Jaume I 800 anys

Nos al vespre dixem a don Rodrigo: «hajam tro a XXX
cavallers, que anch no vim Xàtiva, e volem la veer». E anam la, a aquel coll
agut qui es prop del castell, e veem la pus bela orta que anch havíem vista en
vila ni en castell, e que·y havia més de CC algorfes per la orta, les pus beles
que hom pogués trobar, e les alqueries en torn de la orta, moltes e espesses; e
veem encara lo castell, tan noble e tant bel, e tan bela orta, e haguem-ne gran
goig, e gran alegre en nostre cor…

Foto: Escuts de Xàtiva i del Regne del retaule major de
l’església de Sant Feliu de Girona, patró de Xàtiva.

Afegeix un comentari