22.- CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES

Normativa de protecció

Directiva de l’any 1991 del Consell d’Europa 91/271/CEE sobre tractament d’aigües residuals urbanes.

Recollint la directiva europea, el RD Llei 11/1995 i les seves posteriors modificacions, a nivell d’Estat es regula el tractament de les aigües residuals urbanes.

A Catalunya tenim la llei 5/1981, posteriorment desplegada i regulada pel DL 1/88, en matèria d’evacuació i tractament d’aigües residuals. Alguns ajuntaments disposen de reglaments o ordenances específiques pel seu municipi.

Pregunta:

La contaminació de les aigües naturals és només conseqüència de l’abocament de líquids o productes químics?

Resposta de l’últim dimecres:

No. L’oli ha de ser guardat en un recipient que llençarem amb la brossa.
Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *