Raül Romeva i Rueda

REFLEXIONS PERISCÒPIQUES

Vic sota el prisma europeu

Estic seguint amb astorament i precupació el debat sobre la mesura proposada per l’Ajuntament de Vic. Hem de ser molt conscients que les conseqüències que tindrà l’exclusió de persones immigrades del padró no seran, només, de dimensió catalana, sinó europea. És per això que he presentat la següent pregunta a la Comissió Europea, alertant de la gravetat de la proposta i dels riscos de la mateixa (veure la nota que vàrem fer-ne ahir, pels mitjans), i demanant que s’hi impliquin:

Pregunta de Raül Romeva a la Comisión Europea sobre el Trato discriminatorio hacia inmigrantes sin papeles en Vic

Según ha anunciado su alcalde, el equipo de gobierno del ayuntamiento de Vic (Barcelona) tiene intención de aprobar una modificación de las normas de empadronamiento, donde se pretende endurecer los criterios para poder empadronarse, hasta el punto que excluiría a los inmigrantes sin los papeles en regla. Esto dejaría a este colectivo sin el acceso a los servicios sociales básicos para una vida digna. Además, no hay que olvidar que dejar de registrar a los habitantes de facto en los municipios podría causar graves problemas censales para los Estados miembros.

En todo caso, y más allá de la connotaciones xenófobas que esta medida presenta, se plantean serias dudas sobre la legalidad de la normativa propuesta. De hecho contravendría la Leyde Bases de Règimen Local de 1995, donde se establece que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que reside habitualmente”, y hay serias dudas sobre su consitucionalidad en España. Además, se trata también de una cuestión de índole europea, en cuanto a que se pueden estar vulnerando valores fundamentales de no discriminación de la Unión. Además, va en la dirección contraria a la Decisión marco 2008/913,relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal, y que debe ser transpuesta este mismo año y el espíritu del punto 6 Programa Común para la Integración Marcopara la integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea de 2005 (COM/2005/0389).

Por todo ello, ¿qué opina la Comisiónsobre la norma propuesta? ¿Considera la Comisiónque se trata de una medida de caràcter xenófobo? ¿No cree que de entrar en vigor se trataría de una violación de la Cartade Derechos Fundamentales, en concreto sus artículos 21, 34, 35 y 36? De ser así, ¿qué medidas piensa tomar la Comisiónpara evitar que propere lo que sería un grave precedente? ¿Tiene intención la Comisiónde impulsar algún tipo de legislación concreta para evitar que prosperen en la Uniónsituacionescomo ésta o la de Rosarno, en Italia?

Font il.lustració: Ventura i Coromina 1. I això de directiva val pels dos cantons: pels qui dirigeixen l’ajuntament i per la “directiva” posada en marxa. És vergonyós que ens situem al mateix nivell que els Bossi, Berlusconi i companyia. Però ja se sap que la por deixa el pas franc a la simplificació bruta(l): matar la diferència és més fàcil que integrar-la.

  Vergonyós.

 2. Hola Raül, ens podries explicar com es gestiona i quins drets sanitaris i escolars tenen els immigrants, per exemple, a la progressista Suècia? i en altres països europeus d’aquests tan avançats? Se’m fa difícil que ningú, a Europa, tingui res a criticar ni a explicar a Vic (tret dels sempre purs psuqueros, o iceveros).

  Les lleis d’estrangeria que impedeixen molts immigrants accedir a documentació oficial l’han feta el PP i el PSOE. I aquestes lleis obliguen l’estat a repatriar qui no té documentació en regla, per tant no es pot acusar l’alcalde de Vic de xenòfob, sinó que els xenòfons són qui fa les lleis i ICV té molta amistat amb un d’aquests partits…

  L’alcalde de Vic ha de complir la llei, només faltaria!, però abans l’ha d’obligar a complir-la a l’estat. Això vol dir que és responsabilitat de l’estat que a Vic no hi ha de poder haver gent sense documentació.

  Com diu la vostra amiga Mar Serna (consellera de la Generalitat de Dal, per si de cas no sabies qui era), “negar l’empadronament no és la forma d’arreglar el problema de la immigració” (Avui d’avui), això és cert, però empadronant tothom, tampoc no es resol aquest problema, simplement se’n pasa la responsabilitat a un altre.

  Raül, si us plau, abans de parlar de xenofòbia (que queda molt bé en àmbits progres), mireu al vostre voltant, a veure si en trobeu entre vosaltres i els vostres amics.

  Siau

   

 3. A banda que al igual que a les zones rurals molts no poden pagar-se una carrera, desplaçament, lloguer, … Per a vindre els inmigrants a treballar molts tenen que tindre diners per a poder vindre i entrar i pagar la seva carrera particular que no és altra que aprofitar-se del diferencial monetari del euro respecte el seu país d’orige.

  A partir d’ací no s’entén res:

  1) La pregunta és quina política de gestió i coordinació de l’atur n’hi ha, que en tant d’atur i no trobar feïna i precarietat manquen encara molt més inmigrants sense papers d’altres països per a vindre a treballar?

  2) Quina política econòmica-fiscal i de despesa pública n’hi ha, i quina mena d’estat del benestar tenim que compensa i propicia l’activitat d’una economia submergida, degut a una exagerada pressió fiscal i el conseqüent abús politic de la despesa pública, que fa que treballar en una economia submergida pague la pena per a poder sobreviure. 

  És a dir quin estat del benestar, quines polítiques es pràctiquen i en quin país vivim que cada vegada necessita més economia sumergida per tirar endavant.

  Per què som en un Estat on hi ha una forta pressió fiscal que deriva en una conseqüent increment desproporcionat progressiu de la despesa pública que fa que només puguen sobreviure gaire bé les activitats protegides o subvencionades, les dels serveis públics i antics monopolis privatitzats de l’Estat i una gran part de la resta d’activitats per tirar endavant es veu obligada a cercar l’economia sumergida per a sobreviure. 

  I això quan semblava que aquesta pressió només podia tirar del carro i aguantar-la l’indústria turística i l’inmobiliaria en la seva pròpia època de ‘vaques grosses’, inflant més l’economia i els salaris abans de la crisi financera. 

  Una mena d’argentinització a l’Europea amb tota regla, que fa un mercat amb més aturats i amb tendència a la precarietat.

  Un poc de seny per entendre la situació no és xenofòbia. Ara la única xenofòbia que n’hi ha en realitat és la només va guanyar les eleccions José Maria Aznar, tots botaven cantant ‘Pujol enano, habla castellano’.

  Ara si venen i treballen és per què fan falta i n’hi ha que donar-los els serveis socials bàsics com tot hom i ser empadronats qualsevòl previsió i regulació.

 4. El cinisme és una de les característiques més odioses dels polítics d’ofici.
  Què fa un polític cínic davant d’un problema polític? Estudiar fredament quina és la part
  dèbil i vulnerable dins del combat per mantenir la seva quota dins del mercat electoral
  general, i acte seguit pontificar amb descrèdit per a qualsevol acció que signifiqui
  modificar els postulats bàsics sobre els quals s’ha edificat el seu resultat
  electoral, és a dir traslladar el debat des de l’àmbit concret al simbòlic mític per evitar cap risc i sobre tot sense entrar en el detall incòmode per al discurs del qual es viu.

   

  Desgraciadament em temo que el Sr. Romeva en aquest escrit demostra que
  està arribant a la maduresa del polític d’ofici, és a dir a la covardia
  conservadora de la seva quota electoral.

   

  Seguim sinó la seva pròpia proposta: enfoquem el tema en el marc
  europeu de l’existència d’un problema amb la immigració irregular (segons
  el lèxic europeu) a la ciutat de Vic.

  Des d’aquesta perspectiva totalment correcta al meu entendre, cal dir
  primerament que el 15 i 16 d’octubre del 2008 el Consell Europeu va adoptar el
  Pacte Europeu sobre Immigració i Asil que es recull en el document de la Unió
  13440/08. Què diu aquest Pacte que es concreta en cinc compromisos bàsics?
  Veiem-ne els trets principals segons la pròpia Comissió Europea quan presentà
  l’oportuna Comunicació al Parlament Europeu del qual el Sr. Romeva forma part:

  1.- Cada Estat membre ha d’organitzar la immigració legal tenint en compte
  les prioritats, les necessitats i la capacitat d’acollida, i afavorir-ne la
  integració.

  2.- Cada Estat membre ha de combatre la immigració irregular i garantir el
  retorn al seu país d’origen o a un país de trànsit els estrangers en situació
  irregular.

  3.- Enfortir l’eficàcia dels controls fronterers.

  4.- Construir una Europa de l’asil.

  5.- Crear una col·laboració global amb els països d’origen i trànsit que
  afavoreixi les sinergies entre la immigració i el desenvolupament.

  A partir d’aquí la Comissió proposà un debat anual en el Parlament sobre la
  Immigració i l’Asil per al qual es sol·licità a cada Estat membre informació
  sobre tot de polítiques, entre les quals per a Vic i altres poblacions abocades
  a la saturació d’immigrants resulten claus la limitació de les regularitzacions
  cas per cas; els acords bilaterals entre Estats per a l’expulsió dels
  irregulars; polítiques de prevenció dels riscos de la immigració irregular;
  actuacions d’incitació del retorn voluntari dels irregulars amb especial esment
  de la incidència de la crisi econòmica; i les sancions als patrons que
  contractin irregulars.

   

  El Sr. Romeva no es pregunta res de tot això que està pendent d’informe per
  part del Govern espanyol i fa gestos de cara la galeria per acontentar la bona
  consciència dels seus votants.

  Miri Sr. Romeva, ho lamento però és cínic acusar tota una ciutat de
  xenofòbia sense atendre la seva saturació de capacitat d’acollida, sense
  valorar la insuficiència dels esforços de l’Estat responsable en les mesures
  d’integració, sense valorar el cost que representa per a la població autòctona
  més vulnerable el drenatge dels recursos de les polítiques socials gaire bé
  sempre a favor dels irregulars, sense denunciar la insuficiència de les
  expulsions; vostè ataca la part dèbil, que no és altra que l’Ajuntament que no disposa de cap instrument eficaç per suplir les gasiveries de l’estat colonial que juga de fa anys amb el tema per generar conflictes que trenquin un dels nostres actius socials nacionals més preuats i que és el de la cohessió. És odiós que vostè s’oblidi d’estimular la imperiosa
  necessitat de desenvolupament dels països d’origen i de posar sobre la taula la injustícia del sistema que condemna a molts paísos a la misèria més abjecta.

  Amb aquesta pregunta de la que vosté
  es mostra tan cofoi, vostè probablement obtindrà de la Comissió una declaració “guai” però políticament
  ineficaç més enllà de satisfer els fonaments ideològics de la seva marca
  electoral. Amb ella però vostè ha encetat el camí secular de l’esquerra, del no fer res efectiu de
  cara el problema real de la immigració existent en algunes de les nostres
  ciutats, res d’útil per corregir les mancances de la política estatal que n’és
  el responsable, i sobre tot tapa els resultats negatius de les regularitzacions
  generals sense atendre les necessitats reals del nostre país que la seva
  formació amb total irresponsabilitat i demagògia va impulsar.

  Sr. Romeva si no vol fer res efectiu de cara el problema, calli i no l’utilitzi en benefici dels seus interessos professionals que no són els del país que vostè representa. I si vol fer alguna cosa de profit, que és el esperava de la seva trajectòria, no segueixi el primer impuls i vagi a esbrinar el perquè de la situació creada.

 5. Que una persona inteligent com tu acusi la CiU, l’ERC i el PSC de xenofobs (amb tot el que han fet i estan fent els serveis socials de Vic per als immigrants en els darrers 30 anys) és una vergonya tan gran que ja dono per perdudes les esperances en aquest país. Aqui els politics només hi sou per devorar-vos entre vosaltres, i tu que ara et preocupes d’això quan t’has mogut per tanta gent del nostre país que les passa magres?
  Tu et visites a l’Hospital General de Vic o a la sanitat privada?
  Si haguessis de passar per pebrots per l’hospital de Vic ja canviaries d’opinió.
  A casa teva vius molt bé, senyor.
  Amb actituds com la teva no et sorprenguis que la xenofobia de debò, la del PP i l’Anglada, avanci cada dia més
  Tu ves fotent canya als partits de centre-esquerra de l’Ajuntament de Vic, que el benefici ja el treu l’Anglada.

 6. Raul:tú ets dels de “papeles para todos “;et vull recordar que “qui no recorda el passat,està condemnat a repetir-lo” i després exigiràs “memòria històrica”, tú no estàs fent res més que es repeteixi;és normal,com que ja vius de la mamella dels que ho paguem tot,ja deus tenir la teva jubilació en algún paradís fiscal.Si tant solidari ets,com és que no exigeixes solidaritat al alt càrrec directiu del BBVA prejubilat als 55 anys ara fa poc,que s’ emportarà uns 102 milions de euros?;és clar,no en tens prous, prous de……00.A més,a una bona colla d’aquests sense papers,els pots portar a casa teva a conviure-hi mínim 12 hores diaries,i clar,sense posar la mà al calaix de tots.
  Per cert,els criminals del 11M crec que eren “sin papeles”, dels teus ??

 7. És desesperant i fastigós que davant de qualsevol problema es tendeixi a agredir als més dèbils. Quin problema soluciona no empadronar a persones sense papers a Vic?. El padró és un instrument per conèixer la realitat i planificar els serveis, els municipals i els altres. Si hi ha manca de recursos a la sanitat o l’educació a Vic, o a qualsevol altre ciutat/poble de Catalunya, la responsabilitat és de les administracions de Catalunya i d’Espanya. Per què hem de responsabilitzar als immigrants sense papers que són una minoria?. Per què els hem de responsabilitzar dels nostres problemes, dels problemes d’un estat del benestar encara insuficient?. Per por, per egoisme, per racisme?. La resposta del govern local de Vic promou la xenofòbia perquè responsabilitza i assenyala a un col.lectiu com a culpable de tots els problemes. Fer això des de l’esquerra no té nom.

 8. Sin duda problema complejo, pero la primera clase de sociologia. La consecuencias que se producen de personas desesperadas; luego se quejaran. Otros lo que aran sera es trasladarse a los municipios próximos. Tampoco se puede dejar al municipio sin recursos. Son las consecuencias de una politica de mirar hacia otro lado estatal y Europea. Como muy bien dice Raül mientras la construccion tiraba, era facil contratar a “sin papeles” para incrementar los beneficios, lo que incrementaba la llamada de los desesperados. Ahora que no hay recursos, nos toca compartir las miserias. Estos que dicen que meta Raül a los inmigrantes en su casa, son los primeros explotadores, que cuando se han llenado los bolsillos con la esclavitud, cuando se acaba el chollo, quieren que los otros se hagan cargo de las consecuencias de sus actitudes irresponsables. Es lo mismo que la crisis cuando unos se han llenado los bolsillos ahora hay que socializar entre los humildes las perdidas.  

 9. raül em sembla que t’escapoleixes i amagues el cap sota l’ala, no dius res de que fer amb l’actual llei amb els irregulars si expulsar-los com diu o no que seria vulnerar-la.
  una cosa és la posició que tingui un partit i que vulgui modificar la llei però avui la vostra proposta no té els vots necessaries i si es modifiques seria per endurir-la amb els vots del PSOE-PP.

  jo em pregunto si teniu càrregs de responsabilitat municipal o polítics us la saltareu o l’aplicareu com per exemple des del departament d’interior?

  estem enredats en situacions hipocrites com tenir una llei i no complir-la desde el propi poder a la mateixa vegada que no es vol modificar però tampoc aplicar-la expulsant irregulars tal i com diu la llei per raons humanitàries.

  tenir lleis per no complir-les no té sentit sobretot si ho incompleixen els que manen.

  potser proposes que passin 3 anys d’irregulars i després s’acolleixin a la nacionalitat per arrelament però això es fer trampes.

 10. veig que l’apunt de l’amic Raül, sí amic i com podeu veure no amago ni això ni el meu nom com fan altres, ha aixecat ampolles… quanta tírria peruga hi ha amagada sota escrits anònims ! el Vila d’Abadal el que vol és demostrar als que no el van votar la darrera vegada (2007 va perdre 2 regidors a favor de PxC) que ell és tan dur com els de l’Anglada respecte al tema de la immigració i, els regidors del PSC i ERC s’han trobat enganxats enmig de foc creuat i no són prou valents com per plantar cara i defensar els drets humans a risc de perdre electoralment. Respecto totes les opinions però respectar no vol dir acceptar i la gent d’ICV no canviem drets per vots, a Manlleu ja ens va passar que per fer polítiques realment d’esquerres, plenes d’ètica i valors ens varem quedar fora de l’ajuntament. Però nosaltres no canviarem, seguirem defensant els més febles, com ho intentem fer des de les institucions on estem presents, amb més o menys encert, perquè nosaltres te nim dret també a equivocar-nos. Al.lucino quan escolto les declaracions del que està cridat a ser la nova esperança blanca convergent, el meu alcalde de Sant Cugat, dient que ell no farà el mateix… perquè a la nostra ciutat “el problema no és el mateix”!!!! i si hagués més d’un 20% de persones immigrades què faria ? EL MATEIX!!

 11. M’ agradaria que algú em diguès perquè ICV és tant enormement beligerant contra les nostres tradicions que tenen un origen catòlic i en canvi són tant comprensius amb els intregristes islàmics que ens volen matar a tots i fer-nos fora de casa nostra.
  Les idees que defensen aquesta colla de “multicultis” i “progres” de disseny amb 4×4 i casa a la Cerdanya ens porten cap a l’abisme.

 12. M’ agradaria que algú em diguès perquè ICV és tant enormement beligerant contra les nostres tradicions que tenen un origen catòlic i en canvi són tant comprensius amb els intregristes islàmics que ens volen matar a tots i fer-nos fora de casa nostra.
  Les idees que defensen aquesta colla de “multicultis” i “progres” de disseny amb 4×4 i casa a la Cerdanya ens porten cap a l’abisme.

 13. M’ agradaria que algú em diguès perquè ICV és tant enormement beligerant contra les nostres tradicions que tenen un origen catòlic i en canvi són tant comprensius amb els intregristes islàmics que ens volen matar a tots i fer-nos fora de casa nostra.
  Les idees que defensen aquesta colla de “multicultis” i “progres” de disseny amb 4×4 i casa a la Cerdanya ens porten cap a l’abisme.

 14. En principi no cal cap debat amb prejuïts.

  Si els inmigrans estàn és per què poden estar.

  Si no pugueren estar, no estarien.

  així de senzill és.

  i normalment el que veu que no té possibilitats de continuar s’en acaba anant a un altre indret o retornant al seu país d’orige.

  A partir d’ací ja és pot debatir el que es vulga.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Migracions per raulromeva | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent