Generalitat arruïnada, vergonya final del tripartit (segona part)

El passat 20 de novembre vaig fer un escrit en aquest blog amb aquest mateix títol. El govern tripartit acabava d’aprovar el seu pressupost per al 2010 que deixarà, a finals d’aquest any, una Generalitat endeutada per valor de 29.051 milions d’euros, una xifra que triplica la que es va trobar el govern tripartit l’any 2003, segons dades oficials del Banc d’Espanya. I com que la realitat sempre és susceptible d’empitjorar, fa pocs dies que el conseller Castells acaba de presentar la liquidació del pressupost de la Generalitat de l’any 2009, i les pitjors expectatives no només s’han acomplert, sinó que superen i de bon tros les previsions més fatalistes. El pressupost inicial de 2009 de la Generalitat preveia una despesa de 29.000 milions d’euros, però se n’ha acabat gastant 35.502 !! Tot i el nou finançament, i tot i que s’havien previst 5.500 milions de nou deute públic, els ingressos liquidats han pujat finalment a només 32.778 milions. El darrer any del darrer govern tripartit (?) es tanca amb un forat de quasi 3.000 milions, malgrat el nou financament i el deute públic desbocat i aquí no passa res de res, distrets com estem amb el Tribunal Constitucional, les cendres d’Islàndia i el Barça. Tan poca confiança té el govern tripartit en repetir? Tot plegat fa que qui governi la Generalitat en la propera legislatura tindrà mans i peus lligats pel pagament dels interessos del deute i per a fer front a la bomba retardada del suposat meravellós “nou finançament”: els ingressos del 2009 s’hauran de tornar a partir del 2011 al govern central… aquestes són “coses del conseller Castells”. Aquí teniu alguns detalls, que m’ha fet arribar un bon amic de la Universitat, sobre la gran gestió del pressupost en mans del tripartit, sempre amb el suport lleial del govern amic.

El Departament d’Economia de la Generalitat acaba de publicar les dades d’execució pressupostària de l’any 2009, de forma que coneixem ja el resultat tancat de tot l’exercici, una informació molt bona per a fer previsions de l’any en curs (http://www.gencat.cat/economia/ambits/finances/index.html).

Les darreres dades disponibles eren de novembre de 2009 i encara no s’hi havien incorporat els fons provinents del pacte de nou finançament ni tampoc els nous crèdits resultants de la Llei 21/2009, del 18 de desembre, de concessió d’un crèdit extraordinari i d’un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, que va afegir una nova despesa de 2.993 milions d’euros més al pressupost de 2009.

A novembre de 2009, doncs, les dades d’execució pressupostària eren de 27.506 milions d’euros ingressats, dels 29.730 previstos a la llei de pressupostos, dels quals 5.359 corresponien a deute públic
. Pel que fa a despesa, a novembre de 2009, era de 28.791 milions, en relació amb els 31.699 milions previstos com a pressupost definitiu de despesa (l’originari de la llei de pressupostos era de 29.730 milions).

Doncs bé, la liquidació que la Generalitat presenta per a desembre de 2009 modifica aquest estat de coses de forma molt considerable. En l’anàlisi de les dades de novembre ja es podia anticipar que hi hauria dèficit, malgrat l’increment del nou finançament i el gran deute públic, i el que semblava raonable era no incrementar la despesa, per evitar que això succeís en gran mesura. Contràriament, el Govern va afirmar que el nou finançament es destinaria a despesa i no a reduir el dèficit, i així es va fer amb l’esmentada llei 21/2009.

El resultat és que la Generalitat, inclòs el nou finançament, presenta un estat d’ingressos de 32.778 milions a desembre de 2009, mentre que l’estat de despesa és de 35.502 milions, una diferència de 2.724 milions, malgrat els 5.428 milions de nou deute públic emès i els 3.181 milions del “nou finançament”
.Així doncs, la Generalitat ha gastat l’any 2009 uns 8.152 milions d’euros que no té.

A mitjans d’abril el conseller d’economia sol presentar la liquidació del pressupost i explicar com han evolucionat ingressos, despeses i com s’equilibra el pressupost. Aquest equilibri de darrera hora es percebia en la liquidació de desembre que incorporava un gran nombre de deute públic en relació amb la de novembre, o “variació de passius financers” per tal de quadrar comptes. Així, pel 2008, entre desembre i novembre hi va haver una variació de 2.124 milions de deute públic per tal de quadrar comptes, però això no sembla possible a dia d’avui si no és a compte del deute a emetre l’any 2010, ja que la quantitat de dèficit o desquadrament és de 2.724 milions, que elevaria el deute pel 2009 a un total de 7.702 milions.

Algunes dades rellevants a considerar. La primera és que per primer cop, amb un nou deute públic emès molt alt, hi ha un dèficit a final d’any encara de 2.724 milions d’euros. En segon lloc, el nivell de despesa s’ha incrementat d’una forma molt més que notable. Cal tenir en compte que el pressupost inicial pel 2009 era de 29.730 milions, i que la despesa final el supera en 5.772 milions d’euros. Cal afegir que a desembre de 2009, dels 35.502 milions de disposicions fetes, en termes de 35.195 obligacions reconegudes, només 30.283 milions han estat pagats als creditors, hi ha doncs, més de 5.000 milions per pagar. La despesa final de l’any 2008 va ser de 30.432 milions i el 2007 de 28.138 milions, per tant, en relació amb el 2009 la diferència és de més d’un 15%, 5.000 milions més en relació amb el 2008.

La xifra final genera, doncs, una gran perplexitat,
en primer lloc per la gran variació amb els exercicis anteriors, però, en segon lloc, perquè el dèficit, tot i el nou finançament i el gran endeutament, es dispara a uns nivells desconeguts. El primer pressupost del tripartit, pel 2004, es van preveure uns ingressos i despesa de 18.710 milions, dels quals 1.511 eren deute públic, mentre que el 2003 els ingressos eren de 16.081 milions i 824 milions de deute. Si prenem com a referència aquest darrer pressupost, del govern anterior, en només sis exercicis, el deute públic és 6,5 vegades superior, mentre que la despesa s’ha més que duplicat, de 16.081 milions a 35.502.

Entremig hi ha hagut consolidació pressupostària i increment competencial de la Generalitat, però la duplicació de despesa pública és molt singular i no era esperable per l’exercici 2009 passar d’un pressupost inicial de despesa de 29.730 milions als 35.502 milions finalment disposats, amb un increment tan gran en relació amb anys anteriors, fins a 7.364 milions en relació amb el 2007, per tant un 24,7% més de despesa en només dos anys, per res equiparable al ritme de creixement de l’economia, dels ingressos de la Generalitat ni molt menys al de l’increment de recursos que ha suposat el nou finançament autonòmic, que només representa un 9,7% d’increment en relació amb el total de pressupost d’ingressos pel 2009, i un 11,6% si descomptem el deute públic emès.

En resum, la Generalitat ha incrementat més del doble la despesa que el nou finançament autonòmic rebut (deixant de banda el deute emès).
ERC diu que està construint un Estat propi i que perdonem les molèsties. Certament, el darrer pressupost suposa la ruïna de la Generalitat per a molts anys, amb un endeutament que limitarà moltíssim la capacitat inversora del govern català en el futur. I mentre Montilla no fa res i ERC mira cap a una altra banda, l’Estat espanyol es disposa a desmantellar el model català de caixes d’estalvi aprofitant la nul·la influència del govern de la Generalitat a Madrid. Els tripartits van ser fets per a que Catalunya fes un salt endavant en l’autogovern, però cada dia ens assemblen a una comunitat autònoma espanyola (i no pas de les més dinàmiques). I en Puigcercós diu que Espanya ens té por?

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *