Jaume I – 800 anys

Llibre dels feyts esdevenguts en uida del molt alt senyor Rey En Jacme lo Conqueridor

E quant uench altercer jorn bon mati sus entre sol exit e tercia, nos fom a Portupi, e endreçam nostres senyeres en cascuna de les galees, e ab nostres trompes entram nosen al port de la ciutat de les Maylorques.


E aquels castels qui son a les espatles així com Peniscola, e Ceruera, e Exiuert, e Polpis, e les coues Dauinroma, e Alcalaten, e Morela, e Cuyler, e Aras qui uenen del camp de Burriana de conduyt, seran entre nos e hora de chrestians.

””””””null””””””

Un pensament a “Jaume I – 800 anys