PROBLEMES DE LA LÍRICA

Jo diria que darrera de tots els poemes hi trobem de manera manifesta el poeta, el seu caràcter, el seu ésser, la seva disposició interior, i els objectes es mostren únicament en el poema, perquè amb anterioritat van ser els seus objectes(…) Crec, per tant, que en el fons no hi ha un altre objecte per a la poesia que el mateix poeta.
     G.BENN (1886-1956)
Jo diria que darrera de tots els poemes hi trobem de manera manifesta el poeta, el seu caràcter, el seu ésser, la seva disposició interior, i els objectes es mostren únicament en el poema, perquè amb anterioritat van ser els seus objectes(…) Crec, per tant, que en el fons no hi ha un altre objecte per a la poesia que el mateix poeta.
     G.BENN (1886-1956)