El Parlament Europeu vota que el BCE tracti el deute català com a deute sobirà

Avui a la tarda la Comissió d’Economia del Parlament Europeu ha aprovat per unanimitat una esmena meva a l’informe del Banc Central Europeu de 2011, que fiscalitza la política monetària única amb carácter anual. Aquesta esmena demana que el deute regional sigui tractat pel BCE com si fos deute sobirà (estatal), en el cas d’aquelles regions europees amb competències legislatives i poders fiscals dins dels seus respectius estats membres. Aquesta mesura serviria per reduir els interessos a pagar per part de la Generalitat i l’ajudaria a complir els objectius de dèficit públic. Això és improtant, atès que avui la Generalitat de Catalunya ha anunciat que al 2012 el seu dèficit públic ha estat finalment del 2,3% del PIB català i no del 1,5% fixat pel govern espanyol (per causa dels impagaments del govern central espanyol, per cert). Avui també han estat aprovades altres esmenes meves relatives la transparència del BCE i ara al plenari del Parlament Europeu, en la propera sessió del mes de febrer, debatrà i votarà l’informe esmentat. Els diputats ponents de cada grup (jo en sóc el ponent del grup liberal-demòcrata) farem un debat amb Mario Draghi a primera hora del matí i després al migdia votarem l’informe aprovat a la Comissió d’Economia avui a la tarda.

1.- L’esmena sobre el deute català, aprovada per unanimitat, té com a intenció fer que el deute públic català sigui més atractiu per als inversors i per a les entitats financeres, així com reduir les despeses financeres de la Generalitat de Catalunya.

 

Actualment, tal i com s’explica en les directrius d’acció del Banc Central Europeu de setembre de 2011, el deute públic de les regions és considerat pel Banc Central Europeu en una categoria diferent (inferior) que el deute sobirà o estatal. Això provoca que, malgrat tenir la mateixa qualificació que el deute sobirà, al deute públic regional se l’hi apliqui un descompte molt major, fent-lo menys atractiu de cara a possibles inversors.

 

El deute català, per exemple, és qualificat com a BBB- per l’agència Fitch. Això vol dir que, quan un banc demana un préstec al Banc Central Europeu i aporta deute català com a garantia, el banc en qüestió reb un préstec per import equivalent al 80% dels títols dipositats (descompte del 20%). Amb la mateixa qualificació i, en cas que tingui el mateix grau de solvència, el deute públic sobirà només pateix un descompte del 10,5%. Aquesta substancial diferència fa molt més atractiu per als bancs comprar deute d’un Estat (per exemple l’espanyol) malgrat que estigui en igualtat de condicions de valoració que el deute català.

 

Així doncs, l’equiparació del deute català amb el deute dels Estats faria molt més atractiu per al sector bancari la compra d’aquest i per tant n’augmentaria la demanda. Aquest augment de la demanda rebaixaria previsiblement els tipus d’interès a pagar per la Generalitat i per tant rebaixaria els costos del deute públic de Catalunya i ajudaria la Generalitat a complir els objectius de dèficit. Aqui teniu el text exacte de l’esmena aprovada avui:

 

AM 92

8a. Believes that on collateral rules same standards should apply between sovereign and regional government bonds in those cases where regions have legislative and tax powers as they both have relevant influence on the good transmission of the ECB monetary policy;

 

 

2.- Una altra proposta aprovada avui amb el suport actiu de Ramon Tremosa és que en el futur les injeccions massives de liquiditat (LTRO: Long Term Refinancing Operations) vinculin els préstecs rebuts a condicions d’obligat compliment per part del sector bancari. Aquestes condicions podrien passar per fixar objectius concrets per augmentar sensiblement els préstecs a l’economia real, especialment per a les petites i mitjanes empreses i les famílies.

 

D’altra banda, també ha estat aprovada una esmena que reclama que els beneficis obtinguts pel sector bancari, per mitjà de les mesures extraordinàries del BCE o dels rescats públics, es facin servir per augmentar el crèdit al sector privat. Avui aquesta és una proposta que és un clam de la classe mitjana catalana, que veu com cada cop és més difícil accedir a condicions de finançament favorables.

 

Underlines that institutions which  have benefited from extraordinary central bank liquidity support should be subject to conditionality, including the commitment by institutions benefiting from such support to increase the levels of credit by establishing loan targets to the real economy, and especially to small and medium-sized enterprises and to households, without which such efforts may prove to be ineffective;

 

Underlines that such terms should be directly linked with the economic benefits provided to banks by means of the non-conventional monetary policy measures and the bail-out programs, assuring that the new revenues allowed by these policies will result in more credit placements;

 

 

3.- Finalment han estat aprovades unes altres esmenes meves per millorar la transparència i la qualitat democràtica del BCE. Entre aquestes s’hi compten que el BCE faci publiques les actes de les reunions del seu consell de govern, així com el registre de les votacions que s’hi produeixen.

 

Així mateix, ha demanat que es mantingui un registre públic de les trobades entre membres de la direcció del BCE i els diferents actors del sector bancari i/o financer i que les persones que deixin de treballar en els càrrecs de direcció tinguin normes clares pel que fa al temps que han de deixar passar abans de treballar als sector bancari o financer. Part d’aquestes esmenes han estat treballades amb la col.laboració de la ONG Transparència Internacional.

 

 

Calls on the ECB to publish the summary minutes of the Governing Council meetings, including arguments and voting records, and improve access to ECB documents and policy procedures;

 

Urges the governing council of the ECB to significantly improve and disclose  its rules on conflicts of  interests and cooling-off periods with regard to senior ECB executives and to keep a record of meetings between senior ECB officials and stakeholders;

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *