AQUELL

GOTTFRIED BENN

AQUELL

Jo he vist la terra molt sovint
i moltes vegades l’he entesa,
morir, silenci i resurrecció,
blat, teixir i remoreig de fulles,
i aiguamolls on es trobaven.
¿Però com sembla la terra a Aquell:
“Vine a la nostra casa florejada”?

Un crit del migida, un estol
amorós de malves als graons
de les sales, del jardí, les fonts calentes,
xigales revoltant vil.les d’encís,
que, embriagues de sol, criden.
¿Així sembla la terra a Aquell:
“Vine a la nostra casa florejada”?

Jo no ho sé i tampoc no puc
fiar-me del Nord ni del Migdia,
jo crec que sols quan l’espai es trenca,
sols quan l’hora dels somnis parla,
arriben els baladres i els paons.
Llavors sembla la terra a Aquell:
“Vine a la nostra casa florejada”.

    (Trad. Guillem Nadal)