800 anys de Jaume I

A Internet, una idea o una proposta ràpidament esdevé campanya. S’escampa, i de quina manera! La iniciativa de Vicent Partal [bloc] de celebrar a la xarxa els 800 anys del naixement del rei Jaume I el Conqueridor [wiki] amb la reproducció per tota la catosfera de fragments del Llibre dels fets [wiki] és un èxit espectacular [vídeo dels 800 anys del Bon Rei Jaume]. Arrenca l’any de Jaume I [notícia], amb ciberactivisme llençat.

He triat aquest fragment:
"E partim daqui, e uinguem nosen en Arago, e manam cort al Infant, e als Richs homens a Leyda, e quey fossen tots a mija caresma. E fom aqui nos, el Infant, ells Richs homens de Cathalunya, e Darago, e mostram li a vna part denant alguns priuats nostres e seus per que hauia tras nuytat a Fferran Sanxeç per destroirlo, e morir? E ell respos nos que ell noy era uengut per cor quel ocies. E nos dixem li que ben semblaua que ab cor dociure hi uenia, car hauia entrat en la cambra on ell solia jaer e sa muyler, e cercauen lo de jos lo lit, e de jos canem quey hauia ab espaes tretes. E entenem nos e altres qui eren ab nos que la deffensio que ell faya no era sufficient: e sobre aço emparam li la procuracio que ell tenia de nos."

Afegeix un comentari