Llengua amb cara i ulls

Viu i sent en català - blog interactiu de llengua catalana

Exercici sobre Els “phrasal verbs” del català

Quins “phrasal verbs” faries servir en aquestes frases?

  1. Com que era cec, no …
  2. Quan algú acaba, plega i …
  3. En va veure de tots colors, no …
  4. Per arribar a la meta, de primer cal …
  5. Va treure’n l’entrellat i va dir…
  6. En veure que comportava tanta feina, …
  7. Tot i que li agrada muntar mobles, amb els plànols no sempre …
  8. Sol ser molt curós, detallista, sempre … molt.
  9. No sé què s’empatolla, per mi que …
  10. Al castell … una princesa, un drac i un rei.