15.- CONTAMINACIÓ DELS SÒLS

La presència de matèries i producte escampats, enterrats o dipositats en el terra provocant la seva degradació, és el que es coneix com a contaminació del sòl.
Els productes contaminants més rellevants són els residus què generem amb les nostres activitats.

Segons el seu origen, els residus es poden classificar en:
  Residus urbans
  Residus industrials
  Residus sanitaris
  Residus agrícoles i ramaders

Pregunta:
Podem utilitzar els residus de la construcció?

Resposta de l’últim dimecres:

No. totes les emissions de sorolls no és possible regular-les, habitualment només estan definits els nivells permesos a zona urbana i zona industrial, diferenciant l’horari diürn del nocturn.
Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *