Cartes de Marènia/Ibèria

Joanjo Aguar Matoses. De Sueca, País Valencià, Marènia/Ibèria.

ZZ-60-Plant

Publicat el 31 de gener de 2018 per

 

PLANTILLES RESUM BASES OPOS-BORSA (Actualització: 2021-03-07.  22.58)

____
____

PLANTILLES GENÈRIQUES (OPOSICIÓ [MATRIU] / BORSA TREBALL [SECUNDÀRIA]): RESUM-ESQUEMA. BASES CONVOCATÒRIA.

____

**** ARXIUS DE LES PLANTILLES (Fem clic per descarregar-los) ****

____

.

PLANTILLA OPOSICIÓ [MATRIU]. — EN PDF.

.

– PLANTILLA__Fins XXXX-XX-XX__OPOS-XXXX (001__RESUM. BASES) -TXT (2020-07-12. 01.41)—-

 

– PLANTILLA__Fins XXXX-XX-XX__OPOS-XXXX (001__RESUM. BASES) -TXT (2020-07-12. 01.41)—-

 

____

.

PLANTILLA BORSA TREBALL [SECUNDÀRIA]. — EN PDF.

.

– PLANTILLA__Fins XXXX-XX-XX__BORSA-XXXX (001__RESUM. BASES BORSA) -TXT (2020-07-12. 01.46)—-

 

– PLANTILLA__Fins XXXX-XX-XX__BORSA-XXXX (001__RESUM. BASES BORSA) -TXT (2020-07-12. 01.46)—-

 

____

____

____

PLANTILLA MATRIU: NOMÉS ENCAPÇALAMENT.

 

**** PLANTILLA OPOSICIÓ [MATRIU] – NOMÉS ENCAPÇALAMENT ****

NOM ARXIU TXT:

– PLANTILLA__Fins XXXX-XX-XX__OPOS-XXXX (001__RESUM. BASES) -TXT (2020-07-12. 01.41)—-

____

____

Actualització: 2020-07-12. 01.41

____

– PLANTILLA__Fins XXXX-XX-XX__OPOS-XXXX (001__RESUM. BASES) -TXT__PLANTILLA
____

________________

— ABANS DE GUARDAR-HO DEFINITIVAMENT, COMPROVEM SI FALTEN CAMPS PER OMPLIR.

— (CERQUEM: XX )
________________

Inscripció: Fins XXXX-XX-XX. OPOSICIÓ – XXXX
(RESUM-ESQUEMA. BASES CONVOCATÒRIA).
_____________________________________________________________________________________

— Inscripció Completada. DATA: XXXX-XX-XX. XX:XX:XX hores.
— Inscripció -> REGISTRE ENTRADA. NÚMERO: XXXX / CORREU POSTAL – REGISTRE ENTRADA. DATA: XXXX-XX-XX ____________________
ACCÉS LLIURE – COS PROFESSIONAL: XXXX (Nivell o Grup Professional: XXXX).
NOM USUARI: JOAN JOSEP AGUAR MATOSES.
_____________________________________________________________________________________

OPOSICIÓ (ACCÉS LLIURE): COS PROFESSIONAL – XXXX (Nivell o Grup Professional: XXXX).
____

— XXXX –(A PARTIR D’ACÍ, TEXT IDÈNTIC PER A “PLANTILLA BORSA” I “PLANTILLA OPOSICIÓ”)– XXXX —
____

RESUM-ESQUEMA. BASES CONVOCATÒRIA.
____

NOM ENTITAT. ADREÇA:
TELÈFON:
FAX:
CORREU ELECTRÒNIC:
____

 

[ . . . . ]

 

____

____

____

 

PLANTILLA SECUNDÀRIA: NOMÉS ENCAPÇALAMENT.

 

**** PLANTILLA BORSA TREBALL [SECUNDÀRIA] – NOMÉS ENCAPÇALAMENT ****

NOM ARXIU TXT:

– PLANTILLA__Fins XXXX-XX-XX__BORSA-XXXX (001__RESUM. BASES BORSA) -TXT (2020-07-12. 01.46)—-

____

____

 

Actualització: 2020-07-12. 01.46

____

– PLANTILLA__Fins XXXX-XX-XX__BORSA-XXXX (001__RESUM. BASES BORSA) -TXT__PLANTILLA
____

________________

— ABANS DE GUARDAR-HO DEFINITIVAMENT, COMPROVEM SI FALTEN CAMPS PER OMPLIR.

— (CERQUEM: XX )
________________

Inscripció: Fins XXXX-XX-XX. BORSA – XXXX
(RESUM-ESQUEMA. BASES CONVOCATÒRIA).
_____________________________________________________________________________________

— Inscripció Completada. DATA: XXXX-XX-XX. XX:XX:XX hores.
— Inscripció -> REGISTRE ENTRADA. NÚMERO: XXXX / CORREU POSTAL – REGISTRE ENTRADA. DATA: XXXX-XX-XX ____________________
ACCÉS LLIURE – COS PROFESSIONAL: XXXX (Nivell o Grup Professional: XXXX).
NOM USUARI: JOAN JOSEP AGUAR MATOSES.
_____________________________________________________________________________________

BORSA TREBALL: COS PROFESSIONAL – XXXX (Nivell o Grup Professional: XXXX).
____

— XXXX –(A PARTIR D’ACÍ, TEXT IDÈNTIC PER A “PLANTILLA BORSA” I “PLANTILLA OPOSICIÓ”)– XXXX —
____

RESUM-ESQUEMA. BASES CONVOCATÒRIA.
____

NOM ENTITAT. ADREÇA:
TELÈFON:
FAX:
CORREU ELECTRÒNIC:
____

 

[ . . . . ]

 

 

____

____

____

 

EXEMPLE COMPLET: NOMÉS AMB LA PLANTILLA OPOSICIÓ [MATRIU].

 

**** PLANTILLA OPOSICIÓ [MATRIU] – TEXT COMPLET DE L’ARXIU ****

 

NOM ARXIU TXT:

– PLANTILLA__Fins XXXX-XX-XX__OPOS-XXXX (001__RESUM. BASES) -TXT (2020-07-12. 01.41)—-

 

____

____

____

 

Actualització: 2020-07-12. 01.41

____

– PLANTILLA__Fins XXXX-XX-XX__OPOS-XXXX (001__RESUM. BASES) -TXT__PLANTILLA
____

________________

— ABANS DE GUARDAR-HO DEFINITIVAMENT, COMPROVEM SI FALTEN CAMPS PER OMPLIR.

— (CERQUEM: XX )
________________

Inscripció: Fins XXXX-XX-XX. OPOSICIÓ – XXXX
(RESUM-ESQUEMA. BASES CONVOCATÒRIA).
_____________________________________________________________________________________

— Inscripció Completada. DATA: XXXX-XX-XX. XX:XX:XX hores.
— Inscripció -> REGISTRE ENTRADA. NÚMERO: XXXX / CORREU POSTAL – REGISTRE ENTRADA. DATA: XXXX-XX-XX ____________________
ACCÉS LLIURE – COS PROFESSIONAL: XXXX (Nivell o Grup Professional: XXXX).
NOM USUARI: JOAN JOSEP AGUAR MATOSES.
_____________________________________________________________________________________

OPOSICIÓ (ACCÉS LLIURE): COS PROFESSIONAL – XXXX (Nivell o Grup Professional: XXXX).
____

— XXXX –(A PARTIR D’ACÍ, TEXT IDÈNTIC PER A “PLANTILLA BORSA” I “PLANTILLA OPOSICIÓ”)– XXXX —
____

RESUM-ESQUEMA. BASES CONVOCATÒRIA.
____

NOM ENTITAT. ADREÇA:
TELÈFON:
FAX:
CORREU ELECTRÒNIC:
____

WEB BASES I CONSULTA CONVOCATÒRIA:

XXXX http://

____

· PROCÉS SELECTIU: Oposició / Concurs / Concurs-Oposició. XXXX
· REQUISIT MÍNIM (TITULACIÓ): XXXX
· TAXA EXAMEN: XXXX euros.
· MÈTODE DE PAGAMENT:

Telemàtic en Web Oficial / Transferència a: BANC: XXXX. COMPTE: XXXX
DESTINATARI: ( ENTITAT ADMINISTRACIO PUBLICA [SENSE ACCENTS] ) XXXX
CONCEPTE: TAXA EXAMEN ( BORSA/OPOSICIO CONSERGE, AUX.ADMIN., ADMINISTRATIU [SENSE ACCENTS] ) XXXX

· FORMA D’ACCÉS: Accés Lliure (Torn Lliure).
· NOMBRE DE PLACES (en Torn Lliure): XXXX places (De XXXX places totals, restem XXXX reservades a diversitat funcional).
(OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA. ANY: XXXX ).
____

· PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD: Telemàtica / Presencial (o per Correu Postal). XXXX

(+) TELEMÀTICA: WEB INSCRIPCIÓ ONLINE.

XXXX http://

____

(+) PRESENCIAL (o per Correu Postal). ADREÇADA A:

— ÒRGAN TITULAR. ENTITAT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. ADREÇA POSTAL. — XXXX
+ DESTAQUEM RÈTOL: “BORSA DE TREBALL”.

EN CORREUS, DEMANEM:
Carta Certificada, amb Avís de Rebuda. —- Segellem 2 Còpies Sol·licitud. Demanem una Còpia. !!!! (<–)

____

** DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN INSCRIPCIÓ:

– Instància Sol·licitud (SIGNADA!!) -> 2 CÒPIES. ( EN CORREUS: SEGELLEM-LES. UNA PER A MI !! )
– Certificat Pagament pel Banc (Transferència) -> 2 CÒPIES.
– CÒPIA COMPULSADA DE DOCUMENTS:
· DNI.
· Títol de Batxiller (o d’Enginyer Tècnic).
· Títol de Valencià.
· Etc…….

____
____

· PROCÉS SELECTIU: Oposició / Concurs / Concurs-Oposició. XXXX

FASES DETALLADES. A) Nombre d’Exercicis. B) Concurs de Mèrits (si escau).

1- PRIMER EXERCICI: Obligatori i Eliminatori.
Test: XX preguntes (+ XX de reserva). XX respostes alternatives. (Qualificació: de XX a XX punts. Mínim necessari: XX punts).
Duració: XX minuts.
Resposta correcta: suma XX punts. Resposta errònia: resta XX punts. Pregunta no contestada: no puntua.
(NOTA: XX respostes errònies eliminen 1 resposta correcta).
____

* CONCURS DE MÈRITS. (Qualificació: de XX a XX punts).

-> (( SEGONS BASES CONVOCATÒRIA [BASE NÚM. XXXX] -> IMPORTANT: Mèrits obtinguts fins Data Límit Presentació Sol·licituds per a participar en Oposició o Borsa de Treball. ))

· DOCUMENTACIÓ REQUERIDA: Segons Bases de Convocatòria. XXXX
· FORMA DE PRESENTACIÓ: XXXX
· TERMINI DE PRESENTACIÓ: XXXX
· LLOC: XXXX
· CRITERIS DE BAREMACIÓ: CONSULTEM BASES CONVOCATÒRIA (ANNEX). XXXX
____

* NIVELL DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ. Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
– Certificat de Grau Elemental (nivell B1): XX punts.
– Certificat de Grau Mitjà (nivell C1): XX punts.
– Certificat de Grau Superior (nivell C2): XX punts.
____

_____________________________________________________________________________________

TEMARI (ANNEX): COS PROFESSIONAL – XXXX (Nivell o Grup Professional: XXXX).
____

Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.

____

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

____

____

____

Publicat dins de | Deixa un comentari