i Escalarre.                                                   

                                                    ESCALÓ   ( 3 )              Escaló, Escart  i Estaron        

 

           

ESPOT       ( 2 )                          ESPOT  ( 2 )                  Espot i Estahís.

Variacions inscrites des de 1842.-  Ara n’hi ha 4.

                                                          

1.- ESTERRI D’ÀNEU               1.842              

Esterri d’Àneu su anterior nombre era Esterri de Aneu. 18.04.984                           

Esterri de Aneu pasa a llamarse Esterri d’Àneu. 18/04/1984                                       

Esterri de Aneu su anterior nombre era Esterri de Aneo/Areo.
02.7.1916                            

Esterri de Aneu/Areo pasa a llamarse Esterri de Aneu.  02/07/1916                                                               

                                                                      

2.- ALT ÀNEU                           Nova creació per fusió 1970            

Alto Àneu pasa a llamarse Alt Àneu. 18/04/1984                                                                  

Alto Aneu se crea por fusión, entre otros, de Isil. 05/05/1970 

Alto Aneu se crea por fusión, entre otros, de Son del Pino. 05/05/1970                                 

Alto Aneu se crea por fusión, entre otros, de Sorpe. 05/05/1970                               

Alto Aneu se crea por fusión, entre otros, de Valencia de Areo. 05/05/1970              

Alt Àneu su anterior nombre era Alto Àneu                                                          18.04.1984                                                                                                                                         

Isil                                                     

Alós (de Isil) se extingue y su territorio se incorpora a Isil. Censo 1857                                  

Arrau se extingue y su territorio se incorpora a Isil. Censo 1857                                             

Isil incorpora el territorio del extinguido Alós (de Isil). Censo 1857                            

Isil incorpora el territorio del extinguido Arrau. Censo 1857                                       

Isil se extingue por fusión y se incorpora a Alto Aneu. 05/05/1970                                                                                                                                       


Sorpe                                                            

Borén se extingue y su territorio se incorpora a Sorpe. Censo 1857               

Borén su anterior nombre era Borent. Censo 1857                                                                

Borent pasa a llamarse Borén. Censo 1857                                                               

Isabarre se extingue y su territorio se incorpora a Sorpe. Censo 1857            

Sorpe incorpora el territorio del extinguido Borén. Censo 1857                                             

Sorpe incorpora el territorio del extinguido Isabarre. Censo 1857                                          

Sorpe se extingue por fusión y se incorpora a Alto Aneu. 05/05/1970                                                           


València d’Àneu                                                                  

Valencia de Areo su anterior nombre era Valencia. Censo 1857                                 

Valencia pasa a llamarse Valencia de Areo. Censo 1857                                                       

Valencia de Areo se extingue por fusión y se incorpora a Alto Aneu. 05/05/1970                                                                  


Son                                                               

Son del Pino su anterior nombre era Son. 05/12/1916                                    

Son pasa a llamarse Son del Pino. 05/12/1916                                                                      

Son del Pino se extingue por fusión y se incorpora a Alto Aneu. 05/05/1970                                                                                                                                    


3.- LA GUINGUETA D’ÀNEU
        Nova creació per fusió 1971             

Guingueta d’Àneu, La su anterior nombre era Guingueta, La. 18/04/1984                              

Guingueta, La pasa a llamarse Guingueta d’Àneu, La. 18/04/1984                                          

Guingueta, La se crea por fusión, entre otros, de Escaló. 16/06/1971                         

Guingueta, La se crea por fusión, entre otros, de Jou. 16/06/1971                                          

Guingueta, La se crea por fusión, entre otros, de Unarre. 16/06/1971                                                           


Jou                                                                

Berros Josá se extingue por fusión y se incorpora a Jou. Censo 1857                         

Berros Josa su anterior nombre era Berros Tosa. Censo 1857                                   

Berros Subirá se extingue por fusión y se incorpora a Jou. Censo 1857                                 

Berros Tosa pasa a llamarse Berros Josa. Censo 1857                                              

Dorbé se extingue por fusión y se incorpora a Jou. Censo 1857                                             

Jou se crea por fusión, entre otros, de Berros Josá. Censo 1857                                            

Jou se crea por fusión, entre otros, de Berros Subirá. Censo 1857                                         

Jou se crea por fusión, entre otros, de Dorbé. Censo 1857                                                    

Jou se extingue por fusión y se incorpora a Guingueta, La. 16/06/1971                                                                                                                                            


Unarre. Districte d’ Unarre                                                            

Servi se extingue y su territorio se incorpora a Unarre. Censo 1857                            

Servi su anterior nombre era Servy. Censo 1857                                                                   

Servy pasa a llamarse Servi. Censo 1857                                                                  

Gabás se extingue y su territorio se incorpora a Unarre. Censo 1857                         

Burgo se extingue y su territorio se incorpora a Unarre. Censo 1857                          

Escalarre se extingue y su territorio se incorpora a Unarre. Censo 1857                                 

Llaborre se extingue y su territorio se incorpora a Unarre. Censo 1857                                  

Unarre incorpora el territorio del extinguido Burgo. Censo 1857                                            

Unarre incorpora el territorio del extinguido Escalarre. Censo 1857                           

Unarre incorpora el territorio del extinguido Gabás. Censo 1857                                            

Unarre incorpora el territorio del extinguido Llaborre. Censo 1857                            

Unarre incorpora el territorio del extinguido Servi. Censo 1857                                              

Unarre incorpora el territorio del extinguido Servi. Censo 1857                                             

Unarre se extingue por fusión y se incorpora a Guingueta, La. 16/06/1971                                                                                                                                       


Escaló                                                           

Escaló incorpora el territorio del extinguido Escart. Censo 1857                                             

Escaló incorpora el territorio del extinguido Estarón. Censo 1857                                           

Escaló se extingue por fusión y se incorpora a Guingueta, La. 16/06/1971                             

Escart se extingue y su territorio se incorpora a Escaló. Censo 1857                          

Estarón se extingue y su territorio se incorpora a Escaló. Censo 1857                                                                                                                                                                      

4.- ESPOT                                   1842- 1857                            

Espot incorpora el territorio del extinguido Estahís. Censo1857                                            

Estahís se extingue y su territorio se incorpora a Espot. Censo 1857                          

Estahís su anterior nombre era Estalús. Censo 1857                                                              

                                                                                                                                            

Font:

Variacions dels municipis d’Espanya des del 1842  ( en castellà )  

Ministeri de les Administracion Públiques Direcció General de Coperació Local         

Es troba per internet.

 

Selecció, extracció i elaboració pròpia          

Afegeix un comentari