Cartes de Marènia/Ibèria

Joanjo Aguar Matoses. De Sueca, País Valencià, Marènia/Ibèria.

ZZ-02.03-Gen.Val OPOS

Publicat el 12 de juliol de 2020 per

 

GENERALITAT VALENCIANA – BORSES I OPOSICIONS (Treball Públic. Grans Entitats).

(Actualització:  2023-07-23.  03.26)

____

++++https://blocs.mesvilaweb.cat/joanjomarenia/gen-val-opos/

____

GENERALITAT VALENCIANA – BORSES I OPOSICIONS (Treball Públic. Grans Entitats).

____________________________________________
____________________________________________

GVA (Generalitat Valenciana) – PROP (Info al ciutadà).
Cerquem ofertes per als grups: A2, C1, C2, Altres, B, C, D, E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials].

++++http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico

++++http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico

____________________________________________
____________________________________________

 

____(B – BORSES VIGENTS)____
____(B – BORSES VIGENTS)____

(B) BORSES VIGENTS (ON JO HI CONSTE) – GENERALITAT VALENCIANA.

 

__(B)__

(B) BORSA: SUBALTERN – GEN.VAL. (Grup E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])

Serveis de Suport Generals. Escala Subalterna (APF-01-01).

__

DENOMINACIÓ BORSA:

· Borsa APF-01-01 Subalterns (OOP 16) Notes 1r Exercici. [ OOP 16 = Oferta d’Ocupació Pública 2016 ].

381-L. Llista de persones aprovades del primer exercici de les proves selectives d’accés a l’escala subaltern, convocatòria 42/16 i 43/16, per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació de l’APF-01-01, Subalterns.

381-L. Listado de personas aprobadas del primer ejercicio de las pruebas selectivas de acceso a la escala subalterno, convocatoria 42/16 y 43/16, para el nombramiento de personal funcionario interino y/o nombramiento provisional por mejora de empleo de la APF-01-01, Subalternos.

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=71612&version=amp

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=71612&version=amp

 

 

__(B)__

(B) BORSA: AUXILIAR ADMINISTRATIU DE GESTIÓ – GEN.VAL. (Grup C2)

Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Gestió (C2-01-01).

— [[ CAL INSCRIURE’M ]] —

 

 

__(B)__

(B) BORSA: AUXILIAR ADMINISTRATIU DE SERVEIS – GEN.VAL. (Grup C2)

Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Serveis (C2-01-02).

— [[ CAL INSCRIURE’M ]] —

 

 

__(B)__

(B) BORSA: ADMINISTRATIU – GEN.VAL. (Grup C1)

Administratiu (C1-01).

— [[ CAL INSCRIURE’M ]] —

 

____FINAL–(B – BORSES VIGENTS)____
____FINAL–(B – BORSES VIGENTS)____

 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

 

BORSES TREBALL – GENERALITAT VALENCIANA.

(Borses de Treball Temporal (Interins, Laborals Temporals) de la Generalitat Valenciana).

____________________________________________
____________________________________________

 

BORSES GENERALITAT VALENCIANA.
REGULACIÓ NORMES FUNCIONAMENT.

___________

ORDRE 18/2018 DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
(DOGV 2018_7204) (DATA PUBLICACIÓ: 2018-07-20)

++++https://dogv.gva.es/datos/2018/07/20/pdf/2018_7204.pdf

___________
___________

 

BORSES GENERALITAT VALENCIANA.
NORMATIVA I ALTRES DISPOSICIONS.

++++https://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/borses-normativa

++++https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/borses-normativa

 

____________________________________________
____________________________________________

 

BORSES GENERALITAT VALENCIANA.
DIRECTORI GENERAL (LLISTAT BORSES, NORMATIVA, ANUNCIS GENERALS, ETC.)

 

++++https://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/bolsas-empleo-temporal

++++https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/bolsas-empleo-temporal

__

++++https://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/administracion-general

++++https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/administracion-general

__

++++https://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/agrupacions-professionals-temporals-apf-

++++https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/agrupacions-professionals-temporals-apf-

__

++++https://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/llistats-temporals-processos-selectius-convocatories-d-oep-en-tramit-

++++https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/llistats-temporals-processos-selectius-convocatories-d-oep-en-tramit-

___________
___________

 

APLICACIÓ   “GVBORSES” / “GVBOLSAS” (INSTRUCCIONS) – BORSES GENERALITAT VALENCIANA.

++++https://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/instruccions-aplicacio-gvborses-funcio-publica

++++https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/instruccions-aplicacio-gvborses-funcio-publica

______

 

APLICACIÓ   “GVBORSES” / “GVBOLSAS” (ACCÉS DIRECTE).

++++https://gvborses.gva.es/gvborses

___________
___________

 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

 

OPOSICIONS – GENERALITAT VALENCIANA.

PLACES PER OCUPAR EN PROPIETAT (FUNCIONARI DE CARRERA).
TORN LLIURE (NO PROMOCIÓ INTERNA).

____________________________________________
____________________________________________

____
____

MÉS OPOS. FUTUR – GENERALITAT VAL. – Ofertes d’Ocupació Pública per al Futur. ANYS.

(EN EL FUTUR HI PUBLICARAN LES CONVOCATÒRIES).

+ INFO ANUAL: OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA (CATEGORIES I PLACES QUE ES CONVOQUEN CADA ANY).
(Permet dissenyar una estratègia i estar al tant de les convocatòries que eixiran cada any).

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

__

+ ANUNCIS GENERALS sobre Oposicions.

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/anuncios-generales

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/anuncios-generales

____
____

__
__

>> REUBIQUEM AQUEST AFEGIT ÚTIL A LA PROPERA OFERTA D’OCUPACIÓ <<
>> (( ¿ NO CONVOCARAN “SUBALTERN APF-01-01” EN AQUESTA OFERTA ? )) <<
>> (( ¿ SÍ COMPLETADA PUBLICACIÓ DE CONVOCATÒRIES ? )) <<

(!) -> CERQUEM PUBLICACIÓ DE:

“SUBALT”

“APF”

“APF-01-01”

__
__

____________________________________________
____________________________________________

OPOSICIONS – ANYS: 2020, 2021, 2022, 2023.

PLACES PER OCUPAR EN PROPIETAT (FUNCIONARI DE CARRERA).
TORN LLIURE (NO PROMOCIÓ INTERNA).

____
____

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2023 (OOP-2023) – TOTES LES CONVOCATÒRIES (40 EN TOTAL).
(OFERTA ORDINÀRIA D’OCUPACIÓ PÚBLICA).

>> (( SÍ CONVOCAT “SUBALTERN APF-01-01” EN AQUESTA OFERTA )) <<
>> (( SÍ COMPLETADA PUBLICACIÓ DE CONVOCATÒRIES )) <<

 

++++https://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2023

++++https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2023

____
____

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2022 (OOP-2022) – TOTES LES CONVOCATÒRIES (22 EN TOTAL).
(OFERTA ORDINÀRIA D’OCUPACIÓ PÚBLICA).

>> (( NO CONVOCARAN “SUBALTERN APF-01-01” EN AQUESTA OFERTA )) <<
>> (( SÍ COMPLETADA PUBLICACIÓ DE CONVOCATÒRIES )) <<

 

++++https://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-ocupacio-publica-22

++++https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-ocupacio-publica-22

____
____

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2020, 2021 (OOP-2021) – TOTES LES CONVOCATÒRIES (204 EN TOTAL).
(OFERTA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ I REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT).

++++https://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-20-21

++++https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-20-21

ADREÇA ALTERNATIVA PER AL MATEIX LLOC: ++++https://bit.ly/OPE_2020-2021

____
____

 

___________
___________
___________
___________

 

* OPOSICIONS (OPOS) 2023 – GENERALITAT VALENCIANA.
(Conselleria de Justícia i Administració Pública).

____

OPOS 2023 – GENERALITAT VAL. – Subaltern “APT”. (Grup E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])
(CONVOCATÒRIA INCLOSA EN: OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2023 (OOP-2023))

Serveis de Suport General. Escala Subaltern (APT-APF-01).

__

-> (“APT” = “Agrupación de Puestos de Trabajo”. En valencià: “ALT” = “Agrupació de Lloc de Treball”).
-> (IMPORTANT: “APT” [o “ALT”] funciona a banda del Cos General).

+ INFO:

Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana [ DOGV 2021_3988 ]

· Article 40. Agrupació de Llocs de Treball (ALT)/(APT).

++++https://dogv.gva.es/datos/2021/04/20/pdf/2021_3988.pdf

__

Serveis de Suport General. Escala Subaltern (APT-APF-01).

· Convocatòria 16/23 [16/2023].
· ORDRE 16/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.
· Termini Presentació Instàncies: Del 22-06-2023 al 05-07-2023 (ambdós inclosos).

INSCRIT: 28-06-2023.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=93057

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=93057

__

>> BASES OPOSICIÓ: CONVOCATÒRIA 16/23 [16/2023] (APT-APF-01).
>> (DATA PUBLICACIÓ EN DOGV: 2023-06-21 [REFERÈNCIA: DOGV 2023_6955])

>> ++++https://dogv.gva.es/datos/2023/06/21/pdf/2023_6955.pdf

____

___________
___________

* OPOSICIONS (OPOS) 2020, 2021, 2022 – GENERALITAT VALENCIANA.
(Conselleria de Justícia i Administració Pública).

____

OPOS 2020, 2021, 2022 – GENERALITAT VAL. – Subaltern. (Grup E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])
(CONVOCATÒRIA INCLOSA EN: OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2020, 2021 (OOP-2021))

Serveis de Suport General. Escala Subaltern (APF-01-01).

· Convocatòria 173/21 [173/2021].
· ORDRE 41/2022, de 21 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.
· Termini Presentació Instàncies: Del 24-12-2022 al 23-01-2023 (ambdós inclosos).

INSCRIT: 20-01-2023.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=87532&version=amp

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=87532&version=amp

__

>> BASES OPOSICIÓ: CONVOCATÒRIA 173/21 [173/2021] (APF-01-01).
>> (DATA PUBLICACIÓ EN DOGV: 2022-12-23 [REFERÈNCIA: DOGV 2022_12425])

>> ++++https://dogv.gva.es/datos/2022/12/23/pdf/2022_12425.pdf

____

___________
___________
___________
___________

 

____________________________________________
____________________________________________

OPOSICIONS – ANYS: 2017, 2018, 2019.

PLACES PER OCUPAR EN PROPIETAT (FUNCIONARI DE CARRERA).
TORN LLIURE (NO PROMOCIÓ INTERNA).

____
____

OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2017, 2018, 2019 – TOTES LES CONVOCATÒRIES.
(OFERTES ORDINÀRIES D’OCUPACIÓ PÚBLICA).

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2019

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2017-2018-2019

___________
___________

 

* OPOSICIONS (OPOS) 2017, 2018, 2019 – GENERALITAT VALENCIANA.
(Conselleria de Justícia i Administració Pública).

 

____

OPOS 2017, 2018, 2019 – GENERALITAT VAL. – Subaltern. (Grup E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])

Serveis de Suport Generals. Escala Subalterna (APF-01-01).

· Convocatòria 71/18 [71/2018].
· ORDRE 74/2019, de 23 desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
· Termini Presentació Instàncies: Del 30-12-2019 al 29-01-2020 (ambdós inclosos).

INSCRIT: 20-01-2020.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72570&version=amp

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72570&version=amp

____

OPOS 2017, 2018, 2019 – GENERALITAT VAL. – Auxiliar Administratiu DE GESTIÓ. (Grup C2)

Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Gestió (C2-01-01).

· Sector Administració General. Convocatòria 69/18 [69/2018].
· ORDRE 72/2019, de 23 desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
· Termini Presentació Instàncies: Del 30-12-2019 al 29-01-2020 (ambdós inclosos).

INSCRIT: 20-01-2020.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72568&version=amp

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72568&version=amp

____

OPOS 2017, 2018, 2019 – GENERALITAT VAL. – Auxiliar Administratiu DE SERVEIS. (Grup C2)

Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Serveis (C2-01-02).

· Sector Administració General. Convocatòria 73/18 [73/2018].
· ORDRE 76/2019, de 23 desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
· Termini Presentació Instàncies: Del 30-12-2019 al 29-01-2020 (ambdós inclosos).

INSCRIT: 20-01-2020.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72580&version=amp

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72580&version=amp

____

OPOS 2017, 2018, 2019 – GENERALITAT VAL. – Administratiu. (Grup C1)

Administratiu (C1-01).

· Sector Administració General. Convocatòria 67/18 [67/2018].
· ORDRE 70/2019, de 23 desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
· Termini Presentació Instàncies: Del 30-12-2019 al 29-01-2020 (ambdós inclosos).

INSCRIT: 20-01-2020.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72569&version=amp

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72569&version=amp

____
____

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

(X) OPOS _ANY_ – GENERALITAT VAL. – Auxiliar Sociosanitari i Educatiu. (Grup E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])

(X) Serveis Auxiliars Sociosanitaris i Educatius. Escala Ajudants de Residència/Serveis (APF-05-01).

(X) · —- Convocatòria NÚMERO [XX/XXXX].
(X) · —- ORDRE XX/XXXX de la Conselleria —-
(X) · Termini Presentació Instàncies: Del XX-XX-XXXX al XX-XX-XXXX (ambdós inclosos).

(X) -> INSCRIT: —- DATA (XX-XX-XXXX) —-

(X) -> WEB DE CONSULTA —- XXXX —- FALTA EIXIR CONVOCATÒRIA —- <-

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

____
____

____________________________________________
____________________________________________

GENERALITAT VALENCIANA – ANUNCIS GENERALS I INFO SOBRE DATES EXÀMENS.

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/anuncios-generales

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/anuncios-generales

____

* GUÍA D’INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA.

____

* CALENDARI D’EXÀMENS.
(PREVISIÓ CALENDARI EXÀMENS I FASE CONCURS – ACTUALITZADA).

____

* CALENDARI DE CONVOCATÒRIES.
(PREVISIÓ CALENDARI CONVOCATÒRIES – ACTUALITZADA).

____

____________________________________________
____________________________________________

____
____

LLISTAT DE CONVOCATÒRIES EN CURS (PER ANYS).

1) ESPANYOL (= CASTELLÀ).

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2020

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2019

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2017-2018-2019

__

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

____

2) VALENCIÀ (= CATALÀ) -> ¡MENYS ACTUALITZADA QUE VERSIÓ EN CASTELLÀ! (¡INJUSTÍCIA!)

++++http://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2020

++++http://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2019

++++http://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2017-2018-2019

__

++++http://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

____
____

OPOSICIONS GENERALITAT VALENCIANA.

Llistat per a Planificar el Futur.

Oferta d’Ocupació Pública – Anys: 2017, 2018, 2019, 2020.

(POC A POC HI PUBLICARAN CADA CONVOCATÒRIA).

+ INFO ANUAL: OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA (CATEGORIES I PLACES QUE ES CONVOQUEN CADA ANY).
(Permet dissenyar una estratègia i estar al tant de les convocatòries que eixiran cada any).

__

++++http://dogv.gva.es/datos/2020/11/24/pdf/2020_9938.pdf

++++http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/09/pdf/2019_4709.pdf

++++https://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/31/pdf/2018_12276.pdf

++++https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/27/pdf/2017_12050.pdf

__

(X) ANTIC -> ++++http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/08/pdf/2016_6437.pdf

 

____________________________________________
____________________________________________

____
____

MÉS OPOS. FUTUR – GENERALITAT VAL. – Ofertes d’Ocupació Pública per al Futur. ANYS.

(EN EL FUTUR HI PUBLICARAN LES CONVOCATÒRIES).

+ INFO ANUAL: OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA (CATEGORIES I PLACES QUE ES CONVOQUEN CADA ANY).
(Permet dissenyar una estratègia i estar al tant de les convocatòries que eixiran cada any).

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

__

+ ANUNCIS GENERALS sobre Oposicions.

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/anuncios-generales

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/anuncios-generales

____
____

____________________________________________
____________________________________________

 

** A PARTIR D’ACÍ, CAL PUBLICAR-HO TAMBÉ EN PÀGINA WEB.

** CONSERVEM-HO, PERQUÈ APORTA INFORMACIÓ INTERESSANT.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

** RECULL ORIGINAL (2019-02-13): GENERALITAT VALENCIANA – BORSES I OPOSICIONS. **

___________
___________

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
(Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques).

Direcció General de Funció Pública.

Tf: 961248342
// 961248238 // 961248239 // 961248240 // 961248241
// 012 (INFO de la Generalitat Valenciana. Servei PROP).

____
____
____

 

->
-> ¡¡ IMPORTANT !! NOVETATS DE:
->
-> CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – BORSES ADMINISTRACIÓ GENERAL.
->

 

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/administracion-general

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/administracion-general

 

->
-> ¡¡ IMPORTANT !! NOVETATS DE:
->
-> CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – BORSES ADMINISTRACIÓ GENERAL.
->

 

____
____
____

+ INFO INTERESSANT SOBRE:

BORSA DE TREBALL – CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

— CERQUEM MÉS PÀGINES (OFICIALS I EXTERNES) DE NOTÍCIES I NOVETATS —

____
____
____

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses Administració Especial. Subgrup A2. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions.

A2-11. Cos superior de gestió en Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions de l’Administració de la Generalitat.

++++http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=65989&version=amp

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses Administració Especial. Subgrup A2. Prova Selectiva.

Prova selectiva de borses de treball temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació de diferents cossos del grup A, subgrups A1 i A2, Administració Especial.

++++http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=64609

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses Administració Especial. Subgrup A2.

++++http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/bolsas-del-grupo/subgrupo-a2

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses Administració Especial. Subgrup C1 i C2.

++++http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/bolsas-de-los-grupos/subgrupos-c1-y-c2

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses Administració Especial.

++++http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/administracion-especial

__
__
__

-> CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – BORSES ADMINISTRACIÓ GENERAL.

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/administracion-general

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/administracion-general

__
__
__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses de Personal Laboral Temporal.

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/laborales-temporales

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Recursos Humans.

++++http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Selecció de Personal. OPOSICIONS.

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

__

+ CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – ANUNCIS GENERALS sobre Oposicions.

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/anuncios-generales

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/anuncios-generales

___________
___________

** FINAL DE RECULL ORIGINAL (2019-02-13): GENERALITAT VALENCIANA – BORSES I OPOSICIONS. **

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Publicat dins de | Deixa un comentari