Ministerista

Es va aclarint el panorama i ben aviat ja no tindrà sentit parlar ni de processistes, ni de revolucionistes ni de masterproletaris. Llavors (especialment durant el procés constituent de la nova República), ens adonarem d’un perfil que ha quedat molt discretament en segon pla, el ministerista.

El ministerista és aquell que està disposat a renunciar a tot a canvi de la seva direcció general, la seva sots-secretaria o el seu càrrec de confiança en un ministeri. Els coneixereu perquè no han sentit cap pena de renunciar a la nació sencera a canvi de la independència i, un cop assolida, no els sabria gens de greu de renunciar al que ens uneix amb els connacionals que quedaran sota administració francesa o espanyola: la identitat nacional.

 

Afegeix un comentari