19.- CONTAMINACIÓ DE SÒLS

Residus agrícoles i ramaders

Dels residus produïts per les activitats agrícoles i ramaderes n’hi ha una part què són aprofitats per aquestes mateixes explotacions agropecuàries, i no estan subjectes a cap tipus de normativa específica.

Una altre part dels residus, els fems líquids, també anomenats purins, actuen de contaminants químics del sòl i dels aqüífers. Això fa que la normativa reguli quin ha de ser el seu tractament a la mateixa zona on es produeixen.

Pregunta:

Els residus anomenats purins, són produïts exclusivament pels porcs?

Resposta de l’últim dimecres:

No, per això es classifiquen en quatre grups. Des dels que no comporten cap perill fins els que requereixen un tractament específic pel seu tipus de risc.
Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *