CEO 2018.3: fase estacionària.

Gràfica dels percentatges corresponents als valors de resposta a la pregunta: «Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent»:

Cal dir que hem encertat la previsió per aquest baròmetre. La previsió per al proper baròmetre és de 45,81% de Sí, 47,16 de No i 7,03 d’abstenció. La baixada que prediem és a conseqüència del caràcter oscil·latori que presenta la resposta. En aquest moment ens trobem de baixada. Recordem que considerem una longitud d’ona de 6 baròmetres (2 anys) i una amplitud de 9 punts percentuals.
Els percentatges es troben pràcticament estancats a curt termini. Considerant una regressió exponencial sobre les dades del gràfic, la taxes de variació són les següents:
Increment del Sí: 0,07%, decrement del No: 0,17%, increment de l’abstenció: 0,74%. El que podem esperar, a la llarga, en les circumstàncies actuals, és un augment de l’abstenció a càrrec del No.
La distribució per grups d’edat és la següent:

Ara presentarem la gràfica de l’evolució del NO:

És de fer notar que el grup dels «Més de 64 anys», tot i ser el de més alt percentatge de NO, presenta una caiguda constant d’aquest percentatge de NO.
Igualment veiem aquest manteniment dels valors respecte al posicionament identitari (català- espanyol) i social (esquerra-dreta). En una escala de 0 a 10, obtenim les següents mitjanes:

Si ara desagreguem el posicionament identitari, espanyolista-catalanista, en aquests dos components i examinem el seu respectiu posicionament social, obtenim el següent gràfic:


Considerant Màxim esquerra = 0, màxim dreta = 10, la mitjana en el posicionament social pel 2018.3 és 4,37 per l’espanyolisme i 3,25 pel catalanisme. La bretxa entre aquestes posicions es manté en valors alts, 1,12 punts. També es veu com el catalanisme deriva cap a l’esquerra, mentre que l’espanyolisme deriva cap a la dreta, per bé que cada cop més lleugerament.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *