Estigues al dia amb el Telegram i el WhatsApp

Pots rebre al teu telèfon mòbil un missatge regular (entre un i dos cops a la setmana) a través de:

Telegram: Només heu de clicar en aquest enllaç per a poder-vos subscriure. En qualsevol moment podeu desfer aquesta acció. En el cas de no tenir-lo instal·lat, podreu fer-ho seguint també aquest enllaç: https://t.me/canaloriolllado

 

WhatsApp: Per a rebre els missatges via aquest canal, heu d’omplir aquest formulari donant permís. Per desfer aquesta acció podeu enviar-me un correu o comunicar-ho a través del whats mateix.