Per una escola integradora (I)

Actualment, en nombrosos centres educatius l’alumnat d’origen migrant assoleix un percentatge molt significatiu. Les nacionalitats i cultures de procedència d’aquests menors (o dels seus progenitors) són molt diverses: Magreb, Països de l’Est Europeu i d’Amèrica Llatina són les principals; seguides de l’Àfrica subsahariana i algunes regions asiàtiques. Tal situació està suposant un increment de les necessitats educatives en els esmentats centres escolars, així com noves qüestions per a l’alumnat, professorat i orientadors, AMPAS i la comunitatr educativa en general.

La immigració posa de manifest les deficiències de qualsevol sistema social. I el sistema educatiu tampoc no s’escapa d’aquesta anàlisi. Pot dir-se que la immigració està desvetllant les contradiccions internes i la manca o deficièncients respostes que el nostre sistema (social, polític, econòmic, educatiu, etc.) té en el moment present. Per exemple, són nombroses els educadors professionals que demanden l’adquisició de competències i habilitats bàsiques per a gestionar la multiculturalitat en les aules.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *