El canvi social comença per un mateix

Si penses que la societat no funciona bé, si creus que cal canviar-la, cal que comencis per canviar tu. Si no ets capaç de canviar, com ho pots demanar als altres? No t’amaguis darrera qualsevol excusa. Siguis honest i reconèixer fins on vols canviar.

Si demanes sacrificis al que tenen alguna mena de responsabilitat, cal que primer et contestis si tu ets capaç de sacrificar alguna cosa. Per canviar realment les coses, cal que primer et contestis què ets capaç de sacrificar.

Si creus que és necessari fer alguna cosa, què t’impedeix fer-ho? No t’amaguis darrera l’excusa que cal buscar el moment apropiat, o que cal ser més gent. Així no es fa mai res, perquè mai serà el moment perfecte ni mai hi haurà prou gent. Si vols alguna cosa, perquè no la fas?

TOT COMENÇA EN UN MATEIX.

Afegeix un comentari