1 – FAL·LÀCIES DEL COTXE ELÈCTRIC – No contamina

(Setmana de l’energia)

És sobradament conegut que dels sis factors emprats per definir la nostra petjada ecològica sobre el planeta, l’emissió de CO2 a l’atmosfera és el més determinant. Sabem també que la major part de la seva producció està associada a la utilització d’energies primàries de caràcter fòssil: carbó, gas, petroli, urani…

Així, si volem evitar o disminuir la velocitat del canvi climàtic ens cal derrogar el model energètic actual, deixar de consumir mundialment energies fòssils i accelerar la utilització de les energies renovables: solar, eòlica, hidràulica, geotèrmica… Alguns països ja són uns decidits promotors d’aquestes tecnologies energètiques: Holanda, Dinamarca, Alemanya, etc.

Tanmateix a casa nostra la política energètica del bipartidisme continua en la direcció oposada. Defensa els interessos de les grans companyies productores d’electricitat, la finalitat de les quals és generar dividends a la banca, en detriment de les energies verdes. Es més, s’intenta frenar les iniciatives sorgides des de la societat civil per utilitzar-les amb la promulgació de normatives de caràcter dissuasori.

Ara l’aliança tricèfala (govern, elèctriques i banca), ampliada amb la poderosa indústria automobilística, està escampant una propaganda enganyosa a l’entorn de l’automòbil elèctric, fent-nos pensar que amb la seva promoció s’estan impulsant mesures encaminades a revertir el perill del canvi climàtic.

Dir que l’ús del cotxe elèctric no contamina és una fal·làcia.

És cert, el vehicle elèctric no emet CO2 quan des de la bateria impulsa les rodes, però per avaluar l’ús d’un producte es considera tot el “cicle de vida” i per alimentar les bateries, si es fa directament de la xarxa del mix elèctric actual, es genera quasi la mateixa proporció de gasos d’efecte hivernacle que amb el “cicle de vida” del motor de combustió.

Dit d’una altra forma. Amb el cotxe elèctric no contaminem la ciutat perquè traslladem el focus de contaminació als orígens del corrent elèctric. Només podem evitar això si tenim garantia que l’energia utilitzada per recarregar les bateries és d’origen renovable. El govern subvenciona automòbils elèctrics i punts de connexió però, fixeu-vos, obvia la procedència de l’energia elèctrica. Així, des d’un punt de vista global, es persisteix en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

I és que la qüestió de fons no està en el tipus de vehicle emprat, sinó en el model energètic actual.

Xarxa per a la sobirania energètica.

Plataforma para un nuevo modelo energético.

 

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *