CARRER DEL CARME

     CARRER DEL CARME

Escriure l’alba en punts de saliva tendra. 
Ser joves encara i remirar-nos
a l’aparador d’una merceria colonial.
Dur-nos els llavis pintats d’un dels colors
del primer vespre junts: el roig i el negre
al tou dels llavis. Després ens semblà
tota una sorpresa ser joves encara
i escriure l’alba en punts de saliva tendra.
   
 Ricard Mirabete, Les ciutats ocasionals (2009)