Contra les sentències del tribunal suprem de Madrid, no hi a cap dret al recurs d’apel·lació

L’article 53 de la llei orgànica del poder judicial (llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial) proclama que ‘el Tribunal Suprem, amb seu a la vila de Madrid, és l’òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres, tret del que es disposa en matèria de garanties constitucionals. Té jurisdicció a tot Espanya i cap altre no pot tenir el títol de Suprem’. Es a dir que no hi a cap altra jurisdicció a l’estat espanyol que pot reformar una sentència del tribunal suprem.

Això és conforme al text del protocol N°7 al conveni europeu dels drets humans. Tot i que aquest protocol preveu que ‘tota persona declarada culpable d’una infracció penal per un tribunal tindrà dret a que la declaració de culpabilitat o la condemna sigui examinada per una jurisdicció superior’, el mateix article d’aquest text normatiu internacional permet d’excloure l’exercici d’aquest dret ‘quan l’interessat hagi estat jutjat en primera instància pel més alt tribunal’, el que és una hipòtesi d’una excepcionalitat estranya però ara molt concreta amb el judici del procès que ha començat al tribunal suprem de l’estat espanyol el dia 12 de febrer 2019.

No obstant això, cal recordar que Espanya va ratificar sense reserves el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides reunida a Nova York el 16 de desembre de 1966 i que va entrar en vigor el 23 de març de 1976 que disposa en el seu article 14 que tota persona condemnada per un delicte tindrà el dret que la sentència condemnatòria i la pena imposada siguin sotmeses a un tribunal superior d’acord amb la llei.

Cal recordar també que el doble grau de jurisdicció és una  garantia importantíssima de dret fonamental que permet d’obtenir que la sentència d’un tribunal sigui controlada per un altre amb l’objectiu de minimitzar la probabilitat que els jutges puguin cometre errors sobre els fets o el dret. Si el tribunal de primera intància és el més alt de tots, aquesta garantia no pot existir.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *