Penjats@internet (30 minuts)

Ha nascut la primera generació que tindrà una vida registrada a la xarxa. Perfils, vídeos, fotos. Tot queda penjat a Internet. La vida a la xarxa.”

La meva impressió personal és que, tot plegat, rau en saber ser-hi, a la xarxa, en ser conscients de les conseqüències de les nostres accions, i en comptar amb un marc regulatori adequat que clarifiqui drets i responsabilitats.