LA IMMACULADA CONCEPCIÓ (8 de desembre)

Maria: la primera cristiana

Al hui sant Pau VI li agradava anomenar la Mare de Déu “la primera cristiana”. En Maria és on millor es veu com Déu ha volgut salvar la humanitat i com la humanitat ha sabut respondre a la iniciativa de Déu. Déu va actuar en ella, i ella va saber estrar oberta i fidel a Déu.

Maria és la primera creient en Crist. La millor mocdel d’oració. La que va complir la missió que se li encomanava des de les circumstànvies més normals d’una vida pobra i senzilla. La que va entendre la seua vida com un servei als altres. En veritat, és la perfecta deixebla de Crist. Per això Maria, en relació amb la comunitat eclesial, és davant de tot el seu primer membre; salvada per Crist fruit exquisit de la Pasqua i de l’acció del seu Esperit.

Maria és la Mare fecunda i virginal, model de l’Església mare i verge. Figura d’una Església que vol ser fidel a la paraula de Déu i portadora de Crist al món. La millor Mestra, perquè fou la millor deixebla. La realització més completa d’una Església fraterna, creient, orant, dinàmica , servicial, missionera, evangelitzadora, dòcil a l’Esperit Sant.

Presentar Maria com a model i imatge de l’Església no va en minva del que és Jesucrist. Ell és el Mestre per excel.lència. Ell va dir: “Jo sóc la llum”, “Vosaltres sou de la llum”, aprengueu de mi. I si algú, havent aprés de Jesús, ens ha ensenyat a viure l’evangeli, certament és sa Mare, Maria. Ella és la memòria vivent d’aquest evangeli salvador de Jesús, com afirma el papa Pau VI durant la seua tercera etapa del conclili Vaticà II, Maria “en la seua vida terrenal realitzà la perfecta figura del deixeble de Crist, espill de totes les virtuts i va encarnar totes les benaurances evangèliques proclanades per Crist”.

PD: És una traducció del text del full ALELUYA

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *