Raül Romeva i Rueda

REFLEXIONS PERISCÒPIQUES

El sistema elèctric espanyol, denunciat davant la CE. Aquesta reconeix les inconsistències.

Al Desembre del 2013 ens vàrem reunir amb el Comissari de Competència de la Comissió Europea, Joaquín Almunia, per abordar la preocupant situació de crisi del model energètic que viu Espanya. Mesos més tard, presentava dues preguntes a la Comissió Europea denunciant, una vegada més, la vulneració de la normativa europea del mercat energètic espanyol.

Concretament, i acompanyant la Plataforma por un nuevo modelo energético, vàrem denunciar l’oligopoli del mercat elèctric espanyol, en el que la generació i la comercialització elèctrica estan controlades per 5 grans empreses (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP i EON). Aquesta situació, vàrem destacar durat la reunió amb Almunia, “té com a conseqüència una falta de liberalització i lliure competència del mercat elèctric”.

He afirmat ja en nombroses ocasions que considero intolerable que Espanya tingui un sistema elèctric en el que es permeti la convivència d’un dèficit tarifari de 26.000 milions d’euros, amb uns beneficis de les companyies elèctriques que doblen els de les europees i amb una pujada de la factura elèctrica d’un 80% des del 2004. Aquesta situació evidencia una disfunció al mercat elèctric  que ja va ser criticada al 2012 per la Comissió Europea.

Per aquest motiu, varem enviar també la nostra inquietud al Comissari d’Energia, Günther Oettinger, el qual, en resposta a les nostres preguntes acaba d’afirmar que la Comissió Europea està “preocupada amb la situació del mercat elèctric espanyol que ha donat lloc a un elevat dèficit de tarifa en el sector elèctric espanyol i que s’ha exhortat a les autoritats espanyoles perquè n’eliminin les seva causes “.

Davant les denuncies que hem fet arribar darrerament a la CE, en les quals reiterem que no està garantida la separació efectiva entre empreses de generació, distribució i comercialització de l’electricitat, la Comissió recorda que la separació de les activitats contribueix a la correcta aplicació de la normativa del mercat interior. Tot i així,  justifica que les activitats de producció i transport estiguin en una mateixa empresa vertical integrada ja que, com afirmen, l’òrgan regulador del mercat elèctric, la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC), els ha assegurat que la xarxa elèctrica espanyola compleix “altres requisits”. Tot plegat, fa pensar que el mercat elèctric espanyol està evadint la normativa europea mitjançant excepcions legislatives que permeten mantenir un sistema oligopolitzat que no assegura una competència real en el mercat.

Pel quà fa la substitució de l’antiga Comissió Nacional d’Energia (CNE) per la CNMC, denunciàvem que Espanya no compta, ara com ara, amb cap autoritat reguladora independent que controli el mercat elèctric. En la seva resposta, la CE destaca que la existència d’un regulador sòlid i independent és una peça fonamental de la normativa del mercat interior de l’energia a la UE i afirma que la CE que es mantindrà vigilant i avaluarà la CNMC per assegurar els requisits d’independència de la legislació de la UE.

 Adjunto a continuación les preguntes que hem fet arribar a la CE, i les respostes d’aquesta, per a informació pública:

 

ES E-001153/2014

Respuesta del Sr. Oettinger en nombre de la Comisión  (24.3.2014)

 

La Comisión está en efecto preocupada con esta situación que ha dado lugar al déficit tarifario imperante en el sector eléctrico español, y ha exhortado repetidamente a las autoridades españolas para que eliminen sus causas sistémicas. La Comisión espera con expectación los efectos reales de la reforma que se está llevando a cabo para luchar contra el déficit.

Respecto a la aplicación de las normas del mercado interior de la UE y, en particular, de la Directiva 2009/72, la Comisión está estudiando, en colaboración estrecha con las autoridades españolas, si las medidas de transposición españolas cumplen lo dispuesto por dicha Directiva.

 

En lo relativo a las normas de separación, es verdad que separar las actividades de producción y transporte contribuye de forma fundamental a la aplicación de la normativa del mercado interior. Ahora bien, las disposiciones de la UE son diferentes para las redes de transporte y distribución. Respecto a esta última, la legislación de la UE no impide que la empresa de distribución forme parte de una empresa integrada verticalmente, siempre que cumpla otros requisitos. La conformidad de la red de transporte gestionada por Red Eléctrica Española con las normas de separación de la UE ha sido confirmada por el regulador español en colaboración con la Comisión Europea.

 

La existencia de un regulador sólido e independiente es una pieza fundamental de la normativa del mercado interior de la energía en la UE. La Comisión se mantendrá vigilante y evaluará la conformidad de la CNMC  con los requisitos de independencia de la legislación de la UE partiendo del desempeño de las tareas concretas de regulación de dicho organismo y, en particular, de las decisiones adoptadas por esta entidad en su quehacer cotidiano.

 

 

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001153/2014

a la Comisión

Artículo 117 del Reglamento

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)

 

Asunto:                Oligopolio energético en España

 

Uno de los grandes problemas del sector eléctrico español se debe a que el 80 % de la generación de la electricidad y un 90 % de su comercialización están controlados por cinco grandes empresas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP y E.ON), por lo que podemos afirmar que nos encontramos ante un mercado eléctrico oligopolizado.

Este sistema eléctrico oligopolizado vulnera claramente la Directiva 2009/72/CE, por no garantizar la separación efectiva entre empresas de generación, distribución y comercialización de electricidad y por violar el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y la Directiva 2009/72/CE, por las restricciones existentes para la prestación de los servicios de generación, distribución y comercialización de energía.

El mercado eléctrico español incumple el artículo 106 del TFUE, en especial en relación con las normas de derecho de la competencia y del mercado, al impedir la entrada en el sistema de las energías renovables.

El mercado eléctrico oligopolizado permite fenómenos como la convivencia de un déficit tarifario de 26 000 millones de euros (Comisión Nacional de Energía, 2013), que a día de hoy algunas fuentes apuntan que ya llega a los 28 000 de euros, con unos beneficios de las compañías eléctricas que doblan los de las europeas y con una subida de un 80 % del precio de la factura eléctrica desde 2004 (actualmente España paga la tercera electricidad más cara de Europa después de Chipre y Malta).

El nuevo regulador único introducido en España (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) no garantiza una autoridad reguladora independiente que controle y supervise el mercado eléctrico, por lo que se incumple la Directiva 2009/72/CE.

Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué opinión tiene la Comisión sobre la situación actual del mercado eléctrico español? ¿Qué mecanismos tiene la Comisión para garantizar que los órganos competentes y responsables exigen el cumplimiento de la normativa comunitaria citada anteriormente? ¿Piensa actuar la Comisión para asegurar el cumplimiento de la normativa europea por parte del Gobierno español?

 

 

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001872/2014

a la Comisión

Artículo 117 del Reglamento

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)

 

Asunto:                Vulneración de la Directiva 2009/72/CE por la reforma energética española

 

Considerando que España todavía no cumple con la Directiva 2009/72/CE sobre el mercado interior de la electricidad, por no garantizar la separación efectiva entre empresas de generación, distribución y comercialización de electricidad y por las restricciones existentes para la prestación de los servicios de generación, distribución y comercialización de energía.

Considerando que el plazo de transposición de la Directiva era el 3 de marzo de 2011 y que el 15 de octubre de 2012 la Comisión advirtió a España que no estaba cumpliendo con las fechas establecidas.

Considerando que la nueva Ley 24/2013 del sector eléctrico español (conocida como reforma energética) no resuelve ninguno de los problemas del sector eléctrico, ya que las grandes empresas siguen sin separación vertical, el sector clave de la distribución sigue como monopolio territorial y las grandes empresas se benefician de su posición perjudicando a los otros actores.

Considerando que mediante la Ley 3/2013 se suprimieron toda una serie de organismos reguladores independientes y se creó la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), contradiciendo las indicaciones de la Directiva 2009/72/CE.

1.            ¿Conocía la Comisión la infracción por parte del Gobierno español de dicha Directiva?

2.            ¿Qué mecanismos tiene la Comisión para garantizar que, por parte de los órganos competentes y responsables, se exige el cumplimiento de la normativa comunitaria citada anteriormente?

3.            ¿Qué acciones piensa emprender la Comisión para asegurar el cumplimiento de la normativa europea?

 Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.