Declaració d’Independència de Catalunya. 2n Aniversari. Complim el nostre deure, preparem-nos i completem-la.

   

ACTA de la Sessió del Parlament
(Ple del Parlament / sessió núm. 44.2 / 27 d’octubre de 2017)
en la que es va votar i aprobar la Declaració d’Independència de Catalunya.

«Anem a votar la proposta de resolució conjunta de Junts pel Sí i la CUP número 2
i després, quan ens arribi l’urna votarem la número 1.
Per tant, anem a votar la proposta de resolució número 2.
Comença la votació.
La proposta de Resolució número 2 ha quedat aprovada per
71 vots a favor, 8 en contra i 3 abstencions.
(Aplaudiments.)

Estem esperant que arribi l’urna.
(Roger Torrent i Ramió demana per parlar.) Senyor Torrent, sí, digui.
Sí, en tot cas, i mentre arriba l’urna, que ara veig que arriba, i que es pugui organitzar la
logística d’aquesta votació, el que li demanaríem és que, atès la transcendència i l’interès
que suscita la proposta de resolució que anem a votar en aquests moments, li demanaríem
que de la part declarativa de la mateixa, és a dir, de la part declarativa d’aquesta proposta
de resolució que votarem, llegeixi la part que va des de «en virtut de» i fins al final d’aquesta
part declarativa, «abans no es pugui votar».
Gràcies, presidenta.

La presidenta diu: D’acord i llegeix la part declarativa, part que segueix al Pròleg o PART EXPOSITIVA.

Llegeix la part DECLARATIVA d’aquesta Declaració):

1 – «En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, nosaltres, representants democràtics del poble
de Catalunya, en el lliure exercici del dret d’autodeterminació, i d’acord amb el mandat rebut
de la ciutadania de Catalunya, constituïm la república catalana, com a estat independent i
sobirà, de dret, democràtic i social.

2 – «Disposem l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república.

3 – «Iniciem el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i
vinculant. Ple del Parlament / sessió núm. 44.2 / 27 d’octubre de 2017

4 – «Afirmem la voluntat d’obrir negociacions amb l’Estat espanyol, sense condicionants previs,
adreçades a establir un règim de col·laboració en benefici de les dues parts. Les
negociacions hauran de ser, necessàriament, en peu d’igualtat.

5 – «Posem en coneixement de la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea la
constitució de la república catalana i la proposta de negociació amb l’Estat espanyol.

6 – «Instem la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a intervenir per aturar
la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del procés negociador amb
l’Estat espanyol i ser-ne testimonis.

7 – «Manifestem la voluntat de construcció d’un projecte europeu que reforci els drets socials i
democràtics de la ciutadania, així com el compromís de continuar aplicant, sense solució de
continuïtat i de manera unilateral, les normes d’ordenament jurídic de la Unió Europea i les
d’ordenament de l’Estat espanyol i de l’autonòmic català que transposen aquesta normativa.

8 – «Afirmem que Catalunya té la voluntat inequívoca d’integrar-se tan ràpidament com sigui
possible a la comunitat internacional. El nou estat es compromet a respectar les obligacions
internacionals que s’apliquen actualment en el seu territori i a continuar sent part dels tractats
internacionals dels quals és part el Regne d’Espanya.

9 – «Apel·lem als estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la república catalana
com Estat independent i sobirà.

10 – «Instem el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per fer possible la
plena efectivitat d’aquesta declaració d’independència i de les previsions de la Llei de
transitorietat jurídica i fundacional de la república.

11 – «Fem una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la república catalana a fer-nos
dignes de la llibertat que ens hem donat i a construir un estat que tradueixi en acció i
conducta les inspiracions col·lectives.

PART RESOLUTIVA:
Paraules Forcadell moments previs:

<«Assumim el mandat del poble de Catalunya, expressat en el referèndum d’autodeterminació de I’1 d’octubre, i declarem que Catalunya esdevé un estat independent en forma de república.»>

I a continuació votarem aquesta < > part resolutiva d’aquesta proposta de resolució.
Fitxer 08
Doncs, ara farem la votació per crida. La secretària primera anirà cridant… (Veus de fons.)
Sí? No cal. No cal fer sorteig, no? Ho fem per ordre alfabètic, si els sembla bé, ho farem…
Si és…, per assentiment ho farem per ordre alfabètic. (Pausa.)
Ple del Parlament / sessió núm. 44.2 / 27 d’octubre de 2017

Per tant, la secretària… (Veus de fons.) Sí.
La secretària primera
Cridaré tots els diputats, els que hi són i els que no.
(La secretària primera crida per ordre alfabètic els diputats, els membres del Govern i, un
per un, els membres de la Mesa perquè dipositin llur papereta a l’urna.)

La presidenta
Anem a procedir al recompte.
Secretari Nuet, pots ajudar-nos en el recompte?
(Es procedeix a l’escrutini.)

La presidenta

La Resolució de la Declaració d’Independència dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.

———————

Salvador Molins, Consell Local de la República Catalana Independent, del BIC.
Berguedans per a la Independència de Catalunya. 

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *