Cartes de Marènia/Ibèria

Joanjo Aguar Matoses. De Sueca, País Valencià, Marènia/Ibèria.

ZZ-02-Gen.Val OPOS

Publicat el 12 de juliol de 2020 per

 

GENERALITAT VALENCIANA – BORSES I OPOSICIONS (Treball Públic. Grans Entitats).

(Actualització: 2021-09-15.  21.50)

____

++++https://blocs.mesvilaweb.cat/joanjomarenia/gen-val-opos/

____

GENERALITAT VALENCIANA – BORSES I OPOSICIONS (Treball Públic. Grans Entitats).

____________________________________________
____________________________________________

GVA (Generalitat Valenciana) – PROP (Info al ciutadà).
Cerquem ofertes per als grups: A2, C1, C2, Altres, B, C, D, E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials].

++++http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico

++++http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico

____________________________________________
____________________________________________

 

____(B – BORSES VIGENTS)____
____(B – BORSES VIGENTS)____

(B) BORSES VIGENTS (ON JO HI CONSTE) – GENERALITAT VALENCIANA.

 

__(B)__

(B) BORSA: SUBALTERN – GEN.VAL. (Grup E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])

Serveis de Suport Generals. Escala Subalterna (APF-01-01).

__

DENOMINACIÓ BORSA:

· Borsa APF-01-01 Subalterns (OOP 16) Notes 1r Exercici. [ OOP 16 = Oferta d’Ocupació Pública 2016 ].

381-L. Llista de persones aprovades del primer exercici de les proves selectives d’accés a l’escala subaltern, convocatòria 42/16 i 43/16, per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació de l’APF-01-01, Subalterns.

381-L. Listado de personas aprobadas del primer ejercicio de las pruebas selectivas de acceso a la escala subalterno, convocatoria 42/16 y 43/16, para el nombramiento de personal funcionario interino y/o nombramiento provisional por mejora de empleo de la APF-01-01, Subalternos.

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=71612&version=amp

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=71612&version=amp

 

 

__(B)__

(B) BORSA: AUXILIAR ADMINISTRATIU DE GESTIÓ – GEN.VAL. (Grup C2)

Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Gestió (C2-01-01).

— [[ CAL INSCRIURE’M ]] —

 

 

__(B)__

(B) BORSA: AUXILIAR ADMINISTRATIU DE SERVEIS – GEN.VAL. (Grup C2)

Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Serveis (C2-01-02).

— [[ CAL INSCRIURE’M ]] —

 

 

__(B)__

(B) BORSA: ADMINISTRATIU – GEN.VAL. (Grup C1)

Administratiu (C1-01).

— [[ CAL INSCRIURE’M ]] —

 

____FINAL–(B – BORSES VIGENTS)____
____FINAL–(B – BORSES VIGENTS)____

 

____________________
____________________

 

____(RB – RECERCA BORSES)____
____(RB – RECERCA BORSES)____

 

(RB) RECERCA BORSES DE TREBALL – GENERALITAT VALENCIANA.
Tauler d’Anuncis Actual: Oferta d’Ocupació Pública. ANYS.

(RB) ¡¡CONSULTEM NOVES CONVOCATÒRIES, A MESURA QUE PASSEN ELS ANYS!!

 

__(RB)__

(RB) RECERCA – LLISTAT BORSES ACTUALS – GEN.VAL. (TOTES).

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/administracion-general

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/administracion-general

__(RB)__

(RB) BORSES – Serveis de Suport Generals. Escala Subalterns (APF-01-01).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF-01-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF-01-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – APF EN GENERAL [AGRUPACIÓ PROFESSIONAL FUNCIONARIAL] (APF).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Gestió (C2-01-01).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2-01-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2-01-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Serveis (C2-01-02).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2-01-02&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2-01-02&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – AUXILIAR EN GENERAL (C2).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – Administratiu (C1-01).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C1-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C1-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – ADMINISTRATIU EN GENERAL (C1).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C1&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C1&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

 

__(RB)__

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

(X) (B) BORSES – Serveis de Suport Sociosanitaris i Educatius. Ajudant de Residència/Serveis (APF-05-01).

(X) (B) BORSES – ++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF-05-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

(X) (B) BORSES – ++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF-05-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

 

____FINAL–(RB – RECERCA BORSES)____
____FINAL–(RB – RECERCA BORSES)____

 

____________________
____________________

 

____(RE – RECERCA ESPECIAL)____
____(RE – RECERCA ESPECIAL)____

 

(RE) RECERCA ESPECIAL: “SUBALTERN”, “CONSERGE” I MÉS (TOT: OPOSICIONS I BORSES TREBALL).

· Subaltern, Conserge, Ordenança, Bidell, Uixer [Ujier]. (Grup E/ APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])

· Zelador. (Grup E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])

Tauler d’Anuncis Actual: Oferta d’Ocupació Pública. ANYS.

 

__(RE)__

(RE) Subaltern / Subalterno. (“SUBALT”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=subalt&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=subalt&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RE)__

(RE) Conserge / Conserje. (“CONSER”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=conser&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=conser&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RE)__

(RE) Ordenança / Ordenanza. (“ORDENAN”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=ordenan&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=ordenan&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RE)__

(RE) Bidell / Bedel. (“BIDE”, “BEDE”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=bide&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=bide&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=bede&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=bede&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RE)__

(RE) Uixer / Ujier. (“UIXER”, “UJIER”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=uixer&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=uixer&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=ujier&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=ujier&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RE)__

(RE) Zelador / Celador. (“ZELAD”, “CELAD”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=zelad&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=zelad&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=celad&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=celad&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

 

____(RE – RECERCA ESPECIAL)____
____(RE – RECERCA ESPECIAL)____

(RE) RECERCA ESPECIAL: AUXILIAR (“AUXIL”) [ OBERT: 1) OPOSICIONS, 2) BORSES TREBALL /// PENDENT ].

AUXILIAR – OBERT: 1) OPOSICIONS.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=6&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=6&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

____

AUXILIAR – OBERT: 2) BORSES TREBALL.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

____

AUXILIAR – PENDENT: TOT (BORSES I OPOSICIONS).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=PENDIENTE&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=PENDIENTE&buscar=buscar

 

____(RE – RECERCA ESPECIAL)____
____(RE – RECERCA ESPECIAL)____

(RE) RECERCA ESPECIAL: ADMINISTRATIU (“ADMINISTRAT”) [ OBERT: 1) OPOSICIONS, 2) BORSES TREBALL /// PENDENT ].

ADMINISTRATIU – OBERT: 1) OPOSICIONS.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=6&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=6&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

____

ADMINISTRATIU – OBERT: 2) BORSES TREBALL.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

____

ADMINISTRATIU – PENDENT: TOT (BORSES I OPOSICIONS).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=PENDIENTE&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=PENDIENTE&buscar=buscar

 

____FINAL–(RE – RECERCA ESPECIAL)____
____FINAL–(RE – RECERCA ESPECIAL)____

____________________________________________
____________________________________________

OPOSICIONS – ANYS: 2017, 2018, 2019, 2020.

PLACES PER OCUPAR EN PROPIETAT (FUNCIONARI DE CARRERA).
TORN LLIURE (NO PROMOCIÓ INTERNA).

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2020

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2019

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2017-2018-2019

___________
___________

* OPOSICIONS (OPOS) – GENERALITAT VALENCIANA.
(Conselleria de Justícia i Administració Pública).

____

OPOS 2017, 2018, 2019 – GENERALITAT VAL. – Subaltern. (Grup E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])

Serveis de Suport Generals. Escala Subalterna (APF-01-01).

· Convocatòria 71/18 [71/2018].
· ORDRE 74/2019, de 23 desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
· Termini Presentació Instàncies: Del 30-12-2019 al 29-01-2020 (ambdós inclosos).

INSCRIT: 20-01-2020.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72570&version=amp

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72570&version=amp

____

OPOS 2017, 2018, 2019 – GENERALITAT VAL. – Auxiliar Administratiu DE GESTIÓ. (Grup C2)

Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Gestió (C2-01-01).

· Sector Administració General. Convocatòria 69/18 [69/2018].
· ORDRE 72/2019, de 23 desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
· Termini Presentació Instàncies: Del 30-12-2019 al 29-01-2020 (ambdós inclosos).

INSCRIT: 20-01-2020.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72568&version=amp

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72568&version=amp

____

OPOS 2017, 2018, 2019 – GENERALITAT VAL. – Auxiliar Administratiu DE SERVEIS. (Grup C2)

Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Serveis (C2-01-02).

· Sector Administració General. Convocatòria 73/18 [73/2018].
· ORDRE 76/2019, de 23 desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
· Termini Presentació Instàncies: Del 30-12-2019 al 29-01-2020 (ambdós inclosos).

INSCRIT: 20-01-2020.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72580&version=amp

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72580&version=amp

____

OPOS 2017, 2018, 2019 – GENERALITAT VAL. – Administratiu. (Grup C1)

Administratiu (C1-01).

· Sector Administració General. Convocatòria 67/18 [67/2018].
· ORDRE 70/2019, de 23 desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
· Termini Presentació Instàncies: Del 30-12-2019 al 29-01-2020 (ambdós inclosos).

INSCRIT: 20-01-2020.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72569&version=amp

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72569&version=amp

____
____

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

(X) OPOS _ANY_ – GENERALITAT VAL. – Auxiliar Sociosanitari i Educatiu. (Grup E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])

(X) Serveis Auxiliars Sociosanitaris i Educatius. Escala Ajudants de Residència/Serveis (APF-05-01).

(X) · —- Convocatòria NÚMERO [XX/XXXX].
(X) · —- ORDRE XX/XXXX de la Conselleria —-
(X) · Termini Presentació Instàncies: Del XX-XX-XXXX al XX-XX-XXXX (ambdós inclosos).

(X) -> INSCRIT: —- DATA (XX-XX-XXXX) —-

(X) -> WEB DE CONSULTA —- XXXX —- FALTA EIXIR CONVOCATÒRIA —- <-

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

____
____

____________________________________________
____________________________________________

GENERALITAT VALENCIANA – ANUNCIS GENERALS I INFO SOBRE DATES EXÀMENS.

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/anuncios-generales

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/anuncios-generales

____

* GUÍA D’INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA.

____

* CALENDARI D’EXÀMENS.
(PREVISIÓ CALENDARI EXÀMENS I FASE CONCURS – ACTUALITZADA).

____

* CALENDARI DE CONVOCATÒRIES.
(PREVISIÓ CALENDARI CONVOCATÒRIES – ACTUALITZADA).

____

____________________________________________
____________________________________________

____
____

LLISTAT DE CONVOCATÒRIES EN CURS (PER ANYS).

1) ESPANYOL (= CASTELLÀ).

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2020

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2019

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2017-2018-2019

__

++++http://cjusticia.gva.es/es/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

____

2) VALENCIÀ (= CATALÀ) -> ¡MENYS ACTUALITZADA QUE VERSIÓ EN CASTELLÀ! (¡INJUSTÍCIA!)

++++http://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2020

++++http://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2019

++++http://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2017-2018-2019

__

++++http://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

____
____

OPOSICIONS GENERALITAT VALENCIANA.

Llistat per a Planificar el Futur.

Oferta d’Ocupació Pública – Anys: 2017, 2018, 2019, 2020.

(POC A POC HI PUBLICARAN CADA CONVOCATÒRIA).

+ INFO ANUAL: OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA (CATEGORIES I PLACES QUE ES CONVOQUEN CADA ANY).
(Permet dissenyar una estratègia i estar al tant de les convocatòries que eixiran cada any).

__

++++http://dogv.gva.es/datos/2020/11/24/pdf/2020_9938.pdf

++++http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/09/pdf/2019_4709.pdf

++++https://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/31/pdf/2018_12276.pdf

++++https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/27/pdf/2017_12050.pdf

__

(X) ANTIC -> ++++http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/08/pdf/2016_6437.pdf

____
____

MÉS OPOS. FUTUR – GENERALITAT VAL. – Ofertes d’Ocupació Pública per al Futur. ANYS.

(EN EL FUTUR HI PUBLICARAN LES CONVOCATÒRIES).

+ INFO ANUAL: OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA (CATEGORIES I PLACES QUE ES CONVOQUEN CADA ANY).
(Permet dissenyar una estratègia i estar al tant de les convocatòries que eixiran cada any).

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

__

+ ANUNCIS GENERALS sobre Oposicions.

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/anuncios-generales

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/anuncios-generales

____
____

____________________________________________
____________________________________________

 

** A PARTIR D’ACÍ, CAL PUBLICAR-HO TAMBÉ EN PÀGINA WEB.

** CONSERVEM-HO, PERQUÈ APORTA INFORMACIÓ INTERESSANT.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

** RECULL ORIGINAL (2019-02-13): GENERALITAT VALENCIANA – BORSES I OPOSICIONS. **

___________
___________

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
(Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques).

Direcció General de Funció Pública.

Tf: 961248342
// 961248238 // 961248239 // 961248240 // 961248241
// 012 (INFO de la Generalitat Valenciana. Servei PROP).

____
____
____

 

->
-> ¡¡ IMPORTANT !! NOVETATS DE:
->
-> CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – BORSES ADMINISTRACIÓ GENERAL.
->

 

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/administracion-general

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/administracion-general

 

->
-> ¡¡ IMPORTANT !! NOVETATS DE:
->
-> CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – BORSES ADMINISTRACIÓ GENERAL.
->

 

____
____
____

+ INFO INTERESSANT SOBRE:

BORSA DE TREBALL – CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

— CERQUEM MÉS PÀGINES (OFICIALS I EXTERNES) DE NOTÍCIES I NOVETATS —

____
____
____

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses Administració Especial. Subgrup A2. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions.

A2-11. Cos superior de gestió en Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions de l’Administració de la Generalitat.

++++http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=65989&version=amp

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses Administració Especial. Subgrup A2. Prova Selectiva.

Prova selectiva de borses de treball temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació de diferents cossos del grup A, subgrups A1 i A2, Administració Especial.

++++http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=64609

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses Administració Especial. Subgrup A2.

++++http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/bolsas-del-grupo/subgrupo-a2

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses Administració Especial. Subgrup C1 i C2.

++++http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/bolsas-de-los-grupos/subgrupos-c1-y-c2

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses Administració Especial.

++++http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/administracion-especial

__
__
__

-> CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – BORSES ADMINISTRACIÓ GENERAL.

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/administracion-general

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/administracion-general

__
__
__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Borses de Personal Laboral Temporal.

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/laborales-temporales

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Recursos Humans.

++++http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos

__

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – Selecció de Personal. OPOSICIONS.

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-

__

+ CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – ANUNCIS GENERALS sobre Oposicions.

++++http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/anuncios-generales

++++http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/anuncios-generales

___________
___________

** FINAL DE RECULL ORIGINAL (2019-02-13): GENERALITAT VALENCIANA – BORSES I OPOSICIONS. **

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Publicat dins de | Deixa un comentari