Cartes de Marènia/Ibèria

Joanjo Aguar Matoses. De Sueca, País Valencià, Marènia/Ibèria.

ZZ-02.01-Gen.Val CERCA

Publicat el 30 de gener de 2023 per

 

GENERALITAT VALENCIANA – CERCA DE TREBALL PÚBLIC.

(Actualització:  2023-02-05.  04.02)

____

++++https://blocs.mesvilaweb.cat/joanjomarenia/gen-val-cerca/

____

GENERALITAT VALENCIANA – BORSES I OPOSICIONS (Treball Públic. Grans Entitats).

____________________________________________
____________________________________________

GVA (Generalitat Valenciana) – PROP (Info al ciutadà).
Cerquem ofertes per als grups: A2, C1, C2, Altres, B, C, D, E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials].

++++http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico

++++http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico

____________________________________________
____________________________________________

 

____(RB – RECERCA BORSES)____
____(RB – RECERCA BORSES)____

 

(RB) RECERCA BORSES DE TREBALL – GENERALITAT VALENCIANA.
Tauler d’Anuncis Actual: Oferta d’Ocupació Pública. ANYS.

(RB) ¡¡CONSULTEM NOVES CONVOCATÒRIES, A MESURA QUE PASSEN ELS ANYS!!

 

__(RB)__

(RB) BORSES – Serveis de Suport Generals. Escala Subalterns (APF-01-01).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF-01-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF-01-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – APF EN GENERAL [AGRUPACIÓ PROFESSIONAL FUNCIONARIAL] (APF).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Gestió (C2-01-01).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2-01-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2-01-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – Auxiliar de l’Administració. Escala Auxiliar de Serveis (C2-01-02).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2-01-02&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2-01-02&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – AUXILIAR EN GENERAL (C2).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C2&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – Administratiu (C1-01).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C1-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C1-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RB)__

(RB) BORSES – ADMINISTRATIU EN GENERAL (C1).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C1&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=C1&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

 

__(RB)__

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

(X) (B) BORSES – Serveis de Suport Sociosanitaris i Educatius. Ajudant de Residència/Serveis (APF-05-01).

(X) (B) BORSES – ++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF-05-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

(X) (B) BORSES – ++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=APF-05-01&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

 

____FINAL–(RB – RECERCA BORSES)____
____FINAL–(RB – RECERCA BORSES)____

 

____________________
____________________

 

____(RE – RECERCA ESPECIAL)____
____(RE – RECERCA ESPECIAL)____

 

(RE) RECERCA ESPECIAL: “SUBALTERN”, “CONSERGE” I MÉS (TOT: OPOSICIONS I BORSES TREBALL).

· Subaltern, Conserge, Ordenança, Bidell, Uixer [Ujier]. (Grup E/ APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])

· Zelador. (Grup E / APF [Agrupacions Professionals Funcionarials])

Tauler d’Anuncis Actual: Oferta d’Ocupació Pública. ANYS.

 

__(RE)__

(RE) Subaltern / Subalterno. (“SUBALT”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=subalt&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=subalt&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

 

__(RE)__

(RE) Sublatern / Sublaterno. (“SUBLAT”). –( DE VEGADES APAREIX ESCRIT ERRÒNIAMENT )–

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=sublat&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=sublat&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

 

__(RE)__

(RE) Conserge / Conserje. (“CONSER”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=conser&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=conser&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RE)__

(RE) Ordenança / Ordenanza. (“ORDENAN”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=ordenan&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=ordenan&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__
__

 

__(RE)__

(RE) Agutzil (originàriament: Algutzir o Alguatzir) / Alguacil.

(“ALGU”, “AGUT”, “AGUZ”, “AGUC”, “AGUAT, “AGUAZ”, “AGUAC”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=algu&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=algu&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Cercar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=agut&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=agut&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Cercar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=aguz&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=aguz&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Cercar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=aguc&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=aguc&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Cercar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=aguat&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=aguat&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Cercar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=aguaz&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=aguaz&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Cercar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=aguac&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=aguac&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar&event_buscar=Cercar

 

__
__

 

__(RE)__

(RE) Bidell / Bedel. (“BIDE”, “BEDE”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=bide&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=bide&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=bede&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=bede&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RE)__

(RE) Uixer / Ujier. (“UIXER”, “UJIER”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=uixer&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=uixer&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=ujier&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=ujier&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__(RE)__

(RE) Zelador / Celador. (“ZELAD”, “CELAD”).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=zelad&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=zelad&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

__

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=celad&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=celad&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=&buscar=buscar

 

 

____(RE – RECERCA ESPECIAL)____
____(RE – RECERCA ESPECIAL)____

 

(RE) RECERCA ESPECIAL: AUXILIAR (“AUXIL”) [ OBERT: 1) OPOSICIONS, 2) BORSES TREBALL /// PENDENT ].

AUXILIAR – OBERT: 1) OPOSICIONS.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=6&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=6&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

____

AUXILIAR – OBERT: 2) BORSES TREBALL.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

____

AUXILIAR – PENDENT: TOT (BORSES I OPOSICIONS).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=PENDIENTE&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=auxil&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=PENDIENTE&buscar=buscar

 

 

____(RE – RECERCA ESPECIAL)____
____(RE – RECERCA ESPECIAL)____

 

(RE) RECERCA ESPECIAL: ADMINISTRATIU (“ADMINISTRAT”) [ OBERT: 1) OPOSICIONS, 2) BORSES TREBALL /// PENDENT ].

ADMINISTRATIU – OBERT: 1) OPOSICIONS.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=6&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=6&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

____

ADMINISTRATIU – OBERT: 2) BORSES TREBALL.

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=1&tipoOrganismo=&organismo=&estado=ABIERTO&buscar=buscar

____

ADMINISTRATIU – PENDENT: TOT (BORSES I OPOSICIONS).

++++https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=PENDIENTE&buscar=buscar

++++https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?descripcion=administrat&titulacion=&convocatoria=&tipoOrganismo=&organismo=&estado=PENDIENTE&buscar=buscar

 

____FINAL–(RE – RECERCA ESPECIAL)____
____FINAL–(RE – RECERCA ESPECIAL)____

 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

 

Publicat dins de | Deixa un comentari