Cartes de Marènia/Ibèria

Joanjo Aguar Matoses. De Sueca, País Valencià, Marènia/Ibèria.

ZZZ-CERTIF.DIGIT

Publicat el 10 de gener de 2021 per

Actualització: 2021-01-06. 22.11

INFO – Per Eliminar i Inhabilitar un CERTIFICAT DIGITAL Caducat.

+ INFO – Per Importar i Exportar (una Còpia de Seguretat) d’un CERTIFICAT DIGITAL Vigent.

(Sueca, diumenge 20 d’octubre del 2019. Joanjo Aguar Matoses).

________________________________

NOTA: Informació facilitada per Manuel Zaera Francisco, cap del Departament
d’Informàtica de l’Ajuntament de Torrent.

________________________________

+ INFORMACIÓ IMPORTANT (EXTRACTADA MÉS ENDAVANT, EN APARTAT ‘IMPORTAR I EXPORTAR’):

· “Problema al Importar Certificado Digital con WINDOWS 10
(No se Graba en la Carpeta Correcta)”. (9-2-2016)

https://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/windows_10-networking-winpc/problema-al-importar-certificado-digital-con/552350fc-ebcb-4cbd-af3e-d7b1efb074d0

________________________________

 

INFO – Per Eliminar i Inhabilitar un CERTIFICAT DIGITAL Caducat.

+ INFO – Per Importar i Exportar (una Còpia de Seguretat) d’un CERTIFICAT DIGITAL Vigent.

________________

Concretament, aquesta informació està destinada a Eliminar i Inhabilitar el nostre
CERTIFICAT DIGITAL personal caducat, si provoca conflictes informàtics amb
el nou Certificat Digital que acabem de renovar i actualitzar.
________________

 

1) Anem a: WINDOWS > INICIA > “Cerca Programes i Fitxers” >

> Introduïm la paraula: certmgr.msc (Certificates Manager – Gestor de Certificats).

 

2) Un cop apareix el programa executable “certmgr.msc”, fem clic sobre ell
per executar-lo.

 

3) Dins la finestra del “certmgr.msc” (Certificates Manager), en la Subfinestra Esquerra,
anem a:

CERTIFICATS – USUARI ACTUAL > PERSONAL > CERTIFICATS.

 

4) Examinem els Certificats instal·lats que s’hi mostren en la Subfinestra Dreta i, sobretot,
fixem-nos en la Columna que indica la seua DATA D’EXPIRACIÓ.

 

5) Dins d’aquesta Subfinestra Dreta, SELECCIONEM i ELIMINEM (amb el Botó d’Aspa [X] – ELIMINAR)
tots els Certificats Caducats, atès que aquests es mantenen residents en memòria
i, de vegades, provoquen conflictes dins d’alguns navegadors d’Internet
amb aquell altre Certificat Digital que acabem de renovar i actualitzar.

(EXEMPLE EN DATA 20-10-2019: Açò m’ha succeït quan intentava accedir a la Seu Electrònica
de l’Ajuntament de Torrent, amb el meu Certificat Digital renovat).

________________________________
________________________________

 

NOTA: OPCIONS DE CONFIGURACIÓ EN ELS NAVEGADORS D’INTERNET.
(Per ELIMINAR un Certificat Digital CADUCAT d’un Navegador d’Internet).

 

Si, malgrat tot el que hem explicat, el nostre Certificat Digital caducat hi continua
donant problemes en algun Navegador d’Internet, potser calga eliminar-lo també
d’aquest Navegador (entrant en les seues Opcions de Configuració), per evitar
que s’hi mantinga resident i que provoque conflictes.

________

EXEMPLE: Per ELIMINAR un Certificat Digital CADUCAT del Navegador MOZILLA FIREFOX.

 

1) Anem a: Menú MOZILLA FIREFOX (Icona de “TRES RATLLES HORITZONTALS”) >
> OPCIONS >

> PRIVADESA I SEGURETAT > Baixem fins l’apartat “SEGURETAT – CERTIFICATS” >

> Premem Botó: “MOSTRA ELS CERTIFICATS”.

 

2) Dins la finestra emergent “GESTOR DE CERTIFICATS”, en la pestanya “ELS VOSTRES CERTIFICATS”,
seleccionem el Certificat Digital que estiga CADUCAT (fixant-nos en la columna que indica
la seua “DATA DE VENCIMENT O EXPIRACIÓ”) i premem el Botó: SUPRIMIR.

D’aquesta manera, només hi quedaran residents en memòria els certificats renovats
i vigents actualment.

________

 

________________________________

________________________________

 

+ INFO – Per Importar i Exportar (una Còpia de Seguretat) d’un CERTIFICAT DIGITAL Vigent.

________________

Una vegada comprovem que el nostre CERTIFICAT DIGITAL funciona correctament,
és convenient aprendre a Importar i a Exportar (és a dir, a recuperar i a generar
una Còpia de Seguretat) d’aquest CERTIFICAT DIGITAL que tenim vigent.

D’aquesta manera, si desapareix o s’espatlla l’arxiu del CERTIFICAT DIGITAL que
tenim instal·lat, el podrem recuperar (IMPORTACIÓ de Certificat) a partir
de la Còpia de Seguretat que haurem generat prèviament (EXPORTACIÓ de Certificat).

La Còpia de Seguretat convé guardar-la en una carpeta de l’ordinador i també en
dispositius externs, per si cal instal·lar el nostre Certificat Digital en altre
ordinador, o en el nostre propi, si aquest s’ha malmès i ha calgut reinstal·lar
de nou el Sistema Operatiu.

________________
________________

 

+ INFORMACIÓ IMPORTANT (EXTRACTE. PER A ‘IMPORTAR I EXPORTAR’):

· “Problema al Importar Certificado Digital con WINDOWS 10
(No se Graba en la Carpeta Correcta)”. (9-2-2016)

https://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/windows_10-networking-winpc/problema-al-importar-certificado-digital-con/552350fc-ebcb-4cbd-af3e-d7b1efb074d0

____

Enric Cortés (Moderador Voluntario. Autor de Artículos de la Comunidad). (09-02-2016).

Hola, Noah.

[ En referencia al tema: “Problema al Importar Certificado Digital con WINDOWS 10” ].
Todo el problema ha empezado con la exportación [ que has realizado ] del Certificado
Digital [ al formato de archivo “.CER” ] desde el Sistema con Windows 7.

El formato de archivo “.CER” para los certificados ([ya sea] formato DER binario
codificado X.509; o bien formato X.509 codificado Base 64) admite el almacenamiento
de un certificado único y no admite el almacenamiento de la clave privada
o la ruta de certificación.

 

-> IMPORTANTE: Los Certificados Digitales deben agregarse al Sistema con su Clave Privada
asociada, si no, no sirven para nada.

-> El FORMATO CORRECTO para una EXPORTACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL es el de
“Intercambio de Información Personal”: PKCS#12 [ PKCS12 / PFX –
– Extensions d’arxiu: “.p12”, “.pfx” ]. Éste admite el almacenamiento seguro
de certificados, claves privadas y todos los certificados en una ruta de certificación.

-> El formato PKCS#12 [ PKCS12 / PFX ] es el único formato de archivo que se puede
usar para exportar un Certificado y su Clave Privada.

 

No tiene por qué haber ningún problema con el Certificado Digital ni en W7 [Windows 7]
ni en W8 [Windows 8] ni en Windows 10 [ si lo exportas en formato PKCS#12 ].

Lo importante es saber cómo Exportarlo del sistema antiguo y cómo Importarlo
al nuevo Windows 10.

En este artículo te explico todo el proceso que debe llevarse a cabo para hacer
una correcta Exportación e Importación, manteniendo la Clave Privada asociada
y protegida con contraseña.

 

Certificados Digitales de la FNMT [Fábrica Nacional de Moneda y Timbre] en Windows 7.
(Válido para Windows 10).

https://support.microsoft.com/es-es/kb/978599

 

Saludos. Enrique [Enric] Cortés. ( www.ekort.blogspot.com )

________________
________________

 

-> PROCEDIMENT: Per Importar i Exportar (una Còpia de Seguretat) d’un CERTIFICAT DIGITAL Vigent.

________

¡ATENCIÓ!: Cal fer-ho sempre des d’un Navegador d’Internet.
________

 

(+) EXEMPLE amb el Navegador MOZILLA FIREFOX.

__

IMPORTANT: El Navegador MOZILLA FIREFOX permet exportar el Certificat Digital
en format PKCS #12 [ PKCS12 / PFX ], que és l’únic format d’arxiu que es pot
usar per a exportar un Certificat i la seua Clau Privada.

Altres Navegadors no permeten exportar a format PKCS #12 [ PKCS12 / PFX ].

__

1) Anem a: Menú MOZILLA FIREFOX (Icona de “TRES RATLLES HORITZONTALS”) >
> OPCIONS >

> PRIVADESA I SEGURETAT > Baixem fins l’apartat “SEGURETAT – CERTIFICATS” >

> Premem Botó: “MOSTRA ELS CERTIFICATS”.

 

2) Dins la finestra emergent “GESTOR DE CERTIFICATS”, en la pestanya
“ELS VOSTRES CERTIFICATS”, seleccionem el nostre Certificat Digital vigent
(fixant-nos en la columna que indica la seua “DATA DE VENCIMENT O EXPIRACIÓ”).

Es presenta l’opció de prémer els següents botons:

 

· VISUALITZAR: Mostra Informació del Certificat seleccionat.

· FER CÒPIA DE SEGURETAT [EXPORTACIÓ] (DEL CERTIFICAT SELECCIONAT):
Cal indicar-li la ruta de la Carpeta o Dispositiu on volem guardar
la Còpia de Seguretat del Certificat seleccionat.

· FER CÒPIA DE SEGURETAT [EXPORTACIÓ] DE TOTS ELS CERTIFICATS.

· IMPORTAR: Importa al Navegador un Certificat Digital que havíem
guardat com a Còpia de Seguretat, indicant-li la ruta de la Carpeta
o Dispositiu on està guardada aquesta Còpia de Seguretat.

· SUPRIMIR: Elimina el Certificat Digital seleccionat.

________

 

(+) EXEMPLE amb el Navegador INTERNET EXPLORER.

 

1) Anem a: Menú INTERNET EXPLORER > Eines o Configuració (Icona de “RODA DENTADA”) >
> OPCIONS D’INTERNET.

2) Dins la finestra emergent “OPCIONS D’INTERNET”, en la pestanya “CONTINGUT”,
anem a l’Apartat “CERTIFICATS” i premem el Botó “CERTIFICATS”.

3) Dins la finestra emergent “CERTIFICATS”, en la pestanya “PERSONAL”,
seleccionem el nostre Certificat Digital vigent (fixant-nos en la columna
que indica la seua “DATA DE VENCIMENT O EXPIRACIÓ”).

Es presenta l’opció de prémer els següents botons:

 

· IMPORTAR un Certificat a partir d’una Còpia de Seguretat.

· EXPORTAR el Certificat a una Còpia de Seguretat.

· ELIMINAR el Certificat seleccionat.

· OPCIONS AVANÇADES: Permet triar el Format d’Exportació, entre moltes altres opcions.

· VEURE (VISUALITZAR): Mostra Informació del Certificat seleccionat.

________

 

(+) EXEMPLE amb el Navegador GOOGLE CHROME.

 

1) Anem a: Menú GOOGLE CHROME > Eines de Personalització o Configuració
(Icona de “TRES PUNTS VERTICALS …”) > CONFIGURACIÓ.

2) Dins la Pantalla “CONFIGURACIÓ” (potser calga desplegar l’opció
“CONFIGURACIÓ AVANÇADA”, o potser no calga), en la secció dreta baixem
fins l’apartat “PRIVADESA I SEGURETAT” > Premem l’opció “SEGURETAT”.
I finalment premem l’opció “ADMINISTRA CERTIFICATS”.

3) Dins la finestra emergent “CERTIFICATS”, en la pestanya “PERSONAL”,
seleccionem el nostre Certificat Digital vigent (fixant-nos en la columna
que indica la seua “DATA DE VENCIMENT O EXPIRACIÓ”).

Es presenta l’opció de prémer els següents botons:
(NOTA: A PARTIR D’ACÍ ÉS IDÈNTIC A L’INTERNET EXPLORER).

 

· IMPORTAR un Certificat a partir d’una Còpia de Seguretat.

· EXPORTAR el Certificat a una Còpia de Seguretat.

· ELIMINAR el Certificat seleccionat.

· OPCIONS AVANÇADES: Permet triar el Format d’Exportació, entre moltes altres opcions.

· VEURE (VISUALITZAR): Mostra Informació del Certificat seleccionat.

 

________________
________________

 

(++) INFORMACIÓ ADDICIONAL:

(*) FORMATS D’EXPORTACIÓ (Tipus de Fitxers possibles de Certificat Digital).

____
____

 

+ INFORMACIÓ IMPORTANT (EXTRACTE. PER A ‘IMPORTAR I EXPORTAR’):

· “Problema al Importar Certificado Digital con WINDOWS 10
(No se Graba en la Carpeta Correcta)”. (9-2-2016)

https://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/windows_10-networking-winpc/problema-al-importar-certificado-digital-con/552350fc-ebcb-4cbd-af3e-d7b1efb074d0

 

-> IMPORTANTE: Los Certificados Digitales deben agregarse al Sistema con su Clave Privada
asociada, si no, no sirven para nada.

-> El Formato Correcto para una Exportación de Certificado Digital es el de
“Intercambio de Información Personal”: PKCS#12 [ PKCS12 / PFX –
– Extensions d’arxiu: “.p12”, “.pfx”]. Éste admite el almacenamiento seguro
de certificados, claves privadas y todos los certificados en una ruta de certificación.

-> El formato PKCS#12 [ PKCS12 / PFX ] es el único formato de archivo que se puede
usar para exportar un Certificado y su Clave Privada.

____
____

 

(*) FORMATS D’EXPORTACIÓ (INFORMACIÓ RECOLLIDA DE LA WEB SEGÜENT):

https://forsenergy.com/es-es/certmgr/html/1fd54ffb-ab16-4d6e-aeb0-a973532c8e43.htm

____

· En MOZILLA FIREFOX.

 

* PKCS12 [ o PFX ] – Intercanvi d’Informació Personal (Personal Information Exchange) –
– Crypto Shell.
(Extensió de l’arxiu: “.p12”, “.pfx”).

-> IMPORTANT: PKCS12 [ o PFX ] ÉS EL FORMAT D’EXPORTACIÓ I IMPORTACIÓ MÉS ACONSELLABLE,
ATÈS QUE GUARDA EL CERTIFICAT I LA CLAU PRIVADA EN UNA RUTA DE CERTIFICACIÓ,
I NO DÓNA PROBLEMES EN DIFERENTS ORDINADORS I SISTEMES OPERATIUS.

-> El format d’Intercanvi d’Informació Personal (PFX, també anomenat PKCS #12)
admet l’emmagatzematge segur de certificats, claus privades i tots els certificats
en una ruta de certificació.

-> El format PKCS #12 [ PKCS12 / PFX ] és l’únic format d’arxiu que es pot usar
per a exportar un Certificat i la seua Clau Privada.

 

* CRT – Certificat de Seguretat – Crypto Shell.
(Extensió de l’arxiu: “.crt”).

____

· En INTERNET EXPLORER i en GOOGLE CHROME.

 

* PKCS7 – Estàndard de Sintaxi de Xifrat de Missatges.
(Extensió de l’arxiu: “.p7b”).

El format PKCS #7 [ PKCS7 ] admet l’emmagatzematge de certificats i tots els certificats
en la ruta de certificació.

 

* (“.CER”) DER Binari Codificat X.509.
(Extensió de l’arxiu: “.cer”).

El format de Regles de Codificació Distingible (DER) [ “.CER” ] admet l’emmagatzematge
d’un certificat únic.
Aquest format no admet l’emmagatzematge de la clau privada o la ruta de certificació.

 

* (“.CER”) X.509 Codificat Base 64.
(Extensió de l’arxiu: “.cer”).

El format Base 64 [ “.CER” ] admet l’emmagatzematge de un certificat únic.
Aquest format no admet l’emmagatzematge de la clau privada o la ruta de certificació.

 

* SST – Magatzem de Certificats en Sèrie de Microsoft.
(Extensió de l’arxiu: “.sst”).

________________
________________

 

Publicat dins de | Deixa un comentari