Treballant la sostenibilitat

Un altre món és possible si ens impliquem i lluitem per ell. El bloc d'en Vicent Sansano.

L’itinerari al Pantà: una llarga reivindicació

28 de març de 2018

Per aquells que se dediquen a l’estudi i l’ensenyament de la natura, el riu Vinalopó representa una finestra oberta al passat; perquè, en obrir la seua vall, el riu ha posat al descobert la història geològica de la nostra comarca. Seguint esta vall, des del casc urbà d’Elx fins el Pantà, es poden estudiar –en

Llegir més

Una llei per al palmerar del segle XXI

3 de desembre de 2017

Commemorem el XVIIé aniversari de la declaració del Palmerar d’Elx com a Patrimoni de la Humanitat, en ple procés de tramitació legislativa de la nova Llei del Palmerar; el projecte de la qual va ser remès a la Generalitat, pel Patronat del Palmerar, en la reunió celebrada el passat 20 de juny. Una llei de

Llegir més

Del bosc de palmeres a l’agrosistema

6 d'agost de 2017

La idea de paisatge és una construcció cultural que fem en base als elements del medi físic, les activitats humanes que hi tenen lloc i la pròpia percepció de l’observador. És un concepte que te molt de subjectiu, perquè a partir d’esta percepció dels diferents elements de l’entorn, construïm la nostra interpretació i fem la

Llegir més

Lo urgent i lo important en la gestió del palmerar

11 de setembre de 2016

Des de Volem Palmerar considerem que en la gestió del palmerar hi ha dues qüestions que cal abordar amb urgència; i altres dues que, sense ser tan urgents, són les realment importants per al present i el futur del palmerar. Lo més urgent és, evidentment, fer front a les plagues del palmerar; i això creiem

Llegir més

Cap on va el palmerar d’Elx?

31 d'agost de 2014

És evident que el palmerar no travessa un bon moment. A la temible plaga del morrut roig, i d’altres –com la paysandisia- de les que no se parla, cal afegir les males pràctiques de gestió que s’han anat introduint els darrers anys als horts públics; i la manca de vigilància sobre la gestió dels horts

Llegir més

Enredant amb el morrut roig

11 de maig de 2014
General

Fa uns dies l’equip de govern a l’Ajuntament d’Elx anunciava que el Ministeri d’Agricultura ha autoritzat provisionalment l’ús de la microinjecció de benzoat d’emamectina contra les larves del morrut roig. Cal que ens alegrem per poder usar finalment aquest larvicida d’eficiència provada contra el morrut, tal com va posar de manifest l’Estació Phoenix en 2011.

Llegir més

La impostura per bandera

28 de febrer de 2014
General

(Publicada al diari Información el 28 de novembre de 2013) Impostura. 1. Imputació falsa i maliciosa. 2. Engany amb aparença de veritat. Una impostura és el comportament del regidor d’Ordenació Urbana i Infraestructures en relació al Pla Especial de Protecció del PNM del Clot de Galvany. Me base per a fer aquesta afirmació en l’evidència

Llegir més

Alonso i la doctrina Blasco

28 de febrer de 2014
General

(Publicada al diari Información a l’abril de 2013) A Rafael Blasco Castany ex-conseller, entre d’altres, d’urbanisme, obres públiques i territori, tant amb el PSPV com amb el PP, i actualment imputat per delictes diversos, se li atribueix el haver imposat un estil de gestió del territori que es conegut  entre els professionals del ram com

Llegir més

Espoliar la ciutat, empobrir als ciutadans

15 de febrer de 2013
General

L’equip de govern a l’Ajuntament d’Elx ens ve dient des de la seua presa de possessió que la caixa municipal està buida i que no te més remei que retallar serveis i pujar taxes i impostos. Però al mateix temps que els ciutadans i les ciutadanes comprovem com es redueixen les ajudes al transport públic,

Llegir més

Què amaga el PEP del Clot de Galvany?

15 de gener de 2013
General

Senyora alcaldessa, som molts els ciutadans i les ciutadanes d’Elx que ens hem quedat amb la boca oberta en assabentar-nos que el Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany, que el nostre ajuntament està tramitant en compliment del que disposa la Llei d’Espais Naturals, preveu la requalificació i canvi d’ús

Llegir més

Una llei que amenaça el litoral (d’Elx, per exemple)

29 de novembre de 2012

Els darrers mesos hem pogut llegir i escoltar opinions de professionals qualificats en contra de les modificacions que vol introduir el govern en la Llei de Costes. No falten motius per oposar-se a aquesta reforma perquè, segons l’avantprojecte que s’està tramitant, sembla més una reforma encaminada a acabar amb la protecció dels elements naturals, que

Llegir més

La reforma de la llei de costes: un retrocés insostenible.

21 d'agost de 2012

La reforma de la Llei de Costes que prepara el govern representa un gran pas enrere en la protecció del litoral. Perquè més que a corregir els dèficits de la llei actual, sembla encaminada a desprotegir elements actualment protegits per afavorir la continuació de la bombolla immobiliària. A més, s’oblida de les consequêncies del canvi

Llegir més

Una Conselleria d’Educació incompetent i deslleial?

13 de juny de 2012

Fa uns mesos, quan esclatà el conflicte en l’escola pública al País Valencià, la Consellera Mª José Català i altres alts càrrecs de la Conselleria d’Educació, manifestaren en diverses ocasions, amb una intencionalitat clara de desacreditar les protestes del professorat, que la taxa d’absentisme laboral d’aquest col·lectiu havia estat del 27% en 2011. Ara, el

Llegir més