Trivial Matemàtic

14 de desembre de 2008
General

Durant aquest primer trimestre els alumnes de 3r d’ESO de la Promoció Joan Taulé que han cursat la matèria optativa “Tres, sis, nou” han fet un trivial matemàtic. El treball ha consistit en la formulació de preguntes amb les respectives respostes. Els temes matemàtics proposats han estat relacionats en l’àlgebra i el càlcul.  Un cop construït el

Llegir més

A la velocitat de la Llum

28 de novembre de 2008
General

Fent referència a la teoria de la relativitat d’Albert Einstein (E = m·c2), hem pensat que A la velocitat de la llum, és el títol més adient per aquest nou bloc que l’Escola Cooperativa El Puig d’Esparreguera avui inaugura. A la societat actual cada dia la informació ens arriba més ràpidament gràcies a les noves

Llegir més