Els Papers de Santa Maria de Nassiu

EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)

29 de gener de 2013
0 comentaris

Política local al meu poble, Benicolet (Vall d’Albaida)

     Fa uns dies demanava des d’ací que els representants locals digueren la veritat al poble sobre el tema del fem, cosa que, si no m’equivoque, no han fet, o almenys a mi “no em consta”, preciosa frase tan de moda actualment . I per què dic açò? Perquè avui m’ha arribat aquest edicte de l’ajuntament en què s’aprovan definitivament la modificació de la taxa per arreplegada del fem. Us el deixe tot seguit:

EDICTO


Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Benicolet, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Modificar la Ordenanza fiscal Reguladora de la tasa sobre recogida de basuras dando nueva redacción al artículo 6. 2.2, en los términos siguientes:

Epígrafe 1. – Viviendas. Por cada vivienda 28,18 euros. Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar.

Epígrafe 2. – Locales, solares o terrenos ubicados en lugares, plazas, calles o vías publicas en que se preste el servicio. 17,34 euros. Solares en el pueblo

Epígrafe 3. – Establecimientos de alimentación 49,85 euros.

Epígrafe 4. – Establecimientos de restauración. 65,03 euros.

Epígrafe 5. – Establecimientos industriales y otras actividades 49,85 euros.

Epígrafe 6.- Otras actividades peluquerías, farmacia 43,25 euros.

Epígrafe 7.- Locales, solares o terrenos ubicados fuera del casco urbano, en que se preste el servicio. 8,7 euros.

Epígrafe 8.- Locales sin uso especifico, casitas rurales ubicadas fuera del casco urbano, en que se preste el servicio. 17,34 euros.

Epígrafe 9.- Hoteles, residencias, 130,06 euros.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

En Benicolet, a 14 de enero de 2013.-El alcalde, Mateo Prats Prats.

     Fins ací el decret aprovat. I dissabte podíem llegir a Levante-EMV que els ajuntaments reben un 16% més d’ingressos per l’apujada de l’IVA i l’IRPF. Concretament, pel que fa a Benicolet, la previsió de creixement per a l’any 2013 és de 110.856€, que comparats amb l’any 2012, vénen a ser un 25, 93% més, és a dir, 22.828€ que eixiran de la butxaca de les benicoletanes i benicoletans.

Però, a part de representat una “FORTÍSSIMA APUJADA” d’impostos locals, el que més crida l’atenció és que som el tercer poble on més s’apugen aquests impostos de tots els que conformen les comarques de la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida. Solament tenim per damunt la Granja de la Costera (amb un 37,08% més) i Carrícola (la Vall d’Albaida) (amb un 27,57% més). La resta de pobles, tret de cinc, tots estan per davall del 20%. Som únics pel que es veu. M’agradaria que els representants locals donaren una explicació per escrit a tot el poble (del motiu d’aquesta forta apujada d’impostos i, al mateix temps, explicaren què va a passar amb el fem… sobretot amb les noves taxes). Gràcies. 


Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.