22 de març de 2014
General
0 comentaris

TEXT ÍNTEGRE DEL PREACORD RTVV

Ací teniu el text complet que m’han enviat des del Comitè d’Empresa de RTVV. És important que tots els treballadors i treballadores el coneguen bé abans de votar a l’assemblea d’avui dissabte a les 17 hores a les cotxeres de CPP de Burjassot. Si s’aprova aquest preacord, els treballadors RTVV estan morts políticament. Canvien drets per indemnització.
És l’hora de la ciutadania per una RTVV pública, en valencià i de qualitat. 

PREACORD DELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS I DE L’EMPRESA SOBRE L’ERO DE RTVV

La comissió negociadora de l’ERO de RTVV reunida a Burjassot el 21 de març de 2014 firma el present preacord:

Valorem l’acord en una quantitat global de 86.100.000€. Aquesta quantitat s’ha calculat a partir de la següent fórmula d’indemnització:

1) Per a tots el treballadors una indemnització corresponent a 35 dies per any treballat, amb un límit de 30 mensualitats.

 2) Un conjunt de prestacions lineals, totes amb tractament d’indemnització, amb l’objecte d’afavorir els col·lectius amb una afectació major:

 

A) Les següents quantitats per trams de retribució:

1.    8.000€ per als treballadors amb una retribució anual inferior a 25.000€

2.    7.000€ per als treballadors amb una retribució anual entre 25.001€ i 35.000€

3.    6.000€ per als treballadors amb una retribució anual entre 35.001€ i 45.000€

4.    5.000€ com a màxim per als treballadors amb una retribució anual superior a 45.001€

 

B) Per als treballadors amb una edat compresa entre els 45 i 54 anys, tots dos inclosos, una quantitat lineal de 3.000€.

C) Una prestació de caràcter social per als treballadors inclosos en algun dels següents col·lectius:

 

·         Treballadors amb discapacitat, definida aquesta segons l’apartat 2 de la Llei 51/2003 de 2 de desembre.

·         Treballadors amb fills dependents al seu càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%

·         Treballadors que formen part d’una unitat familiar en la qual els seus dos membres siguen afectats per aquest acomiadament col·lectiu.

·         Treballadors progenitors de família nombrosa

·         Treballadors progenitors de família monoparental

Per a aquesta prestació, es reserva una borsa estimada en 1.000.000€, a distribuir entre ells a parts iguals.

 

3) Les indemnitzacions es pagaran en dos trams. El primer del 60 per cent en el moment de l’acomiadament i la resta a través d’un aval bancari o garantia financera suficient a cobrar en el primer trimestre de 2015 com a màxim. La Generalitat assumirà les conseqüències econòmiques derivades del present acord.

 

En el cas dels treballadors afectats pel primer ERO l’ajust de la indemnització rebuda es farà en dos trams del 50 per cent . El primer, coincidint amb el seu acomiadament i el segon amb el pagament corresponent al primer trimestre del 2015.

 

En cap cas la suma de les quantitats que pertocaren a cada treballador superarà la indemnització legal per comiat improcedent i tindrà el tractament tributari vigent en el moment de l’inici de l’ERO.

 

4) L’empresa es compromet a la continuïtat dels treballadors que complisquen 55 anys fins al 30 de juny de 2015, límit legal d’aplicació de l’actual expedient de regulació d’ocupació, els quals podran integrar-se en el Conveni Especial amb la Seguretat Social a partir de la data en la qual complisquen els 55 anys. Als treballadors que opten voluntàriament per esta mesura i no tinguen ocupació efectiva, se’ls descomptarà de la indemnització els salaris nets que reben durant este període.

D’acord amb les necessitats de l’empresa les parts convindran els criteris objectius per a la continuïtat dels treballadors de la societat fins la finalització de l’expedient de regulació.

Aquest Conveni especial s’estendrà fins que tots els treballadors inclosos complisquen els 63 anys.

5) S’acorda la incorporació d’un mínim de 23 treballadors de Documentació al sector públic autonòmic. Així mateix els 7 treballadors de la xarxa de repetidors seran subrogats conservant els seus drets, en cas de licitació, a l’empresa que assumisca el servei. Estos treballadors podran optar voluntàriament entre acollir-se a estes mesures o finalitzar la seua relació laboral amb la corresponent indemnització fixada en el present acord.

 

6) La Llei 4/2013 no qüestiona que en un futur pròxim la Generalitat torne a exercir els drets derivats de l’article 56 de l’Estatut d’Autonomia i la corresponent reobertura dels serveis de la ràdio i la televisió pública, qualsevol que siga el seu model de gestió. Cas que l’esmentada reobertura es produïra en els tres anys següents a partir de la data de finalització establerta per a procedir a les extincions de contractes de treball del present ERO, el 30 de juny de 2015, les dos parts acorden que esta mesura implicaria la prioritat en la contractació per part de la nova ràdio i televisió dels actuals treballadors de RTVV SAU que així ho demanen. En el cas que fóra impossible la reincorporació de tots els treballadors que ho sol·liciten, es procedirà a aplicar els criteris d’adscripció basats en l’accés al lloc de treball mitjançant oposició i, en segon lloc, l’antiguitat en l’empresa.

7) La signatura de l’acord no anul·la els drets que puguen tindre els treballadors cas que prospere algun dels processos judicials actualment en curs.

8) Les parts firmants constituiran una comissió paritària de seguiment de l’execució de l’ERO en tots els seus aspectes.

9) Aquest preacord està supeditat a l’autorització als representants de l’empresa per part de la Generalitat i a les consultes que hagen de dur a terme els representants dels treballadors.

El present acord no serà efectiu ni desplegarà efectes legals, incloent el caràcter vinculant per als firmants de l’acord, fins que s’emeta informe econòmic favorable per l’organisme responsable de la Generalitat que autoritze el pagament i que necessàriament haurà d’expressar la inclusió d’avals o garanties econòmiques suficients per a fer front als pagaments ajornats.

 

La signatura del present acord es produeix sense perjuí de les manifestacions que, a continuació, fa el Comité d’Empresa de RTVV.

 

La representació dels treballadors manté que l’opció d’un pacte de viabilitat per a RTVV haguera sigut una alternativa més econòmica per a RTVV i per a la Generalitat Valenciana, així com una garantia del servei públic que necessiten els valencians per tal que es complisca el seu dret fonamental a tindre mitjans que normalitzen l’ús de la seua llengua pròpia, cosa que s’ha de garantir a través d’un servei públic. Desgraciadament la Representació Empresarial en aquesta mesa no ha volgut negociar sobre esta qüestió.

 

Els representants dels treballadors fan constar que no reconeixen les causes adduïdes per a l’acomiadament col·lectiu del total de la plantilla de RTVV. No obstant això, i amb la voluntat de minorar les conseqüències negatives per als treballadors, signen el present preacord.

 

El Comité d’Empresa manifesta la seua disconformitat amb la inclusió com afectats d’este expedient d’aquells treballadors contractats amb funcions d’assessorament i confiança vinculats a les anteriors direccions generals de RTVV. Per este motiu demanem a l’empresa que la seua indemnització no afecte a la quantia indemnitzatòria destinada al conjunt dels treballadors.

 

Burjassot, 21 de març del 2014

 


Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.