23.- NORMATIVA SOBRE L?IMPACTE AMBIENTAL

Tots els projectes rellevants han de complir una normativa que avalua el seu impacte sobre el territori a fi generar actuacions que el preservin ambientalment.

La Comunitat Europea va promulgar la Directiva 85/377/CEE la qual ha estat derogada en diversos aspectes per la Directiva 2011/92/UE i ampliada amb diverses directives específiques.

La primera directiva europea va ser transportada a nivell de l’Estat pel RD 1302/1986 i posteriorment ha evolucionat amb el RD 1/2008 i amb la Llei 6/2010 i altra normativa sectorial.

A Catalunya es regula per la Llei 12/2006 en matèria de medi ambient i la Llei 6/2009 d’avaluació ambiental, així com diverses lleis sectorials.

Els ajuntaments i els consells comarcals poden regular actuacions a través de les ponències ambientals.

Pregunta:

L’impacte ambiental pot ser beneficiós per el medi ambient?

Resposta de l’últim dimecres:

No. La contaminació de les aigües també la produeix la quantitat d’objectes que s’hi llencen.
Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *