QUARTETA 137

De la llar d’impietat a la religió hi ha un instant,  

i només hi ha un instant del món del dubte al de la certesa.  

Aquest instant preciós aprofita’l i gaudeix-ne,  

perquè la nostra vida no és res més que aquest instant.  

Omar Khayyam
, Quartetes
(Ed. Adesiara, 2010)